Opetus- ja kulttuuriministeriö

DigiDemo-ohjelmalle 930 000 euroa

Lehdistötiedote   •   Helmi 02, 2012 11:02 EET

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt DigiDemo-ohjelmalle 930 000 euroa vuodelle 2012. Määräraha on valtionavustus, jonka ministeriö osoittaa vuosittain Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskukselle AVEKille.

- Tänä vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta DigiDemo-ohjelman aloittamisesta. Tukiohjelma on osoittautunut tarpeelliseksi ja se on avittanut monia luovan alan tekijöitä sisältöjen kehittämisessä digitaalisiin päätelaitteisiin. Kyse on ennen kaikkea sisältöjen tuotekehittelystä, toteaa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki

- DigiDemo-ohjelmalla ministeriö on halunnut vastata siihen, että monipuolisten sisältöjen ja moniarvoisen kulttuurin kehittämiseksi myös audiovisuaalisen kulttuurin sektorilla on saatavisa erilaisia teosmuotoja ja genrejä. 

DigiDemolla tuetaan sellaisia digitaalisten sisältöjen tuotekehityshankkeita, joille ei ole olemassa muuta valtion tukea. Etusijalla ovat hankkeet, jotka hyödyntävät monikanavaisuutta ja etsivät uusia kerronnan muotoja digitaalisen kulttuurin alueella. 

DigiDemo-ohjelmalla halutaan edistää kulttuurisisältöjen ja -palveluiden kehittämistä, parantaa alan tuotekehitysmahdollisuuksia sekä vastata digitalisoituneen yhteiskunnan kulttuuri- ja tietoyhteiskuntapoliittisiin sekä luovien alojen kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin. 

AVEK myöntää DigiDemo-ohjelmasta tukea kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. DigiDemo-tukeamyönnetään konseptitukena ja demotukena sisältöjen ja niihin liittyvien palveluiden demoversioiden tekemiseen. Pilottituki on tarkoitettu televisio-ohjelmien pilottijaksojen tekemiseen. Lisäksi AVEK käyttää pienen osuuden tuesta vuosittaisen D²-tapahtuman järjestämiseen. 

OKM alkoi tukea digitaalisiin päätelaitteisiin tarkoitettujen audiovisuaalisten sisältöjen tuotekehitystä ensin kokeiluluonteisesti. Vuonna 2009 tuesta tuli toistaiseksi pysyvä. DigiDemo-ohjelmalle myönnetty avustussumma on kasvanut joka vuosi. 

Valtion audiovisuaalisen kulttuuripolitiikan tukitoimenpiteitä on viimeisen kymmenen vuoden ajan laajennettu elokuvatuotannon tukemisesta ja siihen liittyvästä kulttuuritoiminnasta. Audiovisuaalisten sisältöjen kehittelyssä ja tuottamisessa otetaan yhä useammin huomioon niiden jakelu monikanavaisessa ympäristössä. Elokuva, tv-ohjelma tai peli on usein enemmän kuin yksi tuote. Niihin voi liittyä erilaisia mobiilisovelluksia, verkossa tapahtuvaa vuorovaikutteista toimintaa tai sosiaalisen median palveluja. 

Lisätietoja: 
-erityisavustaja Anna Tulusto (OKM), puh. 040 148 6502 
-ylitarkastaja Leena Laaksonen (OKM), puh. 09 160 77044 


AVEK järjestää D²-tilaisuuden 2.2. Helsingin Musiikkitalossa. Lisätietoja tapahtumasta Kopioston/AVEKin verkkosivuilta