Valtioneuvosto

Digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytykseen kehitetään ratkaisuja

Lehdistötiedote   •   Loka 04, 2010 14:55 EEST

Opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeessa on laadittu malli arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitaalisten aineistojen keskitettyyn pitkäaikaissäilytykseen. Tavoitteena on varmistaa digitaalisten aineistojen käyttökelpoisuus ja saatavuus pitkälle tulevaisuuteen.

Mallia kuvataan KDK-hankkeen pitkäaikaissäilytysjaoston (2008-2010) loppuraportissa. Esitetylle mallille keskeistä on luotettavuus, kustannustehokkuus ja asiakaslähtöisyys. Loppuraportissa myös annetaan suosituksia siitä, miten kirjastot, arkistot ja museot voivat parantaa valmiuksiaan ja osaamistaan.

Yksityiskohtaista toteuttamissuunnitelmaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistojen pitkäaikaissäilytykselle on ryhdytty laatimaan jatkohankkeessa, joka kestää vuoden 2011 loppuun. Jatkohankkeessa suunnitellaan pitkäaikaissäilytyksen vaatimia järjestelmäintegraatioita, pitkäaikaissäilytysjärjestelmän sisäistä toimintaa sekä sen toteuttamisen vaiheistusta.

Pitkäaikaissäilytyksen jatkohankkeen vastuuorganisaatio on Tieteen tietotekniikan keskus CSC. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut hankkeelle kirjastojen, arkistojen ja museoiden edustajista koostuvan tukiryhmän.

Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisellä pitkäaikaissäilytysratkaisulla saavutettavista hyödyistä keskeisimpiä ovat kansallisesti merkittävien digitaalisten aineistojen säilyvyydenvarmistaminen, päällekkäisten toimintojen poistaminen, prosessien ja palveluiden laadun paraneminen sekä aineistojen hyödyntämisen mahdollistaminen tuleville sukupolville.

http://www.kdk2011.fi/fi/pitkaaikaissailytys/loppuraportti

http://www.kdk2011.fi/fi/pitkaaikaissailytys/kustannus-ja-hyotyanalyysi

Lisätietoja:
Pitkäaikaissäilytyshankkeen loppuraportista: Pitkäaikaissäilytysjaoston puheenjohtaja, kehittämisjohtaja Päivi Happonen / Kansallisarkisto. Puh. (09) 228 52 254, etunimi.sukunimi@narc.fi

Pitkäaikaissäilytyksen jatkohankkeesta: johtaja Pirjo-Leena Forsström / CSC Tieteen tietotekniikan keskuspirjo-leena.forsstrom@csc.fi, puh. (09) 457 2273, etunimi.sukunimi@csc.fi

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeesta: pääsihteeri Minna Karvonen / opetus- ja kulttuuriministeriö puh. (09) 1607 7424, etunimi.sukunimi@minedu.fi