Dna

DNA Oy:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2010 22:46 EET

DNA:n hyvä tuloskehitys jatkui vaativasta markkinakehityksestä huolimatta
Keskeiset tunnusluvut
Milj. ¤7-9/2010 7-9/20091-9/20101-9/20091-12/2009
Liikevaihto181 167 508487652
Käyttökate48 47 142118167
Käyttökate-%26,6 28,4 28,722,125,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä49 49 143135179
Käyttökate-% ilman kertaluonteisia eriä26,9 29,5 28,726,727,5
Liikevoitto18 15 5832-44
Liikevoitto-%9,7 9,2 12,35,1-6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä18 17 584863
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä10,1 10,3 12,39,810,3
Tulos ennen veroja16 19 5434-43
Tilikauden tulos12 13 4025-57
Sijoitetun pääoman tuotto-% *)9,0 8,9 11,3 6,6 -1,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit15 11 405688
Rahavirta investointien jälkeen28   29 75 3852
Henkilöstö kauden lopussa (hlö)1 005 899 1 005899818

*) 12 kuukautta keskimäärin
 
Milj. ¤30.9.2010 30.9.200931.12.2009
Nettovelka103 187147
Nettovelka/käyttökate0,54 1,190,88
Velkaantumisaste (gearing), %16,3 36,934,5
Omavaraisuusaste, %64,1 57,655,3

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Welho-liiketoiminta yhdistyi DNA:han taseen osalta 30.6.2010 ja tuloslaskelman osalta luvut sisältyvät 1.7.-30.9. 2010. Welhon henkilöstö siirtyi vanhoina työntekijöinä DNA:n palvelukseen.
 
Heinä-syyskuu: Liikevoitto kasvoi 14 prosenttia
DNA:n liikevaihto oli 181 miljoonaa euroa (7-9/2009: 167 milj. e), kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 8,4 prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti Welho-liiketoiminnan yhdistyminen DNA:han. Welhon luvut sisältyvät tuloslaskelmaan 1.7.-30.9.2010.
Käyttökate oli viime vuoden tasolla 48 miljoonaa euroa, joka oli 26,6 prosenttia liikevaihdosta (7-9/2009: 47 milj. e; 28,4 %).
Liikevoitto parani edelliskauteen verrattuna 18 miljoonaan euroon, joka oli 9,7 prosenttia liikevaihdosta (7-9/2009: 15 milj. e; 9,2 %).
Tulos ennen veroja oli 16 miljoonaa euroa (7-9/2009: 19 milj. e).
Rahavirta investointien jälkeen oli 28 miljoonaa euroa (7-9/2009: 29 milj. e).
 
DNA:n matkaviestinliittymäkanta (sisältäen liikkuvan laajakaistan) kasvoi vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana 50 000 liittymällä. Liittymäkannan määrää on alennettu 32 000 liittymällä johtuen asiakastietojärjestelmämuutoksen yhteydessä tehdyistä asiakaskannan tarkistuksista. Näin ollen DNA:n matkaviestinliittymämäärä on 2 078 000 (9/2009: 1 891 000; 6/2010: 2 060 000).
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 21,0 euroa (7-9/2009: 22,3; 4-6/2010: 22,3).
Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) laski edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli 16 prosenttia (7-9/2009: 14,5; 4-6/2010: 17,9).
DNA:n kiinteässä verkossa oli puhe-, laajakaista- ja kaapeli-tv-liittymiä syyskuun lopussa 1 059 000 (9/2009: 689 000; 6/2010: 1 068 000).
Tammi-syyskuu: Liikevoitto kasvoi 82 prosenttia
DNA:n liikevaihto oli 508 miljoonaa euroa (1-9/2009: 487 milj. e), kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 4,4 prosenttia. Liikevaihdon kasvu tulee sekä orgaanisesta kasvusta että Welho-liiketoiminnan yhdistymisestä DNA:han. Welhon luvut sisältyvät tuloslaskelmaan 1.7.-30.9.2010.
Käyttökate nousi 142 miljoonaan euroon, joka oli 28,7 prosenttia liikevaihdosta (1-9/2009: 118 milj. e; 22,1 %).
Liikevoitto kasvoi 58 miljoonaan euroon, joka oli 12,3 prosenttia liikevaihdosta (1-9/2009: 32 milj. e; 5,1 %).
Tulos ennen veroja kasvoi 61 prosenttia ja oli 54 miljoonaa euroa (1-9/2009: 34 milj. e).
Rahavirta investointien jälkeen parani merkittävästi 75 miljoonaan euroon (1-9/2009: 38 milj. e).
 
Konsernijohtaja Riitta Tiuraniemi:
"Kannattava kasvumme jatkui. Welho-kauppa toi DNA:lle johtavan tv-toimijan aseman."
DNA:n liikevoiton kasvu jatkui. Käyttökatteemme on parantunut viime vuodesta, mutta heinä-syyskuussa sitä rasittivat kiristyneen kilpailun aiheuttamat toimenpiteet sekä kertaluonteisena eränä toimitilojen kuluvarauksen lisäys. Liikevaihtomme kasvoi heinä-syyskuussa viime vuoden vastaavaan kauteen yli 8 prosenttia. Rahavirta jatkui hyvänä ja rahoitusasemamme on vahvistunut entisestään: velkaantumisaste laski ja tase säilyi vahvana. Nettovelka/käyttökate-suhde on parantunut selvästi ollen 0,54 (1,19).
Matkaviestinliittymäkantamme kasvoi heinä-syyskuun aikana 50 000 liittymällä. Liittymäkannan määrää on alennettu 32 000 liittymällä johtuen asiakastietojärjestelmämuutoksen yhteydessä tehdyistä asiakaskannan tarkistuksista. Näin ollen DNA:n matkaviestinliittymämäärä on 2 078 000. Vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna DNA:lla on nyt 187 000 matkaviestinliittymää enemmän. Kuluneella vuosineljänneksellä matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) laski, mutta kiristynyt kilpailutilanne söi hieman asiakaskohtaista liikevaihtoa (ARPU). Kiinteän verkon liittymämäärämme kasvoi viime vuoteen verrattuna Welho-kaupan myötä.
Welho on nyt kiinteä osa DNA:n liiketoimintaa. Kesäkuussa toteutetun kaupan ansiosta DNA:lla on nyt yli 3 miljoonaa asiakkuutta ja entistä vahvempi asema Suomen tietoliikennemarkkinoilla, erityisesti pääkaupunkiseudulla.
Welhon yhdistyminen DNA:han toi meille myös johtavan tv-toimijan aseman. Jatkossa panostamme vahvasti tv-liiketoiminnan kehittämiseen paitsi kaapeli-tv-operaattorina myös antenniverkon parissa. Näin parannamme asemaamme valtakunnallisena johtavana tv-toimijana. Rakennamme parhaillaan antenniteräväpiirtoverkkoamme: vuoden loppuun mennessä 1,5 miljoonaa suomalaista saa teräväpiirto-tv:n antennin kautta.
DNA aloittaa yhteistyön yritysmarkkinassa Googlen kanssa ensimmäisenä operaattorina Suomessa. DNA ja Google ovat sopineet laajasta yhteistyöstä, jossa DNA yhdistää palvelunsa ja Google-sovellukset helposti hankittavaksi ja käyttöönotettavaksi, kustannustehokkaaksi yritysratkaisuksi.
DNA sijoittui kansainvälisessä EPSI -Rating tutkimuksessa jälleen Suomen isojen operaattoreiden kärkeen ja on kauttaaltaan toimialan keskiarvon yläpuolella. Hinta-laatusuhteeltaan DNA:ta pidetään parhaana vaihtoehtona.
Taloustutkimuksella teettämämme ostotapatutkimuksen mukaan DNA on tunnetuin matkapuhelinten myyjä. 77 myymälällään DNA Kauppa onkin Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. Älypuhelinten kasvava suosio näkyy myös DNA Kaupassa, jossa reilu kolmasosa myydyistä puhelimista on älypuhelimia.
Dna jatkaa investointeja myös 3G-verkon laajentamiseen. Tällä hetkellä langattomaan internetin käyttöön soveltuvat 3G-palvelumme ovat jo lähes 5 miljoonan suomalaisen saatavilla.
Haluamme edelleen parantaa asiakaspalvelumme tasoa: Olemme uudistaneet asiakastietojärjestelmäämme, minkä avulla asiakaspalvelumme ja myyntimme käytössä olevat työkalut kehittyivät ja sitä kautta asiakaspalvelumme paranee entisestään. Olemme myös perustaneet yhteensä kolme uutta palvelukeskusta, joiden tavoitteena on ylläpitää DNA:n hyvää palvelulaatua kasvavista asiakasmääristä huolimatta.
Arvioimme, että vuonna 2010 liikevaihtomme kasvaa yli 5 prosenttia. Vuoden viimeisen vuosineljänneksen käyttökatteen ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasoa alempi. Viimeisen vuosineljänneksen käyttökatteeseen ja liikevoittoon vaikuttaa laajan asiakastietojärjestelmäuudistuksen kokonaiskustannukset ja nopeasti tiukkeneva kilpailu etenkin mobiilimarkkinassa. Vuoden 2010 käyttökatteen ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuodesta 2009. Liikevaihdon kasvuun vaikuttaa Welho-liiketoiminnan yhdistyminen DNA:han ja orgaaninen kasvu. Liikevaihtoon vaikuttaa myös kiristyvä kilpailu, yleinen markkinakehitys, matkaviestinverkkojen yhdysliikennehintojen aleneminen joulukuussa 2009 sekä kiinteän verkon puheliittymien väheneminen.

Lisätietoja:
Riitta Tiuraniemi, konsernijohtaja, puh. 044 220 3201, riitta.tiuraniemi@dna.fi
Ilkka Pitkänen, talous- ja hallintojohtaja, puh. 044 044 4001, ilkka.pitkanen@dna.fi
Vilhelmiina Wahlbeck, viestintäjohtaja, puh. 044 040 1671, vilhelmiina.wahlbeck@dna.fi
Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi

LIITE: DNA:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010
Linkit:
http://www.dna.fi
Liitteet:
DNA Oy:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010
dna_ovk_q3 2010.pdf