Dna

DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 10:26 EET

DNA:N LIIKEVAIHTO KASVOI EDELLEEN
Keskeiset tunnusluvut
Welho-liiketoiminta yhdistyi DNA:han taseen osalta 30.6.2010 ja tuloslaskelman osalta luvut sisältyvät jaksoon 1.7.-31.12. 2010. Welhon henkilöstö siirtyi vanhoina työntekijöinä DNA:n palvelukseen.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.
Milj. ¤10-12/2010 10-12/20091-12/2010 1-12/2009
Liikevaihto182,0 165,2690,5 652,2
Käyttökate39,9 49,0182,1 167,2
Käyttökate-%21,9 29,626,4 25,6
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä44,2 44,7187,0 179,5
Käyttökate-% ilman kertaluonteisia eriä24,3 27,127,1 27,5
Liikevoitto7,5 -75,665,2 -43,8
Liikevoitto-%4,1 -45,89,4 -6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä11,8 15,070,2 63,4
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä6,5 9,110,2 9,7
Tulos ennen veroja6,6 -76,360,6 -42,8
Tilikauden tulos5,9 -81,346,0 -56,5
Sijoitetun pääoman tuotto-% *)4,0 -33,39,6 -1,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit38,8 31,883,4 87,9
Rahavirta investointien jälkeen-2,7 14,371,8 52,5
Henkilöstö kauden lopussa (hlö)1 003 8181 003 818

*) 12 kuukautta keskimäärin
 
Milj. ¤31.12.2010 31.12.2009
Nettovelka102,4 144,5
Nettovelka/käyttökate0,56 0,86
Velkaantumisaste (gearing), %16,1 34,0
Omavaraisuusaste, %63,6 55,3

 

Loka-joulukuu: Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia
DNA:n liikevaihto oli 182,0 miljoonaa euroa (10-12/2009: 165,2 milj. e). Liikevaihtoa 1.7. alkaen kasvatti erityisesti Welho-liiketoiminnan yhdistyminen DNA:han.
Käyttökate oli 39,9 miljoonaa euroa eli 21,9 prosenttia liikevaihdosta (10-12/2009: 49,0 milj. e ja 29,6 %). Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 44,2 miljoonaa euroa (44,7). Käyttökatetta ja liikevoittoa rasittivat laajan asiakastietojärjestelmäuudistuksen kokonaiskustannukset, kiristyneen kilpailun aiheuttamat toimenpiteet ja joulukuussa kirjattu yt-neuvotteluihin liittyvä kertaluonteinen varaus.
Liikevoitto parani 7,5 miljoonaan euroon (7-9/2009: -75,6 milj. e). Vertailujakson liikevoittoa heikensi 94,9 miljoonan euron kiinteän verkon liikearvon alaskirjaus. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 11,8 miljoonaan euroon (10-12/2009: 15,0 milj. e). Tulos ennen veroja oli 6,6 miljoonaa euroa (10-12/2009: -76,3 milj. e).
Rahavirta investointien jälkeen oli -2,7 miljoonaa euroa (10-12/2009: 14,3 milj. e).
DNA:n matkaviestinliittymäkanta (sisältäen liikkuvan laajakaistan) kasvoi vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana 2 108 000 liittymään (12/2009: 1 947 000 kpl ja 9/2010: 2 078 000 kpl).
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU*) oli 21,4 euroa (10-12/2009: 21,9 e ja 7-9/2010: 21,4 e).
Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN*) nousi 19,4 prosenttiin kiristyneen kilpailun myötä (10-12/2009: 14,8 % ja 7-9/2010: 16,3 %).
DNA:n kiinteässä verkossa oli 1 060 000 puhe-, laajakaista- ja kaapeli-tv-liittymää joulukuun lopussa (12/2009: 647 000 kpl ja 9/2010: 1 059 000 kpl).
*luvut sisältävät vain postpaid-puhelinliittymät
Tammi-joulukuu: Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia
DNA:n liikevaihto oli 690,5 miljoonaa euroa (1-12/2009: 652,2 milj. e). Liikevaihtoa nosti matkaviestinpalveluiden kysyntä ja 1.7. alkaen Welho-liiketoiminnan yhdistyminen DNA:han.
Käyttökate nousi 182,1 miljoonaan euroon eli 26,4 prosenttiin liikevaihdosta (1-12/2009: 167,2 milj. e ja 25,6 %). Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi 187,0 miljoonaan euroon (179,5).
Liikevoitto kasvoi 65,2 miljoonaan euroon (1-12/2009: -43,8 milj. e). Vertailuvuoden liikevoittoa heikensi 94,9 miljoonan euron kiinteän verkon liikearvon alaskirjaus vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 70,2 miljoonaan euroon (1-12/2009: 63,4 milj. e).
Tulos ennen veroja oli 60,6 miljoonaa euroa (1-12/2009: -42,8 milj. e).
Rahavirta investointien jälkeen parani 71,8 miljoonaan euroon (1-12/2009: 52,5 milj. e).


Konsernijohtaja Riitta Tiuraniemi:

"Kasvumme jatkui vahvana."
Liikevaihtomme kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 10,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta, ja koko vuoden liikevaihto oli 690,5 miljoonaa euroa (652,2).
Tilivuoden käyttökate ilman kertaluonteisia eriä parani 4,2 prosenttia 187,0 miljoonaan euroon ja oli 27,1 prosenttia liikevaihdosta (27,5). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 10,7 prosenttia 70,2 miljoonaan euroon. Vuoden viimeisen neljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli viime vuoden tasolla. Loka-joulukuun käyttökatetta ja liikevoittoa rasittivat loppuvuotta kohti lisääntyneet materiaalikulut, laajan asiakastietojärjestelmäuudistuksen kokonaiskustannukset ja kiristyneen kilpailun aiheuttamat toimenpiteet sekä joulukuussa kirjattu yt-neuvotteluihin liittyvä kertaluonteinen varaus.
Matkaviestinliittymäkantamme kasvoi loka-joulukuussa edellisestä vuosineljänneksestä 30 000 kappaleella 2 108 000 liittymään. Matkaviestinliittymiä oli 161 000 enemmän kuin vuoden 2009 lopussa. Viimeisellä vuosineljänneksellä kiristynyt kilpailu nosti niiden vaihtuvuutta (CHURN) selvästi, mutta asiakaskohtainen liikevaihto (ARPU) pysyi tasaisena. Kiinteän verkon liittymämäärämme kasvoi viime vuoteen verrattuna Welho-kaupan myötä.
Rahavirta jatkui hyvänä, ja rahoitusasemamme vahvistui entisestään: velkaantumisaste laski, ja nettovelka/käyttökate-suhde parani selvästi 0,56:een (0,88).
Lokakuinen asiakastietojärjestelmän uusiminen oli erittäin kattava hanke, joka painoi jälkimmäistä vuosipuoliskoa ja aiheutti väliaikaisia palveluongelmia vuoden lopulla. Järjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön, ja voimme kääntää huomion asiakkaiden palveluun ja uuden järjestelmän monipuolisten ominaisuuksien käyttöönottoon. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla laajensimme myös asiakaspalvelukeskuksia uusille paikkakunnille. Vastaavia vahvoja panostuksia asiakkuuksiin tulemme tekemään myös kuluvana vuonna.
Vuoden lopulla ilmoitimme DNA- ja Welho-liiketoimintojen yhdistämisestä. Integroinnin tavoitteena on laajakaista- ja tv-tuotevalikoimamme valtakunnallistaminen ja toimintojen synergiahyötyjen realisoiminen. Uudelleenjärjestelyn johdosta käynnistettiin 3.1.2011 yhteistoimintaneuvottelut DNA- ja Welho-liiketoimintojen henkilöstön kanssa.
Joulukuussa käynnistimme antenniverkon teräväpiirtotelevisio- eli HDTV-liiketoiminnan. Keväällä tulemme aloittamaan maksu-tv-toiminnan nyt avatussa verkossa. Antenniverkkoliiketoiminnat laajentavat merkittävästi tv-verkkojemme peittoa ja tekevät DNA:sta aidosti valtakunnallisen tv-toimijan. Vuoden lopussa HDTV-lähetyksemme olivat jo 2 miljoonan suomalaisen ulottuvissa, ja laajennamme peittoa edelleen.
Vuoden vaihtuessa teimme sopimuksen 4G-teknologian tuomisesta verkkoomme. Lanseeraamme 4G-palvelut kaupallisesti suurimmissa kaupungeissa kuluvan vuoden aikana. Olemme tehneet investointeja myös keskus- ja runkoverkon tuoteominaisuuksiin. Nämä uudet käyttöön otettavat teknologiat mahdollistavat paitsi mobiililaajakaistatuotteiden nopeuden ja laadun parantamisen myös siirtymisen kohti datasiirtopohjaista tuoterakennetta. Tämä tuo meille uusia mahdollisuuksia parantaa kannattavuuttamme edelleen.
Vuoden 2011 suurimpia haasteita on viestintämarkkinalain muutos, jonka mukaan kuluttajien numeronsiirtomahdollisuus koskee 25.5.2011 alkaen myös määräaikaisia sopimuksia. Tämä lisää operaattoreiden kilpailua entisestään. DNA:n kustannustehokas toimintamalli antaa meille kuitenkin hyvät eväät vastata kilpailuun.
Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä vuonna 2011 ja liikevaihdon kasvavan erityisesti Welho-liiketoiminnan integroinnin ansiosta. Käyttökatteen ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan samalla tasolla tai hiukan paremmat kuin vuonna 2010.

Lisätietoja (klo 11 alkaen):
Riitta Tiuraniemi, konsernijohtaja, puh. 044 044 1000, riitta.tiuraniemi@dna.fi
Ilkka Pitkänen, talous- ja hallintojohtaja, puh. 044 044 4001, ilkka.pitkanen@dna.fi
Minna Robertson, talousviestintäpäällikkö, puh. 044 044 9877, minna.robertson@dna.fi
Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi
 
LIITE: DNA:n tilinpäätöstiedote 2010
 
Linkit:
http://www.dna.fi
Liitteet:
DNA:n tilinpäätöstiedote 2010
dna_tilinpäätöstiedote2010_suo.pdf