Ferratum Finland Oy

Drastisk minskning av obetalda SMS-lån

Lehdistötiedote   •   Helmi 11, 2011 10:34 EET

  • Stor minskning av antalet ansökningar om obetalda SMS-lån.
  • Ungdomars andel fortsätter att minska.
  • Kvinnors andel av obetalda lån är lika stor som männens.

Statistik från Kronofogden visar att antalet ansökningar för obetalda SMS-lån minskade med hela 40 procent under 2010.

Denna minskning beror främst på att en självsanering inom branschen skett till följd av införandet av den nya Konsumentkreditlagen. Lagen trädde i kraft den 1:a januari i år och saneringen har varit ett resultat av förberedelserna inför denna. Lagen innebär att SMS-låneföretagen nu exempelvis måste redogöra för effektiv och upplupen ränta, genomföra kreditprövningar samt införa 14 dagars ångerrätt. De flesta av aktörerna på marknaden ställer sig positiva till de nya lagändringarna.

”Vi har, sedan starten 2005, genomfört kredit- och ID-kontroller samt alltid erbjudit våra kunder 14 dagars ångerrätt. Att redogöra för effektiv ränta var något som vi instiftade redan i början av 2010 så lagändringen har inte berört oss nämnvärt. Däremot tycker jag att det är mycket positivt att det tas aktioner mot oseriösa aktörer, vilka har svärtat ner vår bransch under en längre period” säger Thomas Rahman, kontorschef, Ferratum Sweden AB.

Även ungdomarnas andel av obetalda SMS-lån fortsatte att minska under 2010. Endast 19 procent av antalet anmälda fall gällde ungdomar. Undersökningen visade även att kvinnor och män nu står för ungefär 50 procent vardera vad gäller ansökningarna av obetalda SMS-lån.

Det ledande företaget på mobila mikrolån

Ferratum Group tillhandhåller kortfristiga temporära kreditlösningar som tas utan säkerhet och ansökes via mobiltelefon eller på internet. Låntagaren måste vara av begärd ålder samt ha en klanderfri ekonomisk bakgrund. Ferratum är ett privatägt oberoende företag, det ingår inte i någon annan koncern inom handels- eller finanssektorn.

Ferratum var det första företaget att etablera sig på marknaden för mobila mikrolån i Europa. Detta har bidragit till möjligheten för bolaget att dela med sig av information till myndigheter, politiker och media. Detta för att belysa vikten av marknaden för mikrolån som ett komplement till traditionella konsumentkreditmarknader.

Sedan verksamheten startade i början av 2005 har företaget vuxit snabbt. Ferratum har idag kontor, och opererar, i 13 europeiska länder, tjänar mer än 500.000 kunder och har över 120 anställda. Som den största mikrolåneaktören i Europa är Ferratum det självklara valet för kunder som värdesätter pålitlig service, ett etiskt förhållningssätt och effektiv behandling av låneansökningar.

Ferratum har differentierat sig genom att inrätta en mycket enkel och smidig ansökningsprocess, tillhandahålla snabb service till lånsökande samt säkerställa att all insamlad information behandlas med största säkerhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

FERRATUM GROUP
Yvonne Winkler
Marknadsförings- och PR-koordinator
Telefon +358 40 0449 890
yvonne.winkler@ferratum.com

Ratamestarinkatu 11 A
00520 Helsinki Finland
www.ferratumgroup.com

Ferratum finns i 13 länder i Europa och är i ständig utveckling. Företaget är privatägt och startade i Finland 2005 där vi var först med att utveckla produkten så att det idag, med några enkla knapptryckningar, är möjligt att ansöka om lån via sin mobiltelefon. Våren 2006 öppnade verksamheten upp i Sverige och har sedan dess erbjudit korta, snabba lån på den svenska marknaden för kundkrediter.

Professionalism är vårt ledord vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Ferratum gör utförliga kredit- och ID-kontroller på alla låntagare och arbetar utifrån den lagstiftning som reglerar den bransch vi tillhör.