ebookers

EBOOKERS JÄRJESTELEE TOIMINTANSA KOLMEEN AVAINALUEESEEN EUROOPASSA

Lehdistötiedote   •   Joulu 10, 2009 13:23 EET

10.12.2009 – Lontoo; Ebookers.comin toimitusjohtaja Tamer Tamar esittää seuraavan lausunnon: ”Ebookers, yksi Euroopan suurimmista nettimatkatoimistoista ja Orbitz Worldwiden (kaupankäyntitunnus New Yorkin pörssissä: OWW) täyden palvelun eurooppalainen matkabrandi, järjestelee liiketoimintansa uudelleen.

Ebookersin verkkosivujen alustan siirto on saatettu valmiiksi vuoden 2009 aikana, ja sivuista on tulossa eurooppalainen menestystarina. Ne tulevat hyötymään suuremmasta hotellivaihtoehtojen määrästä sekä teknologiasta, joka tarjoaa kuluttajille enemmän innovaatioita entistä nopeammin.

Tilikauden 2009 kolmannella neljänneksellä Ebookersin kautta varattujen hotelliyöpymisten määrä kasvoi 43 % edellisvuoteen verrattuna, mikä paransi Orbitz Worldwiden tulosta.Ebookers järjestelee liiketoimintansa uudelleen voidakseen hyödyntää yhteistä alustaa ja kiihdyttää kasvuaan. Maakohtaiselta tasolta siirrytään ketterämpään aluerakenteeseen, joka tehostaa toimeenpanoa ja vie uudistuksia eteenpäin nopeammin.  Ebookersin 12 maasivua siirretään kolmen alueen rakenteeseen välittömästi.

Nämä kolme aluetta ovat seuraavat:

  • alue 1:Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja Irlanti
  • alue 2:Sveitsi, Saksa ja Itävalta
  • alue 3:Ruotsi, Suomi, Tanska, Norja ja Benelux-maat.

Osana tätä uudelleenjärjestelyä voin ilokseni ilmoittaa, että Ebookersin entinen Sveitsin toimitusjohtaja Pierre-Alain Regali ottaa vastuun alueesta 2, kun taas Ruotsin/Tanskan/Norjan entinen toimitusjohtaja Didrik von Seth ottaa vastuulleen alueen 3.

Aluetta 1 johtaa Guillaume Cussac, joka siirtyy Ebookersiin oltuaan melkein kuusi vuotta erilaisissa yleisjohdon tehtävissä Expedia Europessa.Kyseiset kolme alueellista toimitusjohtajaa johtavat alueitaan ja niiden markkinointia. Lisäksi he ovat vastuussa alueidensa tavoitteista.

Ebookersin uudessa organisaatiossa keskeisessä asemassa tulee olemaan uusi yrityspalveluun (B2B) keskittyvä yksikkö. Sitä johtaa Gilles Despas, Ebookers B2B:n nykyinen toimitusjohtaja, joka toimi aiemmin Continental Europen toimitusjohtajana.Uudessa roolissaan Gilles johtaa B2B-tiimin yhteistyötä Ebookersin kolmen alueen ja Global Partner Services -ryhmän kanssa sekä muiden kuin hotellituotteiden hankintaa ja tulokehitystä, tukee Ebookersin pyrkimyksiä keventää tuotetoimintojen prosesseja sekä keskittyy Media Solutions- ja Private Label -toimintoihin.Gilles tuo mukanaan valtavasti tarjontaan ja kysyntään liittyvää tietoa sekä vahvistaa Ebookersin yrityspalveluja.

Uusi organisaatio auttaa Ebookersia hyödyntämään uutta yhteistä alustaansa entistä paremmin ja nopeuttamaan toimeenpanoaan nyt, kun yhtiö keskittyy kasvattamaan liiketoimintaansa Euroopassa vuoden 2010 aikana."

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä:
Ebookers.comin lehdistötoimisto
puh. 020 7025 6650
ebookerspressoffice@redconsultancy.com

Brian Hoyt
Orbitz Worldwide, Inc.
+1 312 752 5436
bhoyt@orbitz.com

 

Tietoja Ebookers.comista
Ebookers.com on yksi Euroopan suurimmista nettimatkatoimistoista, jolle on kunnia-asia helpottaa matkavarauksia koskevien päätösten tekoa ja tarjota erinomaista arvoa matkustamisen alalla. Ebookers.com on brandi, jonka omistaa ja jota johtaa Orbitz Worldwide (kaupankäyntitunnus New Yorkin pörssissä: OWW).Se on toiminut alalla 20 vuotta ja sillä on tiiviit suhteet johtaviin hotelleihin ja lentoyhtiöihin.Yhtiö tarjoaa kautta maailman valtavan valikoiman yli 200 lentoyhtiön ja 86 000 hotellin, useimpien isojen autovuokraamojen sekä hiihto- ja risteilypaketteja myyvien kumppaneiden palveluja.

Tietoa Orbitz Worldwide -yhtiöstä
Orbitz Worldwide on johtava online-matkailukonserni. Se käyttää uutta innovatiivista teknologiaa, jonka avulla sekä vapaa-ajan matkailijat että liikematka-asiakkaat voivat tehokkaasti suunnitella ja varata matkoja ympäri maailman.Orbitz Worldwide omistaa useita kuluttajabrandeja, joita ovat mm. Orbitz (www.orbitz.com), CheapTickets (www.cheaptickets.com), ebookers (www.ebookers.com), HotelClub (www.hotelclub.com), RatesToGo (www.ratestogo.com), The Away Network (www.away.com) sekä yritysasiakkaille suunnattu Orbitz for Business (www.orbitzforbusiness.com).Jos haluat lisätietoja siitä, miten yrityksesi voi toimia Orbitz Worldwiden kumppanina, käy osoitteessa corp.orbitz.com.

 

Tulevaisuutta koskevat tiedot
Tämä lehdistötiedote saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia tietoja, joihin liittyy riskejä, epävarmuutta ja muita tekijöitä muun muassa Orbitz Worldwiden odotetun taloudellisen tuloksen ja strategisen toimintasuunnitelman suhteen.Esitettyjä tuloksia ei ole tarkastettu.Yhtiön todellinen tulos saattaa poiketa olennaisesti tämän lehdistötiedotteen tietojen mukaisesta odotetusta tuloksesta, eikä raportoituja tuloksia saa pitää osoituksena tulevasta tuloksesta.Mahdolliset riskit, epävarmuustekijät ja muut tekijät, joiden vuoksi todellinen tulos saattaa poiketa tämän lehdistötiedotteen ja sen liitteiden tulevaisuutta koskevissa tiedoissa ilmaistusta tuloksesta, sisältävät muun muassa nykyisen taloudellisen taantuman ja maailmanlaajuisen rahoituskriisin, matkailualalla vallitsevan kilpailun, matkailuvilkkauden tasoon vaikuttavat seikat ja erityisesti lentomatkailun määrän, yhtiön tietotekniikan ja immateriaaliomaisuuden ylläpidon ja suojauksen, vireillä olevien oikeusjuttujen lopputulokset, yhtiön huomattavan velkaantuneisuuden, useissa valuutoissa harjoitettavaan liiketoimintaan liittyvät riskit, matkailualan kehityssuunnat sekä talouden ja liike-elämän yleiset olosuhteet.Lisätietoa tällaisista riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista vastaavista tekijöistä on Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan Securities and Exchange Commissionin (SEC) yritystä koskevissa tiedoissa Risk Factors -osiossa. Tiedot ovat saatavilla SEC:n verkkosivuilla osoitteessa www.sec.gov tai yrityksen sijoittajasuhteet-sivustosta osoitteessa www.orbitz-ir.com.Tämän lehdistötiedotteen tulevaisuutta koskeviin tietoihin ei tule liiallisesti luottaa, sillä ne perustuvat tämän lehdistötiedotteen julkaisupäivän tietoihin.Kaikki tämän lehdistötiedotteen ja sen liitteiden sisältämät tiedot ovat voimassa 10. joulukuuta 2009. Orbitz Worldwide ei ole velvollinen julkisesti korjaamaan näitä tulevaisuutta koskevia tietoja.

Oy Ebookers Finland Ltd, joka on toiminut Suomessa vuodesta 1999 alkaen, on Suomen johtava nettimatkatoimisto. Ebookersin suomalainen henkilökunta palvelee asiakkaitaan internet-sivuston lisäksi Helsingin keskustan katumatkatoimistossa, jossa myös puhelinpalvelu sijaitsee. Ebookersin Suomen toimistossa on 40 työntekijää. Vuoden 2008 liikevaihto oli 83 milj. Eur, kasvu oli 27 %:ia verrattuna vuoteen 2007. Ebookers kuuluu maailman johtavaan matkailukonserniin nimeltä Orbitz Worldwide, joka on listattu New Yorkin pörssissä (NYSE: OWW).