Eduskunta

Eduskunta keskusteli ilmasto- ja energiapoliittisesta tulevaisuusselonteosta

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 11:00 EET

Eduskunta kävi keskiviikkona 2. helmikuuta palautekeskustelun valtioneuvoston ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevasta tulevaisuusselonteosta. Selonteossaan valtioneuvosto linjasi tavoitteita ja toimenpiteitä kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä Suomea vuonna 2050. Selontekoa käsiteltiin tulevaisuusvaliokunnan mietinnön pohjalta (TuVM 1/2010).

Eduskunnan mukaan Suomi pysyy ilmastotavoitteissaan nimenomaan osaamisen ja uusien innovaatioiden avulla, joille on myös kansainvälistä kysyntää. Suomen on kuitenkin lunastettava uudelleen edelläkävijän asemansa: menestys on jatkuvasti luotava uudestaan koko ajan nopeammin muuttuvassa ympäristössä.

Ilmastonmuutoksessa ei eduskunnan mukaan ole kyse pelkästään ympäristöongelmasta vaan myös taloudellisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä turvallisuudesta. Työllistävän kasvun ja kestävyyden yhdistämiseen tarvitaan luovuutta ja rohkeaa edelläkävijyyttä.

Eduskunta painottaa, että Suomen tulee omilla toimillaan edistää kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymistä. Epävarmassa maailmassa Suomen ja EU:n on energia- ja ilmastopolitiikassaan varauduttava myös siihen, ettei kansainvälistä ilmastosopimusta saada aikaan. Suomen energia- ja ilmastopolitiikan on oltava perusteltua ja kestävä kaikissa olosuhteissa.

Selonteosta käydyn keskustelun voi lukea istuntopöytäkirjasta noin kaksi tuntia istunnon päättymisen jälkeen (linkki alla).