Kaarina

Eduskuntavaalit 2011

Lehdistötiedote   •   Helmi 22, 2011 08:59 EET

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 17. päivänä huhtikuuta 2011. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 6.4.2011 ja päättyy tiistaina 12.4.2011.

Eduskuntavaalit 17.4.2011

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 17. päivänä huhtikuuta 2011. Vaalihuoneistot avataan kello 9.00 ja suljetaan kello 20.00.  

Kaarinassa vaalipäivän äänestyspaikkoina ovat:  

Äänestysalue:     Äänestyspaikka:    1.  Littoinen         Littoisten monitoimitalo, Tallakatu 2  2.  Keskusta    Hovirinnan koulu , Päiväläisenkatu 1    3.  Piispanristi     Piispanlähteen koulu (ent. Vaarniemen koulu), Marsukatu 1    4.  Voivala               Kesämäen päiväkoti, Keskikesäntie 21    5.  Kuusisto             Empola, Kauppatie 1    6.  Piikkiö                       Salvelanrinteen koulu, Koulutie 2  

          

Ennakkoäänestys 

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 6.4.2011 ja päättyy tiistaina 12.4.2011.

Ennakkoäänestys­paikkoja Kaarinassa ovat: 

Kaarinan posti, Hovirinnantie 5, Kaarina.  Avoinna arkipäivinä klo 8.00 - 20.00 ja ennakkoäänestysjaksoon sisältyvänä lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00 -16.00.

Piikkiön kirjasto, Hadvalantie 9, Piikkiö. Avoinna arkipäivinä klo 9.00 – 18.00 ja ennakkoäänestysjaksoon sisältyvänä lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00 – 14.00.

Littoisten monitoimitalo, Tallakatu 2, Littoinen. Avoinna arkipäivinä klo 9.00 – 18.00 ja ennakkoäänestysjaksoon sisältyvänä lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00 – 14.00.

Ennakkoon voi äänestää minkä tahansa kunnan alueella olevissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. 

Äänestäminen laitoksissa 

Äänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana vaalitoimikunnan tarkemmin ilmoittamana aikana. Äänestysajoista tiedotetaan lähemmin laitosten osastoilla. 

Äänestäminen on mahdollista seuraavissa laitoksissa: 

Terveyskeskuksen vuodeosasto, Kaarinakoti, Palvelutalo Värttinä, Hovirinnan palvelukeskus, Asumispalveluyksikkö Pirta, Omaishoidon tukikeskus Visiitti, Ryhmäkoti Muistola, Littoisten Hoitokoti Oy, Valmakoti, Palveluasunto Vanamo, Piikkiön Hoivataito Oy:n Suokukan ryhmäkoti ja palveluasunnot, Tupasvillan palvelutalo, Wanhustentalo Kotikumpu ja Hoitokoti Piikkiön Olivia. 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse vaalipäivän äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikana vaalitoimikunnan ilmoittamana aikana. 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 5.4.2011 ennen kello 16.00 Kaarinan kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa Kaarinan ja Piikkiön yhteispalvelupisteistä, joissa myös vastaanotetaan ilmoittautumisia. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua myös puhelimitse Kaarinan ja Piikkiön yhteispalvelupisteisiin tai keskusvaalilautakunnan sihteerille. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kaarinan yhteispalvelupisteen osoite on Lautakunnankatu 4 B, Kaarina, puh. (02) 588 4010. Piikkiön yhteispalvelupisteen osoite on Hadvalantie 9, Piikkiö, puh. (02) 588 4020. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Henkilöllisyyden toteaminen äänestyksessä 

Tullessaan äänestämään niin ennakkoäänestykseen kuin vaalipäivän äänestykseen, äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyystodistuksesi kelpaa voimassa oleva poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti. 

Eduskuntavaalien ulkomainonta Kaarinassa 

Eduskuntavaalien ulkomainonta Kaarinan kaupungin alueella saadaan aloittaa keskiviikkona 30.3.2011. 

Kaarinan kaupunki asettaa vaalimainostelineet seuraaviin paikkoihin: 

  • Ravattula, Kaarinantien varteen, ABC aseman puolelle

  • Piispanristi, Prisma

  • Littoinen, Littoisten asemaa vastapäätä

  • Oskarinaukio

  • Kesämäki, Kesämäen kenttä

  • Kuusisto, Saaristotien ja Puistotien risteykseen

  • Hovirinta, Voudinkadulle, kirkon parkkipaikan kohdalle

  • Keskuspuisto, Piikkiö

  • Salvelansillan / Toivonlinnan tien risteys 

Vaalimainoksia ei saa sijoittaa kaupungin omistamiin laitteisiin ja rakennuksiin eikä kaupungin omistamille alueille muualle kuin kaupungin asettamiin vaalimainostelineisiin. Luvattomiin paikkoihin asetetut vaalimainokset poistetaan kaupungin toimesta välittömästi. 

Mainokset on vaalien jälkeen poistettava vaalimainostelineistä maanantaina 18.4.2011 klo 24.00 mennessä. 

Kaarinan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot 

Kaarinan kaupungin keskusvaalilautakunta sijaitsee Kaarinan kaupunginvirastolla, Lautakunnankatu 4 B, 20780 Kaarina, keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii kansliapalvelupäällikkö Pirkko Aalto puh. (02) 588 4120, 050 373 2614. 

Lisätietoja vaaleista ja äänestämisestä on luettavissa oikeusministeriön internet-sivuilta www.vaalit.fi