Aava Ohjelmistot Oy

Eezy vauhdittaa kasvuaan Aava Ohjelmistojen toiminnanohjausjärjestelmän avulla

Lehdistötiedote   •   Huhti 13, 2012 15:08 EEST

Helpompaa yrittäjyyttä mahdollistava Eezy kasvattaa liiketoimintaansa Aava Ohjelmistot Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän avulla. ERP-järjestelmän käyttöönotto on tuonut Eezylle joustavan toiminnanohjauksen työkalun, joka sähköisen laskutuksen lisäksi helpottaa asiakkaiden palvelukohtaamisten hallinnointia verkossa.

Eezyllä oli aikaisemmin käytössään heille rakennettu extranet-tyyppinen web-portaali jonka hallinta ja laajennettavuus osoittautui liian haasteelliseksi Eezyn liiketoiminnan kasvaessa. Jotta järjestelmä ei rajoittaisi kasvua, Eezyssä käynnistettiin selvitys tehokkaan toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiseksi. Toiveena oli löytää ratkaisu joka mahdollistaisi reaaliaikaisen ja integroidun tiedon hallinnan sekä sähköiset palvelut nyt ja tulevaisuudessa joustavasti toimintaympäristön muuttuessa.

Kilpailutuksen aikana kävi nopeasti selväksi että perinteiset toiminnanohjausjärjestelmät eivät soveltuneet tukemaan kasvua; niiden muokattavuus oli rajallista ja Eezy olisi joutunut tekemään liikaa kompromisseja ja muuttamaan niitä toimintapoja ja kilpailutekijöitä joiden ansiosta liiketoiminta oli kasvanut voimakkaasti. Toisaalta Eezy ei halunnut investoida projektiin esimerkiksi Microsoft Dynamicsin tai SAP:n vaatimia ajallisia ja taloudellisia resursseja. Lopputuloksena Eezy päätyi valitsemaan Aavan ratkaisun.

Valitsimme Aavan uusimaan järjestelmämme, koska ratkaisun toteutustapa oli selkeä ja täysin uudenlainen muihin markkinoilla oleviin vaihtoehtoihin verrattuna. Järjestelmän joustavuus sekä nopea räätälöitävyys Eezyn tarpeisiin nähden olivat ensisijaisen tärkeitä valintakriteerejä ”, kertoo Titta Teittinen, Eezy.

Aavan toiminnanohjausjärjestelmän päälle räätälöitiin sähköinen laskutuspalveluratkaisu, sisältäen tuen mm. laskutukselle, reskontralle, palkanlaskennalle, henkilöstönhallinnalle, asiakkuudenhallinnalle, matka- ja kululaskuille, raportoinnille sekä operatiivisille prosesseille. Eezy on kasvanut toimialansa markkinajohtajaksi, ja järjestelmän avulla ohjataan tällä hetkellä yli 3700 yrittäjämäisesti toimivan henkilön laskutuspalvelua.

”Lupaamme tehdä toiminnanohjauksesta helppoa. Sen sijaan että puhuttaisiin käyttöönoton kannalta jopa vuosista ja kustannusten osalta sadoista tuhansista euroista, lupaamme toimittaa täysin räätälöidyn ratkaisun muutamassa kuukaudessa erittäin kustannustehokkaasti, mikä tarkoittaa sitä että asiakas pääsee nopeasti hyödyntämään järjestelmän tuomia etuja”, Aava Ohjelmistojen myynti- ja markkinointijohtaja Markku Koponen kertoo.

”Lähtökohtaisesti projekti oli erittäin mielenkiintoinen mutta samalla haastava. Asiakkaan uudenlaisen businessmallin tukeminen sähköisellä ratkaisulla vaati businesslogiikan sekä käyttötapausten syvällistä ymmärtämistä sekä niiden pohjalta tapahtuvaa kehitystyötä. Lisäksi odotukset uudelle järjestelmälle ja sen käytettävyydelle olivat korkealla; olihan asiakkaalla käytössään jo toimiva järjestelmä”, kertoo Jari Heiskanen, Aava Ohjelmistot Oy:n toimitusjohtaja.

Järjestelmän käyttöönotto sujui hyvin ja uusi järjestelmä on saanut kiitosta helppokäyttöisyydestään sekä Eezyltä että loppukäyttäjiltä:

”Aavan ratkaisu on erittäin helppokäyttöinen ja looginen, ja voimme muokata näkymiä tarpeen mukaan esimerkiksi henkilöittäin tai käyttäjäryhmittäin. Järjestelmä tarjoaa lisäksi runsaasti hyväksikäytettävää tietoa, mikä mahdollistaa tarkan ja reaaliaikaisen raportoinnin lähes mistä hyvänsä”, kertoo Pia Mäkitaipale, Eezy.

Lisätiedot:

Aava Ohjelmistot Oy, www.aavaohjelmistot.fi

Aava Platform on täysin uudenlainen tapa tehdä moderneja, täysin web-pohjaisia toiminnanohjausjärjestelmiä, täysin asiakkaan toimintatapaan mukautetusti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.Sitäon toimitettu menestyksekkäästi kymmenille asiakkaille; teollisuuden toiminnanohjauksesta sähköisiin palveluntarjoajiin massamarkkinoille, joilla satoja tuhansia kuukausittaisia käyttäjiä. Aava Ohjelmistot on myös kansainvälisesti palkittu innovaatiostaan; AavaPlatformvoittiWorld Summit Award – kilpailun Suomenosakilpailun vuonna 2010.

Jari Heiskanen, toimitusjohtaja, 040 778 2876

Markku Koponen, myynti- ja markkinointijohtaja, 050 341 0888

Eezy, www.eezy.fi

Eezy on voimakkaasti kasvava, helpomman yrittäjyyden mahdollistava yritys, jonka sähköinen laskutuspalvelu tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon oman yrityksen perustamiselle.

Titta Teittinen, hallinto, 050 581 3085

Aava tekee toiminnanohjauksesta helppoa.