Efore

EFORE OYJ HYVÄKSYI JOHDON OSAKEOMISTUSJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVÄN SUUNNATUN ANNIN OSAKEMERKINNÄN

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 17:58 EEST

Efore Oyj:n hallitus päätti 25.8.2010 suunnatusta maksullisesta osakeannista
Eforen johtoryhmän omistamalle yhtiölle, Efore Management Oy:lle. Päätös
osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 9.2.2010 antamaan
valtuutukseen. Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä 2.000.000 yhtiön
uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika oli 13.9.—8.10.2010 ja merkintähinta
0,70 euroa/osake.

Yhtiön hallitus päätti tänään hyväksyä 2.000.000 uuden osakkeen merkinnän.
Uusien osakkeiden merkintähinta 1.400.000 euroa merkitään yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan
oikeudet alkavat sinä päivänä, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin,
arviolta viikolla 43/2010. Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille ja
haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, kun ne on
merkitty kaupparekisteriin, arviolta viikolla 43/2010.

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Efore Oyj:n osakkeiden
lukumäärä on 42.529.648 osaketta.

EFORE OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784 6312.


JAKELU


Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore-konserni

Efore on ICT- ja teollisuuselektroniikka-alan yrityksiä palveleva kansainvälinen
yhtiö, jonka liiketoiminta muodostuu sähkönkulutusta vähentävistä
asiakaskohtaisista tehonsyöttöratkaisuista, laiteasemien
sähkönsyöttöjärjestelmistä, vaativan elektroniikan valmistus- ja
suunnittelupalveluista sekä huolto- ja korjauspalveluista.

Eforen pääkonttori on Espoossa. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä on
Suomen lisäksi Kiinassa, USA:ssa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksiköt
sijaitsevat Kiinassa ja Virossa. Lokakuussa 2009 päättyneellä tilikaudella
konsernin liikevaihto oli 64,1 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin
565 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX
Helsinki Oy:ssä.


www.efore.fi


Source: Millistream