Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 10/2011

Lehdistötiedote   •   Marras 22, 2011 11:51 EET

Arbetslösheten minskar långsamt i Egentliga Finland
Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyråer fanns i slutet av oktober 19 800 arbetslösa arbetssökande. I oktober minskade antalet arbetslösa med 130 personer. Jämfört med oktober ifjol minskade antalet arbetslösa med 900 personer, dvs. med 4,5 procent, medan arbetslösheten i hela landet minskade med 5,9 procent.
I slutet av oktober var andelen arbetslösa av arbetskraften i Egentliga Finland lägre än året innan, dvs. 8,7 % (9,0 %, 10/2010). I hela landet sjönk andelen arbetslösa något snabbare, dvs. med 0,6 procentenheter och var 8,6 % (9,2 %, 10/2010). Arbetslöshetsgraden i Egentliga Finland är högre än i hela landet, men alltjämt den fjärde lägsta i Finland efter Österbotten, Nyland och Södra Österbotten.
Från fjolåret minskade antalet arbetslösa i hela landet. Egentliga Finland hör alltjämt till de områden där arbetslösheten minskar långsammast och det är närmast på grund av situationen i Åboregionen. Nuförtiden har Åbo en högre arbetslöshetsgrad än Tammerfors. Antalet arbetslösa unga i Egentliga Finland håller på att öka något, medan det minskar i hela landet. Långtidsarbetslösheten har börjat avta i hela landet och i Egentliga Finland har den slutat öka.
Egentliga Finlands sysselsättningsöversikt 10/2011