Pohjola Pankki

Ehdotukset Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi, tilintarkastajaksi ja

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 13:15 EET

OP-Pohjola osk, jolla on noin 57 prosenttia Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden
äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa 29.3.2011 pidettävälle Pohjola Pankki
Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
kahdeksan henkilöä. Hallitukseen ehdotetaan valittavaksi kaikki nykyiset jäsenet
uudelleen, eli toimitusjohtaja Merja Auvinen, toimitusjohtaja Jukka Hienonen,
toimitusjohtaja Simo Kauppi, kauppakorkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki,
toimitusjohtaja Harri Sailas sekä diplomi-insinööri Tom von Weymarn.

Pohjola Pankki Oyj:n hallitukseen kuuluvat suoraan tehtäviensä perusteella
hallituksen puheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja,
pääjohtaja Reijo Karhinen ja hallituksen varapuheenjohtajana OP-Pohjola osk:n
johtokunnan varapuheenjohtaja Tony Vepsäläinen.

OP-Pohjola osk on lisäksi ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja
7 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 5 000 euroa ja hallituksenmuut
jäsenet kukin 4 000 euroa. Kuukausipalkkio maksetaan 1 000 eurolla korotettuna
sellaiselle hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole samalla
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.  Tämän lisäksi hallituksen
jäsenille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.
Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenille
maksettavat kuukausipalkkiot käsitellään ehdotuksen mukaan eläkepalkkana.

OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan entinen tilintarkastaja, eli KHT Yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajille
ehdotetaan maksettavaksi palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, http://op.fi">op.fi

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtajan sijainen Jouko Pölönen, puh. 010 253 2691
Sijoittajasuhdejohtaja Tarja Ollilainen, puh. 010 252 4494


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Pohjola Pankki Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1486456]

Source: Millistream