Pohjola Pankki

Ehdotukset Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi, tilintarkastajaksi ja näiden palkkioiksi

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 12:24 EET

OP-Pohjola osk, jolla on noin 57 prosenttia Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa 29.3.2011 pidettävälle Pohjola Pankki Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan henkilöä. Hallitukseen ehdotetaan valittavaksi kaikki nykyiset jäsenet uudelleen, eli toimitusjohtaja Merja Auvinen, toimitusjohtaja Jukka Hienonen, toimitusjohtaja Simo Kauppi, kauppakorkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki, toimitusjohtaja Harri Sailas sekä diplomi-insinööri Tom von Weymarn.

Pohjola Pankki Oyj:n hallitukseen kuuluvat suoraan tehtäviensä perusteella hallituksen puheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja hallituksen varapuheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja Tony Vepsäläinen.

OP-Pohjola osk on lisäksi ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 7 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 5 000 euroa ja hallituksen muut jäsenet kukin 4 000 euroa. Kuukausipalkkio maksetaan 1 000 eurolla korotettuna sellaiselle hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole samalla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.  Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenille maksettavat kuukausipalkkiot käsitellään ehdotuksen mukaan eläkepalkkana.

OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan entinen tilintarkastaja, eli KHT Yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajille ehdotetaan maksettavaksi palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtajan sijainen Jouko Pölönen, puh. 010 253 2691
Sijoittajasuhdejohtaja Tarja Ollilainen, puh. 010 252 4494