Valtioneuvosto

Ehdotus: Muuntogeenisten kasvien viljelyä voitaisiin rajoittaa kansallisesti

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 16:13 EEST

Valtioneuvosto esitti torstaina 9. syyskuuta, että eduskunnalle lähetettäisiin kirjelmä Euroopan komission asetusehdotuksesta muuttaa muuntogeenisten kasvien niin sanottua avointa käyttöä koskevaa direktiiviä. Komission ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot voisivat jatkossa kieltää muuntogeenisten kasvien viljelyn alueellaan joko kokonaan tai osittain.

Muuntogeeniset viljelykasvit hyväksytään lupamenettelyllä EU:n markkinoille keskitetysti, jolloin viljelyluvan saanutta kasvia voi viljellä koko EU:n alueella. Tällä hetkellä jäsenmaat voivat rajoittaa viljelyluvan saaneen kasvin viljelyä ainoastaan suojelutoimenpiteenä, jos tieteellisesti osoitetaan kasvin olevan riski ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristön turvallisuudelle. Ennen kuin tuote hyväksytään markkinoille, sille tehdään erittäin perusteellinen riskinarviointi. Suojelutoimenpiteen ottaminen käyttöön edellyttää siten, että jäsenmaalla on uutta tietoa vakavaa vaaraa aiheuttavista terveys- tai ympäristöriskeistä.

Komission ehdotuksen mukaan yksittäinen jäsenmaa voisi jatkossa kieltää muuntogeenisten kasvien viljelyn osittain tai kokonaan, jos syynä olisi jokin muu kuin tieteellisesti osoitettu terveys- tai ympäristöriski. Komission asetusehdotuksessa ei anneta esimerkkejä hyväksyttävistä kiellon syistä. Rajoittamisen tai kiellon perusteena ei voisi kuitenkaan olla pyrkimys välttää muuntogeenisten kasvien tahatonta esiintymistä muissa tuotteissa. Lisäksi rajoitusten olisi oltava perussopimusten mukaisia siten, etteivät ne muodosta kaupan esteitä jäsenmaiden välille tai vaaranna kansainvälisiä kauppasuhteita.

Valtioneuvosto suhtautuu komission ehdotukseen myönteisesti. Jos komission asetusehdotus hyväksytään, sen täytäntöönpano edellyttäisi Suomelta lakimuutosta. Muutos voidaan toteuttaa joko lisäämällä muuntogeenisten kasvien viljelyn rajoittamista koskeva säännös geenitekniikkalakiin tai säätämällä asiasta kokonaan uusi laki.

Lisätietoja neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas, p. 050 592 1183, etunimi.sukunimi@stm.fi

Muualla verkossa  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0375:FIN:FI:PDF