Energiateollisuus

Ehdotus uraaniverosta haudattava heti

Lehdistötiedote   •   Helmi 11, 2011 15:30 EET

Ehdotus uraaniverosta tulisi haudata heti

Meidän on vaikea ymmärtää elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle tänään luovutettua ydinvoiman erillisverotuskaavailua, ns. uraaniveroa ja sen tavoitteita.  Vero olisi vastoin Suomen energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita. Se sotisi niitä tavoitteita vastaan, joilla pyritään omavaraiseen, kohtuuhintaiseen ja hiilidioksidineutraaliin sähköntuotantoon, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen sanoo.

Uraanivero tulisi Naukkarisen mukaan kalliiksi suomalaisille sähkönkäyttäjille, niin kotitalouksille kuin elinkeinoelämälle, erityisesti energiaintensiiviselle teollisuudelle. Tällainen verokaavailu tilanteessa, jossa suuret energiaverojen korotukset ovat juuri tulleet voimaan, vaikuttaa lyhytnäköiseltä.

Ydinvoimalle kaavailtu uraanivero ei ole linjassa EU:n energiaverodirektiivinkään kanssa, jonka mukaan sähkön tuotantoa ei tule verottaa vaan sähkölle kohdistetut verot määritetään kulutuksen mukaan.

Sähkö voidaan pitää kohtuuhintaisena vain, mikäli Suomeen saadaan riittävästi tuotantoinvestointeja. Kohtuuhintainen sähkö on taas edellytys monille teollisille investoinneille. Ne ovat juuri lähteneet hienoiseen kasvuun, mutta jos niiden tielle asetetaan esteitä, vaarannetaan investointien kasvu.

– Uraaniveron kaltaisten kaavailujen sijaan hallituksen ja erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön tulisi nyt pohtia, miten maahan saataisiin lisää investointeja ja työtä. Näyttää kuitenkin siltä, että tuodaan uusia esityksiä, joilla toimintaympäristö tehdään entistä epävakaammaksi. Nyt on varottava viestejä, jotka voisivat johtaa investointien sijoittumiseen muualle, toteaa Naukkarinen.

Vero ei olisi perusteltu yhdellekään ydinvoimalaitokselle, mutta erityisen oudolta tuntuu se, että veroa esitetään myös uusille, eduskunnan myönteiset periaatepäätökset saaneille laitoksille. Vero tuo investoijan näkökulmasta merkittävän lisäkustannuksen, jota on hyvin vaikea ennakoida. Se tulisi nostamaan rahoituskustannuksia ja riskitasoa tavalla, joka voisi viivyttää investointeja ja vaarantaa niiden toteuttamisen.

Myös selvitysmiesten esittämä veron rakenne ja kytkentä päästöoikeuden hintaan on ongelmallinen. Päättäessään uusista ydinvoimalaitoksista hallitus ja eduskunta halusivat luoda suomalaisille yrityksille edellytyksiä kehittää toimintaansa Suomessa. Ydinvoimaan halutaan investoida, jotta vältettäisiin päästöt ja niistä aiheutuvat kustannukset. 

– Esitetyllä verorakenteella näitä edellytyksiä ei syntyisikään. Mitä korkeammalle päästön ja sähkön hinta nousisi, sitä enemmän yritykset joutuisivat maksamaan myös omasta, päästöttömästä tuotannostaan, Naukkarinen korostaa.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, puh. 050 60 772
Johtaja Jukka Leskelä, puh. 050 593 7233