Panostaja

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORAAN,

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 22:36 EET

PANOSTAJA OYJ ON OSTANUT TAKAISIN VAIHDETTAVAA PÄÄOMALAINAA 2006

Panostaja Oyj ("Yhtiö") on ostanut takaisin yhteensä 12.288.658 euron arvosta
(mukaan lukien kertyneet korot) vaihdettavan pääomalainan 2006 lainaosuuksia.
Kaupat toteutettiin 7.2.2011. Lainaosuudet ostettiin takaisin kurssiin 100 %
lisättynä kaupantekopäivään kertyneillä koroilla. Yhtiön takaisin ostama määrä
vastaa 54,5 % vuonna 2012 erääntyvän vaihdettavan pääomalainan alkuperäisestä
kokonaisnimellisarvosta. Kaupat liittyvät 16.12.2010 julkistettuun
pääomajärjestelyyn, josta Yhtiö on jo aiemmin toteuttanut 4.000.000 osakkeen
osakeannin ja 15.000.000 euron määräisen uuden vaihdettavan pääomalainan
liikkeeseenlaskun. Kaupat toteutettiin Yhtiön pitkäaikaisten velkojen
erääntymisaikataulun parantamiseksi.

Yhtiön hallitus on päättänyt mitätöidä ostetut lainaosuudet ja mitätöinti
pyritään toteuttamaan helmikuun loppuun mennessä.

Panostaja Oyj

Juha Sarsama
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama 040 774 2099

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa,
Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämä materiaali
ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa
tarkoitettuja arvopapereita ei voi tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa muutoin
kuin vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta tai tilanteessa, jossa
transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien
osavaltioiden lakien mukainen. Arvopapereita koskevaa antia tai mitään sen osaa
ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä julkisesti
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen
tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tästä tiedotteesta ei tehdä kopioita, eikä niitä tule jakaa tai lähettää
Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Japaniin, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin.

Source: Millistream