BIOTIE THERAPIES Oy

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN TAI

Lehdistötiedote   •   Helmi 01, 2011 20:23 EET

Biotie Therapies Oyj:n uusien osakkeiden listaamista koskeva listalleottoesite
on julkaistu

Biotie Therapies Oyj ("Biotie" tai "Yhtiö") julkistaa Finanssivalvonnan tänään
hyväksymän listalleottoesitteen ("Listalleottoesite"). Biotie julkistaa tämän
Listalleottoesitteen ainoastaan siihen tarkoitukseen, että Biotien aiemmin
tänään pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti
liikkeeseenlaskettavat osakkeet voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä. Biotie ei tarjoa arvopapereita tämän Listalleottoesitteen
perusteella.

Listalleottoesite on saatavilla 2.2.2011 alkaen Biotien pääkonttorista
osoitteessa Tykistökatu 6, 20520 Turku. Esite on 1.2.2011 alkaen nähtävillä myös
Yhtiön Internet-sivuilla http://www.biotie.com">www.biotie.com Listalleottoesite on tässä vaiheessa
saatavana vain suomenkielisenä. Epävirallinen englanninkielinen käännös
Listalleottoesitteestä, jota Finanssivalvonta ei tule hyväksymään, tulee olemaan
saatavilla Yhtiön Internet-sivuilla sen ollessa valmiina arviolta 7.2.2011.

Listalleottoesite sisältää alla tarkemmin kuvattuja, aiemmin julkistamattomia
tietoja. Lisäksi Yhtiö päivittää Listalleottoesitteessä tulevaisuuden näkymiään
seuraavasti:

"Biotien tulevaisuudennäkymät

Synosia Therapeutics Holding AG:n ("Synosia") hankinnan loppuunsaattamisen
jälkeen Biotie keskittyy kehittämään laajentuvaa Biotien ja Synosian yhdistettyä
kehityssalkkua, joka sisältää lääkekandidaatteja hermostorappeumaa aiheuttaviin
ja psykiatrisiin häiriöihin sekä tulehdussairauksiin.

Biotie jatkaa lisenssipartnerinsa Lundbeckin tukemista alkoholiriippuvuuden
hoitoon tarkoitetun nalmefeenin kehityksessä. Lopullisia kliinisiä tuloksia
meneillään olevasta vaiheen III tutkimuksesta odotetaan vuoden 2011 toisen
vuosineljänneksen aikana ja mahdollinen myyntilupahakemus EU:n alueella
voitaisiin jättää vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla.

Synosian hankinnan loppuunsaattamisen jälkeen Yhtiö tulee myös jatkamaan SYN115,
SYN118, SYN120 ja SYN117 -yhdisteiden kehittämistä.

Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettu SYN115 on maailmanlaajuisesti lisensoitu
UCB Pharmalle. Sen osalta kehitysvaiheen IIb tutkimus on alkamassa ja se
odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Myös SYN118 on tarkoitettu Parkinsonin taudin hoitoon ja on tällä hetkellä
kehitysvaiheen II tutkimuksessa. Tutkimusvaiheen tuloksia odotetaan vuoden 2011
keskivaiheilla. UCB Pharmalla on optio lisensoida SYN118 sen jälkeen kun
kliininen data on heidän käytettävissään.

SYN120 on tarkoitettu Alzheimerin tautiin ja skitsofreniaan liittyvien
kognitiivisten häiriöiden hoitoon. Yhdiste on siirtymässä vaiheen I PET
(positroniemissiotomografia) kuvantamistutkimukseen, jonka odotetaan valmistuvan
vuoden 2012 alkupuolella. Yhdisteen alun perin Synosialle vuonna 2009
lisensoineella Rochella on optio-oikeus lisensoida yhdiste takaisin.

Posttraumaattisen stressioireyhtymän hoitoon tarkoitettua SYN117:ää kehitetään
parhaillaan ulkopuolisen rahoituksen turvin Yhdysvaltain puolustusministeriön
toimesta. Tutkimuksen tuloksien ei odoteta olevan saatavilla ennen vuotta 2013.

Synosian hankinnan loppuunsaattamisen jälkeen päätetään mahdollisesta kliinisten
kokeiden aloittamisesta mielialahäiriöiden ja kasisuuntaisen mielialahäiriön
hoitoon tarkoitetulla SYN111:llä.

Biotie jatkaa VAP-1 vasta-ainelääkkeen kehitystä. Tuoteen Japania, Taiwania,
Singaporea, Uutta Seelantia ja Australiaa koskevat kehittämis- ja
kaupallistamisoikeudet on lisensoitu Seikagakulle ja Biotiellä on tuotteen
maailmanlaajuiset oikeudet näitä maita lukuunottamatta. Yhtiö tulee hakemaan
tuotteelle uusia partnereita.

Biotie jatkaa ronomilastin aktiivista kehitystyötä keuhkoahtaumataudin hoitoon.
Kliinisiä jatkotutkimuksia valmistellaan ja Yhtiö tulee hakemaan
kehityskumppania tuotteelle.

Biotien tulee varmistaa käyttöpääomansa riittävyys voidakseen toteuttaa
suunnitellut tuotekehityshankkeensa. Yhtiö uskoo, että Synosian hankinnan
seurauksena saatavilla varoilla Yhtiö pystyy varmistamaan, että sillä on
riittävästi käyttöpääomaa Yhtiön tämänhetkisiin tarpeisiin vuoden 2012
ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun asti. Biotie saattaa myös harkita
rahoituksen hankkimista tulevaisuudessa laskemalla liikkeeseen osakkeita joko YA
Globalin kanssa solmitun SEDA sopimuksen perusteella tai suunnatuilla
osakeanneilla."

Pro forma tiedot

Listalleottoesite sisältää aiemmin julkistamattomia tilintarkastamattomia pro
forma tietoja ("Pro forma tiedot"), jotka on laadittu ainoastaan
havainnollistamaan lukijalle, mikä Yhtiön liiketoiminnan tulos ja taloudellinen
asema olisi voinut olla, jos Synosian hankinta olisi tapahtunut aiemmin. Nämä
Pro forma tiedot on otettu tämän tiedotteen liitteeksi.

Huomionarvoista on, että esitetty pro forma tuloslaskelma osoittaa tutkimus- ja
kehityskulujen lisääntyneen määrän, yhteensä 11,8 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa
euroa yksittäin Biotie osalta) 30.9.2010 päättyneeltä yhdeksän kuukauden
kaudelta. Lisäys johtuu siitä, että yhdistetty yritys rahoittaa merkittävästi
suuremman määrän kliinisiä tutkimuksia. Lisäksi hallinnon kulut 4,7 miljoonaa
euroa ovat suuremmat kuin yksittäin Biotien osalta (2,7 miljoonaa euroa
yksittäin Biotien osalta) 30.9.2010 päättyneeltä yhdeksän kuukauden kaudelta.
Jatkuvien toimintojen suuremman liikevaihdon 2,6 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa
euroa yksittäin Biotien osalta) kompensoivasta vaikutuksesta huolimatta, Pro
forma tietoihin perustuva tilikauden tulos 30.9.2010 päättyneeltä ensimmäiseltä
yhdeksältä kuukaudelta oli
 -22,5 miljoonaa euroa, verrattuna -13,0 miljoonaan euroon yksittäin Biotien
osalta. Vuoden 2009 pro forma tuloslaskelma on esitetty koko Pro forma tiedot
sisältävässä liitteessä.

Pro forma taseen mukaiset likvidit varat 30.9.2010 olivat 32,6 miljoonaa euroa,
verrattuna 8,9 miljoonaan euroon yksittäin Biotien osalta. Aineettomat
hyödykkeet olivat 72,8 miljoonaa euroa alustavan hankintalaskelman perusteella,
verrattuna 4,1 miljoonaan euroon yksittäin Biotien osalta. Alustavan
hankintalaskelman mukainen luovutettu vastike oli 99,6 miljoonaa euroa. Osana
järjestelyä,
15,7 miljoonaa euroa on alustavasti merkitty liikearvoon, kun taas Biotiellä
yksittäin ei ollut liikearvoa taseessa 30.9.2010. Lopullinen luovutettu vastike
tulee perustumaan Biotien osakkeen noteerattuun päätöshintaan päivänä, jona
Biotie saa määräysvallan Synosiassa, mikä tapahtuu ylimääräisen yhtiökokouksen
päätösten jälkeen arviolta 1.2.2011. Oma pääoma 30.9.2010 oli 76,3 miljoonaa
euroa, verrattuna -21,9 miljoonaan euroon yksittäin Biotien osalta.

Esitettyjen Pro forma tietojen laatimisen perusteet on selitetty
yksityiskohtaisemmin liitteessä.

Turku, 1.2.2011

Biotie Therapies Oyj
Timo Veromaa, toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Sijoittajasuhdepäällikkö, Biotie Therapies Oyj
tel. +358 2 274 8900, sähköposti: virve.nurmi@biotie.comhttp://www.biotie.com">www.biotie.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Pro forma tiedot.pdf
Pro forma tiedot:
http://http://hugin.info/132030/R/1484379/419576">http://hugin.info/132030/R/1484379/419576pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Biotie Therapies Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1484379]

Source: Millistream