Valtioneuvosto

Ekokemin Jepuan höyrykattilaitokseen energiatukea 3,8 miljoonaa euroa

Lehdistötiedote   •   Marras 29, 2011 13:12 EET

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Ekokem Oy:lle 3 791 480 euroa energiatukea kymmenen megawatin (MW) höyrykattilalaitoksen rakentamiseen Uudenkaarlepyyn Jepualle KWH Mirkan tuotantolaitoksen alueelle.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa KWH Mirkalle prosessihöyryä ja kuumaöljyä polttamalla pääosin energiajätteitä ja biopolttoaineita. Uusi laitos korvaa nykyisen raskasta polttoöljyä käyttävän kattilalaitoksen tuotannon, joka jää vara- ja huippukattilaksi.

Laitos saa ministeriöltä energiatukea uuden tekniikan hankkeena. Laitos olisi kokoluokassaan ensimmäinen Suomessa. Tällä pilottihankkeella on tarkoitus demonstroida taloudellisesti kannattavaa laitosta tässä kokoluokassa. Ekokem Oy tekee yhteistyötä kotimaisen laitetoimittaja Renewa Oy:n kanssa ja tarkoituksena on monistaa konsepti Suomessa sekä viedä se myös ulkomaille.

Vuositasolla laitos tuottaisi 36 000 megawattituntia (MWh) höyryä ja 6 000 MWh kuumaöljyä. Laitoksen energiantuotannosta 2/3 tulisi energiajätteestä, jota käytettäisiin vuodessa noin 9 000 tonnia. Energiajäte on pääosin teollisuuden, kaupan ja rakentamisen pakkaus- ja purkujätettä, kierrätys- ja purkupuuta sekä KWH Mirkan tuotannossa syntyvää tuotanto- ja muuta jätettä. Hankkeen myötä yritys luopuu kaatopaikastaan.

Energiajätteen lisäksi laitoksella käytettäisiin puuta, josta saataisiin viidesosa laitoksen energiantuotannosta, ja turvetta, jonka osuus olisi 10 prosenttia.

Valmistuttuaan laitos vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 5 000 tonnia vuodessa. Sen rakennusaikainen työllisyysvaikutus olisi 8 000 henkilötyöpäivää. Uusia työpaikkoja syntyisi viisi. 

Lisätiedot:

ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 010 606 4815