Loiste Oy

Ekosähkön vesivoimaloille Suomen ensimmäiset EKOenergia-kelpoisuudet

Lehdistötiedote   •   Kesä 25, 2014 14:45 EEST

Ekosähkön Ristijärvellä sijaitseva Pyhännänkosken vesivoimala ja Noormarkussa sijaitseva A.Ahlströmin omistama tuotantolähde Makkarakosken museovesivoimala ovat saaneet Suomen luonnonsuojeluliitolta ja 33 muulta eurooppalaiselta ympäristöjärjestöltä  EKOenergia-kelpoisuuden. Kelpoisuus myönnetään vesivoimalalle, kun sen toiminnasta vastaava yhtiö sitoutuu ympäristöjärjestöjen puoltamiin ympäristöhaittoja vähentäviin toimiin. Ekosähkön tuotantolaitokset ovat ensimmäiset EKOenergia-kelpoisuuden saaneet voimalat Suomessa.

– Uuden merkin tiukemmat kriteerit ovat saaneet vanhassa suomalaisessa merkissä mukana olleet sähköyhtiöt miettimään vesisähkön myyntiä uudelta kantilta. Uusien kriteerien mukaan jokaisen mukaan hyväksytyn energiayhtiön tulee sitoutua toimenpiteisiin, joilla niiden hallinnassa olevien vesivoimaloiden ympäristövaikutuksia vähennetään, kertoo ekoenergiavastaaava Riku Eskelinen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

EKOenergia-merkityn sähkön alkuperä on jäljitettävä GO-alkuperätakuilla ns. EKOenergia-kelpoisille voimalaitoksille. EKOenergian kriteerien mukaan Ekosähkö Oy saa viideksi vuodeksi EKOenergia-kelpoisuuden kahdelle voimalaitokselle yhdellä vesivoiman ympäristöhaittoja vähentävällä toimenpiteellä. Toimenpiteen tulee olla EKOenergian hallituksen hyväksymä ja tasapainossa vesivoimaloiden ympäristövaikutusten välillä.

Pyhännänkosken säännöstely ekologisten suositusten mukaista

EKOenergian hyväksymänä toimenpiteenä Pyhännänkosken voimalaitoksen säännöstely on asiantuntijoiden ekologisten suositusten mukaista. Toimenpiteet auttavat muun muassa silkkiuikkuja ja muita vesilintuja sekä kaloista esimerkiksi haukea.

Pohjaeläimien ja vesikasvillisuuden tyydyttävän ekologisen tilan turvaamiseksi Iso-Pyhäntäjärven vedenpinnan tason ei anneta laskea alle 146 metrin, paitsi keskimääräistä runsaslumisimpina keväinä. Liian suuri keväinen vedenpinnan nousu muodostaa uhan rantaviivan tuntumassa pesivien lintujen lisääntymiselle. Vedenkorkeuden annetaan kesän aikana alentua luonnollisen rytmin mukaisesti raportin suositusten rajoissa pysyen.

Talven ajan vedenkorkeuden nostolla on vähennetty jäätymisen vaikutusta rantavyöhykkeen eliöihin ja vältetty jään aiheuttamia haittoja, kuten pohjan jäätyminen, painuminen ja rantojen eroosio.

– Pyhännänkosken vesivoimalaitosta on säännöstelty jo vuodesta 2004 alkaen vapaaehtoisesti siten, että voimataloudellisista eduista tingitään ekologisuuden edistämiseksi. Toimintatapa perustuu Iso-Pyhäntäjärven säännöstelyn kehittämisraporttiin (2004), jossa asiantuntijana ja toteuttajana toimi sen aikainen Kainuun Ympäristökeskus, kertoo Ekosähkön tuotantojohtaja Antti Kangas.

Makkarakoskeen kalatiet

Noormarkun Makkarakoskeen on viime vuonna valmistunut 86 metriä pitkä kalatie, jonka alaosa on rakennettu luonnonmukaiseksi uomaksi pohjaa kiveämällä ja muotoilemalla. Voimalaitos on tiettävästi Suomen vanhin alkuperäisen rakenteensa säilyttänyt, yhä käytössä oleva pienvesivoimala. Se toimii nyt myös todisteena siitä, että kalatierakentaminen on mahdollista myös kulttuurihistoriallisissa kohteissa.

Lisätietoja asiasta antavat:

Antti Kangas  

tuotantojohtaja  

Ekosähkö Oy  

puhelin 050 585 1202 

ja

Riku Eskelinen

EKOenergia-vastaava

Suomen luonnonsuojeluliitto

puhelin 050 572 7782


Ekosähkö on ensimmäinen vihreä sähkötuote Suomessa ja vihreänsähkön tienraivaaja vuodesta 1998. Ekosähkön tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä tuotannossa ja työllistää suomalaisia. Ekosähkö Oy on suomalaisen energiayhtiö Loiste Oy:n itsenäinen tytäryhtiö.

EKOenergia on 34 eurooppalaisen ympäristö- ja kuluttajajärjestön yhteinen ympäristömerkki sähkölle. Järjestöjen muodostamaa EKOenergia-verkostoa hallinnoi Suomen luonnonsuojeluliiton suojissa toimiva sihteeristö.