Valtioneuvosto

Eläkelaitosten vakavaraisuussäännöstö uudistuu

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 19:02 EET

Hallitus esittää muutoksia työeläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemista ja vastuuvelan kattamista koskeviin säännöksiin. Muutosten tarkoituksena on parantaa riskien huomioon ottamista eläkelaitosten sijoitusten luokittelussa ja vakavaraisuusrajan laskemisessa.

Vakavaraisuusrajan avulla mitataan eläkelaitosten vakavaraisuutta eli kykyä selviytyä erilaisista eläkevakuutustoimintaa uhkaavista riskeistä. Vakavaraisuutta koskevissa säännöksissä määritellään, miten paljon varallisuutta eläkelaitoksella on oltava yli vastuidensa.

Työeläkelaitokset raportoisivat vakavaraisuutensa Finanssivalvonnalle yksinomaan sijoitusten todellisen riskin mukaan laskettuna.

Lisäksi ajanmukaistettaisiin niitä vakavaraisuussäännöstön sisältämien sijoitusryhmien muuttujien arvoja, joista on saatavissa historiallisia aikasarjoja. Muutokset nostaisivat eläkelaitosten vakavaraisuusrajaa keskimäärin noin 10 prosenttia.

Ehdotukset perustuvat yksityisten alojen työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn uudistamista pohtineen asiantuntijatyöryhmän selvitykseen, joka julkaistiin viime keväänä.

Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä torstaina 25. marraskuuta, ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa se eduskunnalle perjantaina. Lait tulisivat voimaan 31.3.2010.

LisätietojaJohtaja Heli Backman, puh. 09 160 73918, etunimi.sukunimi@stm.fi