Elcoteq

Elcoteq muuttaa organisaatiorakennettaan tukemaan paremmin tarkennettua strategiaa

Lehdistötiedote   •   Syys 06, 2010 18:55 EEST

Elcoteq SE ottaa käyttöön uuden organisaatiorakenteen 1.10.2010 alkaen. Uusi
organisaatio tukee paremmin alkuvuonna 2010 esiteltyä tarkennettua strategiaa.
Uusi organisaatio mahdollistaa:
* Parannetun, keskitetysti johdetun asiakaspalvelun maailmanlaajuisesti
toimiville asiakkaille sekä lähellä olevat palvelut paikallisesti toimiville
ja pienemmille asiakkaille
* Vahvemman palvelusuuntautuneisuuden joka tukee asiakkaiden lyhyen ja pitkän
aikavälin tarpeita ja odotuksia/edellytyksiä
* Elcoteqin jälkimarkkinapalveluliiketoiminnan voimakkaamman kehittämisen ja
keskittyneemmän johtamisen


Uusi organisaatio muuttaa joitakin vastuualueita Elcoteqin johtoryhmässä, mutta
johtoryhmän kokoonpano ei muutu. Taloudellisessa raportoinnissa muutokset
tulevat voimaan 1.10.2009 alkaen.

AMS ja EMS omiin erillisiin liiketoiminta-alueisiin
Uudessa organisaatiossa kaksi nykyistä strategista liiketoimintayksikköä
(Strategic Business Units SBU) Consumer Electronics ja System Solutions
yhdistetään yhdeksi liiketoiminta-alueeksi nimeltään EMS (Electronics
Manufacturing Services eli elektroniikan valmistuspalvelut). EMS-liiketoiminta
keskittyy tarjoamaan asiakkailleen maailmanlaajuisia suunnittelu-, valmistus-
sekä osto- ja logistiikkapalveluja. Liiketoiminta-alue keskittyy sekä nykyisten
tuotesegmenttien palvemiseen että uusien, lisäarvopalveluihin keskittyvien ja
vähemmän materiaaleja sitovien segmenttien aktiiviseen etsimiseen. Tällä
hetkellä EMS-liiketoiminta muodostaa arviolta 90 % Elcoteqin liikevaihdosta.

AMS (After Market Services eli jälkimarkkinapalvelut) -liiketoiminta-alue
keskittyy tarjoamaan asiakkailleen käänteisen logistiikan, konfigurointi-,
kunnostus- ja muita jälkimarkkinapalveluita. Keskittämällä nämä palvelut omaksi
erilliseksi liiketoiminta-alueeksi yhtiön tavoitteena on keskittää ja vahvistaa
AMS -liiketoiminnan johtamista. Elcoteqin tavoitteena on laajentaa sekä AMS
-liiketoiminnan maantieteellista palveluverkostoa että sen palvelutarjontaa.
Tällä hetkellä AMS -liiketoiminta muodostaa arviolta 10 % Elcoteqin
liikevaihdosta.

Molemmilla liiketoiminta-alueilla on tulosvastuu ja ne vastaavat itsenäisesti
olemassa olevien asiakkuuksien hallinnasta ja kehittämisestä sekä
palvelutarjonnastaan. Liiketoiminta-alueita tukevat erilaiset konsernitasoiset
toiminnot kuten New Sales ja Group Operations -toiminnot. New Sales -toiminto
keskittyy uusien, nykyisen liiketoiminnan ulkopuolella olevien
liiketoimintamahdollisuuksien identifiointiin, keskitettyjen business
intelligence -palvelujen tarjoamiseen sekä liiketoiminta-alueiden tukemiseen
uusasiakashankinnassa kohdennetuilla segmenteillä. Group Operations -toiminto
vastaa maailmanlaajuisen tehdasverkoston ohjauksesta, toimitusketjusta sekä
hankinnasta.

1.10.2010 alkaen johtoryhmän vastuualueet jakautuvat seuraavasti:
Jouni Hartikainen, toimitusjohtaja
Sándor Hajnal, henkilöstöjohtaja
Vesa Keränen, johtaja, AMS -liiketoiminta-alue
Tommi Pettersson, johtaja, EMS -liiketoiminta-alue
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
Tomi Saario, johtaja, New Sales
Roger Taylor, johtaja, Group Operations

Kohti kannattavaa ja vakaampaa yhtiötä
Asiakaskunnan laajentaminen ja tasapainottaminen ja siten yhden asiakkaan tai
tuoteohjelman volyymivaihteluiden vaikutuksen vähentäminen koko yhtiön
liiketoimintaan ovat Elcoteqin tarkennetun strategian keskeisiä tavoitteita.
Yhtiö pyrkii vakauttamaan elektroniikan valmistusliiketoimintaa tarjoamalla
asiakkailleen kattavia, jälkimarkkinapalveluihin painottuvia elinkaaripalveluja,
joita tukevat suunnittelu- sekä osto- ja logistiikkapalvelut. Kun yhtiön
strateginen suunta siirtyy paljon materiaaleja vaativasta tuotannosta kohti
korkean lisäarvon palveluliiketoimintaa, myös painopiste siirtyy kannattavuuden
ja vakauttamisen parantamiseen liikevaihdon aggressiivisen kasvattamisen sijaan.

Tarkennetun strategian mukaan Elcoteqin tavoitteena on olla korkean teknologian
tuotteita ja palveluja tarjoavien yritysten haluttu kumppani
elinkaaripalveluissa. Elcoteq muuttaa organisaatiotaan pystyäkseen tukemaan
strategiaa paremmin ja hyödyntääkseen markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet
täysimääräisesti. Samalla yhtiön tavoitteena on tarjota asiakkailleen kattavia,
maailmanlaajuisia AMS- ja EMS-ratkaisuja siten, että vuoteen 2013 mennessä
yksikään asiakas ei muodosta enempää kuin 1/3 yhtiön liikevaihdosta ja että
AMS-asiakkaiden suhteellinen painoarvo lisääntyy.

Jouni Hartikainen, Elcoteqin toimitusjohtaja kommentoi: "Asiakkaamme ovat
ottaneet tarkennetun strategiamme erittäin hyvin vastaan ja tämän vuoden aikana
olemme saaneet yli kymmenen uutta asiakkuutta. Tämä uusi organisaatio on
looginen seuraava askel strategiamme toteuttamisessa pystyäksemme palvelemaan
asiakkaitamme ja täyttämään heidän erilaiset tarpeensa paremmin."


ELCOTEQ SE

Satu Jaatinen
johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet

Lisätietoja:
Jouni Hartikainen, toimitusjohtaja, puh 010 41 311
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 413 1287

Tietoa Elcoteqista

Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja
palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa.
Suunnittelu-, valmistus-, osto- ja logistiikka- sekä jälkimarkkinapalvelut ovat
Elcoteqin kattavan palvelutarjonnan kulmakiviä. Elcoteqilla on vahva kokemus
elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja maailmanlaajuinen palveluverkosto
sekä nykyaikaiset tuotantolaitteet ja yhdenmukaiset järjestelmät ja prosessit.
Elcoteq valmistaa Consumer Electronics -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja
niiden lisälaitteita, digisovittimia, LED-valoja ja -valonlähteitä ja
taulutelevisioita, sekä System Solutions -tuotteita, kuten verkkojärjestelmiä ja
-moduuleja ja muita teollisia tuotteita.
Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 1,5 miljardia euroa ja se työllistää noin
10 000 henkilöä. Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää
tietoa: http://www.elcoteq.com">www.elcoteq.com


[HUG#1442690]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Elcoteq SE via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug