Elcoteq

Elcoteq SE:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 23:53 EET

Elcoteq SE:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään, 11.11.2010
Luxemburgissa. Kokous kutsuttiin koolle päättämään taseen uudelleenjärjestelyä
ja pääomaprojektia tukevista toimenpiteistä ja valtuutuksista. Kokouksen
esityslistalla oli muun muassa hallituksen ehdotus yhtiön osakepääoman
enimmäismäärän korottamisesta. Elcoteq SE:n nykyinen rekisteröity osakepääoma on
13 175 674 euroa, jota vastaa yhteensä 32 939 185 Elcoteqin A osaketta.

Edellä mainittuun liittyen Elcoteq SE:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtiin
seuraavat päätökset:

Hallitus valtuutettiin korottamaan yhtiön enimmäispääomaa, johon sisältyy yhtiön
rekisteröity osakepääoma, nykyisestä neljästäkymmenestä miljoonasta eurosta (EUR
40 000 000) yhteensä yhdeksäänkymmeneenviiteen miljoonaan euroon (EUR
95 000 000) asti,  ja Yhtiön Yhtiöjärjestyksen 21 § muutettiin sen mukaisesti;

Hallitus valtuutettiin uusien osakkeiden tai muunneltavien velkainstrumenttien
liikkeelle laskemisessa enimmäispääoman rajoissa poikkemaan osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita neljäänkymmeneen miljoonaan euroon (EUR
40 000 000) saakka, mikä vastaa enintään 100 000 000 uuttaa A-osaketta. Tämä
valtuutus jakaantuu seuraavasti: kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa (EUR
28 000 000) yhden vuoden aikajaksolle alkaen ylimääräisenyhtiökokouksen
päätöksestä, ja loput kaksitoista miljoonaa euroa (EUR 12 000 000) viiden vuoden
aikajaksolle alkaen ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä;

Hallitus valtuutettiin uusien osakkeiden tai muunneltavien velkainstrumenttien
liikkeelle laskemisessa jäljelle jäävän enimmäispääoman, neljäkymmentäyksi
miljoonaa kahdeksansataakaksikymmentäneljätuhatta kolmesataakaksikymmentäkuuden
euron (EUR 41 824 326) ja viiden vuoden aikajakson aikana niin että nykyisten
osakkeenomistajien etuoikeus merkintään säilyy, mikä vastaa enintään
104 560 815 uutta A-osaketta, ja  Yhtiön Yhtiöjärjestyksen 22 § muutettiin sen
mukaisesti;

Yhtiön Yhtiöjärjestyksestä poistettiin kaikki viittaukset aiempiin K-
osakkeisiin;

Muutettiin Yhtiön hallintokieli saksasta ranskaan ja Yhtiön Yhtiöjärjestyksen
44 § muutettiin sen mukaisesti;

Yhtiön Yhtiöjärjestyksen numerointi päivitettiin vastaamaan osakkeenomistajien
äänestämiä muutoksia ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

ELCOTEQ SE

Susanna Sieppi
viestintäpäällikkö


Lisätietoja:
Jean-Jacques Bernard, Senior Legal Counsel, puh. +352 621 378 341


Tietoa Elcoteqista


Elcoteq SE on maailmanlaajuisesti toimiva, korkean teknologian tuotteita ja
palveluja tarjoavien yritysten kumppani elinkaaripalveluissa. Elcoteqilla on
vahva kokemus elektroniikan sopimusvalmistamisesta (EMS) ja maailmanlaajuinen
palveluverkosto lähellä asiakkaita sekä nykyaikaiset tuotantolaitteet ja
yhdenmukaiset järjestelmät ja prosessit.
Elcoteqin EMS (Electronics Manufacturing Services eli elektroniikan
valmistuspalvelut) -liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkailleen maailmanlaajuisesti
suunnittelu-, valmistus- sekä osto- ja logistiikkapalveluja. EMS tuotteet
käsittävät laitteet kuten matkapuhelimet ja niiden lisälaitteet, digisovittimet,
LED-valot ja -valonlähteet, taulutelevisiot, verkkojärjestelmät, -moduulit ja
muut teolliset tuotteet. AMS (After Market Services eli jälkimarkkinapalvelut)
-liiketoiminta-alue keskittyy tarjoamaan asiakkailleen käänteisen logistiikan,
konfigurointi-, kunnostus- ja muita jälkimarkkinapalveluita.
Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 1,5 miljardia euroa ja se työllistää noin
9 300 henkilöä. Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa:
http://www.elcoteq.com">www.elcoteq.com[HUG#1461711]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Elcoteq SE via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug