Valtioneuvosto

Elinkeinoministeri Pekkarinen: Pk-yritysten veronkiristykset torjuttava

Lehdistötiedote   •   Loka 23, 2010 21:04 EEST

- Pk-yritysten käyttäytyminen vaikutti ratkaisevasti siihen, että lama ei johtanut suurtyöttömyyteen. Yritysten taloudellinen asema oli laman tullessa vahva, omavaraisuusaste korkealla ja taseet vahvoja, totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 23.10.2010 Suomen Yrittäjien liittokokouksen Iltajuhlassa Turussa.

- Vastuuntuntoiset yrittäjät nojasivat näihin seikkoihin, sopeuttivat liiketoimintaansa laman olosuhteisiin, mutta pitivät henkilöstönsä työssä tai käyttivät lomautuksia. Suomalaiset pk-yrittäjät ansaitsevat tästä suuren kiitoksen!

- Yritysten lukumäärä on ollut Suomessa jo kohta kymmenen vuotta vahvassa kasvussa. Vaikka kasvuvauhti lamavuonna hidastuikin lisääntyi yritysten määrä viime vuonnakin lähes 3 000 yrityksellä. Yrittäjyysaktiivisuuden, yrittäjiä on 10,2 % työllisestä työvoimasta, voidaankin sanoa olevan tänään Suomessa hyvällä eurooppalaisella tasolla. Pk-yritykset voivat olla jatkossakin keskeisessä roolissa Suomen uuden talouden kasvun aikaan saamiseksi, arvioi Pekkarinen.

- Valtiovarainministeriön verotyöryhmän kaavailemat esitykset verotuksen uudistamiseksi johtaisivat toteutuessaan yrittäjien verotuksen kiristymiseen ja uhkaisivat vakavasti useimpien pk-yritysten kasvun ja kehityksen näkymiä, Pekkarinen varoitteli.

- Työryhmän aikomuksiin kuuluu palauttaa pääosin pk-yritystenkaksinkertainen verotus, jollainen meillä oli ennen vuotta 1993. Samasta yrityksen näyttämästä tulosta verotettaisiin uudistushankkeen mukaan entistä useammin sekä yritystä että yrittäjää.

- Elinkeinoministerinä ja keskustalaisena poliitikkona pidän välttämättömänä, että verotyöryhmän hankkeet pk-yrittäjien ja yritysten verotuksen kiristämiseksi torjutaan. Uudistuslinja vaurioittaisi pk-yrittäjyyden mahdollisuuksia Suomen uuden talouskasvun luomisessa ja iskisi raskaasti yleiseen yrittäjyysilmastoon, joka on vuosien ajan parantunut erittäin merkittävästi, arvioi Pekkarinen.

- Tavanomaisen pk-yrittäjän ja yrityksen samasta tulosta maksama vero on jatkossakin pidettävä nykyisin ehdoin yksinkertaisena.

- Verotuksen kiristämisen sijasta pk-yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä olisi parannettava. Niitäkin tulisi kannustaa innovaatiotoimintaan, uusien tuotteiden kehittämiseen, tuotantoteknologiansa parantamiseen, liikkeenjohtotaitojen kohentamiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

- Useimmat pk-yritykset eivät monista eri syistä pääse tänään kuitenkaan osalliseksi esimerkiksi Tekesin innovaatiorahoituksesta. Tilannetta voidaan ja tulee korjata verotuksen keinoin, niin kuin asiassa on menetelty monissa muissakin kaltaisissamme maissa. On otettava käyttöön ns. verotuksen innovaatiokannustin.

- Verokannustimen idea on myöntää pk-yrityksille veronhyvitystä niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat yrityksen innovaatiotehtäviin palkkaaman henkilöstön kustannuksista.

- Veronhyvityksen yrityskohtainen alaraja olisi 5 000 euroa ja yläraja 100 000 euroa vuodessa. Toistaiseksi asiasta ei ole saatu yhteisymmärrystä valtiovarainministeriön kanssa.

- Suomi on yksi harvoja OECD-maita, joissa tällainen yrityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan verotuki ei ole käytössä, ministeri Pekkarinen muistutti.