Valtioneuvosto

Elinkeinoministeri Pekkarinen: Suomi biodieseltuotannon kärkimaaksi

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 23:07 EET

- Suomessa biopolttoaineen osuus liikenteen polttoaineessa nousee 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. EU:n vastaava velvoite on 10 %. Näinkin korkean velvoitteen asettaminen perustuu siihen, että hallitus katsoo Suomella olevan erinomaiset mahdollisuudet raaka-aineresurssiensa ja teknologisen osaamisensa pohjalta käynnistää mittava biopolttoainetuotanto, totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 20.2.2011 Imatralla Metsäteollisuus uudistuu - biotalous nousee -seminaarissa.

- Suomessa vireillä olevat suurhankkeet ovat ns. toisen sukupolven teknologiaa. Sen kehittämisessä suomalaiset yritykset ja tutkijat ovat maailman ehdotonta kärkeä. Suurimmat liiketoimintamahdollisuudet maailmalla ovatkin alan teknologian viennissä.

- Biopolttoaine tuotetaan tällä toisen sukupolven teknologialla ruoaksi kelpaamattomasta raaka-aineesta, puusta, biojätteestä tai vastaavasta. EU on asettanut tällaisen biopolttoaineen tavanomaista biopolttoainetta paljon edullisempaan asemaan, muistutti Pekkarinen.

- Mittavalla toisen sukupolven biopolttoainetuotannon käynnistymisellä Suomi tähtää todellisen edelläkävijän rooliin. Tarkoitus on antaa teollisuudellemme uusia mahdollisuuksia siirtyä yhä laajemmin biotalouden suuntaan ja vahvistaa asemaamme tähän liittyvän teknologian toimittajana.

- Tavoitteena on, että Suomeensaataisiin vuosikymmenen kuluessa muutama suuren mittaluokan biojalostamo. Investoinnit ovat suuria, 400-600 miljoonaa euroa kukin. Hallitus on varannut tähän tarkoitukseen 100 miljoonaa euroa, kertoi Pekkarinen.

- Merkittävin tukimahdollisuus biojalostamohankkeille on kuitenkin EU:n uuden päästökauppakauden päästöoikeuksien myynnistä komissiolle tulevat tulot. Tästä kokonaispotista noin 4,5 miljardia euroa on tarkoitus käyttää uusiutuvan energian hankkeisiin jäsenmaissa. EU:n tukirahoituksesta kilpailevat useat erilaiset uusiutuvan energian teknologiat, aurinko-, vesi-, aalto-, tuuli- ja erilaiset biopohjaiset vaihtoehdot sekä suurimittaiset hiilen talteenottohankkeet.

- EU rahoituksen piiriin Suomen on mahdollista saada 1-2 suuren mittaluokan biodiesel-hanketta. EU:n avustus voi nousta 100-200 miljoonaan euroon per hanke, Pekkarinen arvioi.

- Odotusten mukaisesti kolme suunnitteilla olevaa suomalaista biojalostamohanketta (UPM, Neste-Stora, ja Metsäliitto-Vapo) jättivät hakemuksensa työ- ja elinkeinoministeriölle. Tarkoitukseni on, että hakemukset käsitellään meillä aikataulun mukaisesti huhtikuussa kuluessa. Hankkeiden arviointia varten TEM on asettanut ministeriötä avustamaan erityisen asiantuntijatyöryhmän.

- Vaatimukset täyttävät hankkeet on toimitettava Euroopan Investointipankille (EIP) viimeistään 9.5.2011 mennessä. Tarkoitus on, että EIP käsittelee jäsenmaiden hakemukset kohta vuoden 2012 alussa, kertoi Pekkarinen.