Evira

Elintarvikkeiden valvontaketjun valmiuksia säteilyvaaratilanteisiin vahvistettiin valtakunnallisella hankkeella

Lehdistötiedote   •   Kesä 15, 2011 17:55 EEST

Tiedote. Julkaistu: 14.06.2011 10:20
Julkaisija: Evira

Elintarvikkeiden radioaktiivisuusvalvonnan tehostaminen kunnissa -hanke toteutettiin vuonna 2010 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran, Säteilyturvakeskus STUKin ja elintarvikkeiden valvontaketjun muiden viranomaisten yhteistyönä. Hankkeen avulla vahvistettiin laboratorioiden ja valvontaviranomaisten osaamista ja varautumista säteilyvaaratilanteisiin. Lisäksi saatiin kattavasti tutkimustuloksia luonnontuotteiden säteilytasoista eri alueilla Suomessa.

Hankkeen ensisijainen tarkoitus oli parantaa valmiutta mahdollisten säteilyvaaratilanteiden varalta kotimaisessa elintarvikevalvonnassa. Yhteensä 6 aluehallintoviranomaista (86 %), 49 kunnallista elintarvike-valvontayksikköä (40 %) ja 27 laboratoriota (77 %) osallistui hankkeen toteuttamiseen. Osallistumalla hankkeeseen kunnat loivat tarvittavat yhteydet laboratorioon, jossa analytiikkaa on paikallisesti saatavilla. Näin myös laboratoriohenkilökunnan osaamista vahvistettiin ja menetelmän ylläpitoa tuettiin.

Kunnalliset valvontaviranomaiset keräsivät näytteitä sienistä, marjoista, riistasta ja kaloista yhteensä 926 kpl ja niistä analysoitiin radioaktiivisen cesium-137 pitoisuuksia. Euroopan komissio on suositellut kaupallisten tuotteiden raja-arvoksi 600 Bq/kg (Bq=Becquerel). Kuten aikaisempien tutkimusten valossa osattiin odottaa, ylittyi suositeltu raja-arvo useilla sieninäytteillä (16 %), erityisesti rouskuilla ja haperoilla, jotka oli kerätty kohtalaisen ja korkean laskeuman alueilta. Käytännössä rouskut ja osa haperoista käsitellään kuitenkin normaalisti keittämällä, jolloin suuri osa radioaktiivisista cesiumista liukenee veteen ja pitoisuudet syötävissä sienissä pienenevät. Kaikkien sienistä otetuista näytteistä todettujen pitoisuuksien keskiarvo oli 426 Bq/kg. Hajonta oli kuitenkin suuri, sillä pitoisuudet vaihtelivat sienilajista ja näytteenottoalueesta riippuen määritysrajan ja 3690 Bq/kg välillä.

Riista- ja marjanäytteet alittivat raja-arvon
Kaikki riista-, marja- ja kalanäytteet yhtä lukuun ottamatta alittivat komission suositteleman raja-arvon, 600 Bq/kg. Marjanäytteiden keskiarvopitoisuus oli 74 Bq/kg, riistanäytteiden 93 Bq/kg ja kalanäytteiden 188 Bq/kg.

Hankkeen tulosten perusteella ei ole syytä rajoittaa kotimaisten luonnontuotteiden kulutusta, mutta korkean laskeuman alueilla sienet kannattaa käsitellä Eviran ja STUKin ohjeiden mukaisesti keittämällä tai liottamalla sieniä väljässä vedessä.

Eviran ja STUKin sienten käsittelyohjeet: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=196

Elintarvikkeiden radioaktiivisuusvalvonnan tehostaminen kunnissa -hankkeen loppuraportti löytyy Eviran internetsivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/vierasaineet/tutkimukset_ja_projektit/elintarvikkeiden_radioaktiivisuusvalvonnan_tehostaminen/

 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Ulla Karlström, Evira, p.0404877798, ulla.karlstrom (at)evira.fi
tutkija Eila Kostiainen, STUK, p.(09)759 88 516, eila.kostiainen(at)stuk.fi

STUKin tiedotuspäivystys virka-ajan ulkopuolella, p. 010 850 4761