Elisa

ELISAN TAMMI-SYYSKUUN 2010 OSAVUOSIKATSAUS

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 15:03 EEST

Kolmas neljännes 2010
* Liikevaihto oli 363 miljoonaa euroa (360)
* Käyttökate oli 127 miljoonaa euroa (131) ja liikevoitto 73 miljoonaa euroa
(77)
* Tulos ennen veroja oli 68 miljoonaa euroa (70)
* Osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,34)
* Kassavirta investointien jälkeen oli 29 miljoonaa euroa (43)


* Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 21,2 euroa (22,4
toisella neljänneksellä)
* Vaihtuvuus kasvoi 18,1 prosenttiin (15,9 toisella neljänneksellä)
* Elisan matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana 102 000
kappaletta erityisesti uusien 3G-liittymien sekä
mobiililaajakaistaliittymien ansiosta
* Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi edellisestä
vuosineljänneksestä 2 200 kappaletta
* Nettovelka/käyttökate oli 1,5 (vuoden 2009 lopussa se oli 1,5) ja
velkaantumisaste 84 prosenttia (vuoden 2009 lopussa 80 prosenttia)


Tammi-syyskuu 2010
* Liikevaihto oli 1,081 miljoonaa euroa (1,066)
* Käyttökate oli 362 miljoonaa euroa (363), ja liikevoitto oli 199 miljoonaa
euroa (203)
* Kassavirta investointien jälkeen oli 144 miljoonaa euroa (178)


Keskeiset raportoidut tunnusluvut:
miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009
------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 363 360 1 081 1 066

Käyttökate 127 131 362 363

Liikevoitto 73 77 199 203

Tulos ennen veroja 68 70 131 179

Tulos ennen veroja ilman kertaeriä 1)     175

Osakekohtainen tulos, € 0,32 0,34 0,63 0,87

Osakekohtainen tulos ilman kertaeriä, € 1)     0,84

Investoinnit käyttöomaisuuteen 42 40 127 111
------------------------------------------------------------------------------
1) Ilman Q1/2010 kirjattua kertaluonteista varausta mahdollisesta takauskulusta

Rahoitusasema ja kassavirta:
miljoonaa euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
------------------------------------------------------------
Nettovelka 725 729 719

Nettovelka/käyttökate 1) 1,5 1,5 1,5

Velkaantumisaste (gearing), % 84,2 79,2 79,8

Omavaraisuusaste, % 44,8 47,7 46,1
------------------------------------------------------------

miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009
---------------------------------------------------------
Kassavirta
investointien jälkeen 29 43 144 178
---------------------------------------------------------
1)(korolliset velat - rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen
käyttökate ilman kertaluonteisia eriä)

Elisa julkaisee liiketoimintaan liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan
osoitteessa http://http://www.elisa.fi/sijoittajat:">http://www.elisa.fi/sijoittajat:Elisa Quarterly Data.xls.


Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

"Kasvua uusilla palveluilla, panostukset älypuhelinmarkkinaan alkaneet

Vuoden kolmannella neljänneksellä Elisan liikevaihto kehittyi hyvin. Kasvua
saavutettiin henkilöasiakasliiketoiminnassa uusista palveluista ja
lisääntyneestä mobiililiiketoiminnasta. Yritysasiakasliiketoiminnan liikevaihto
pysyi hyvällä tasolla. Käyttökate ja kassavirta olivat ohjeistuksemme mukaisesti
vahvoja. Kannattavuutta kuitenkin rasittivat panostukset uusiin palveluihin,
asiakaspalvelun laatuun ja korkeammasta vaihtuvuudesta johtuneet myyntikulut.
Yhdeksän kuukauden käyttökate oli edellisen vuoden tasolla.

Kilpailutilanne jatkui haastavana. Vaikka mobiililaajakaistan kilpailutilanne
kiristyi edelliseen neljännekseen verrattuna, kokonaismobiililiittymäkantamme
kasvoi kolmannella neljänneksellä yli 102.000. Kiinteän verkon
laajakaistaliittymien määrä kääntyi kasvuun.

Strategiamme mukaisesti vahvistimme Elisa Viihteen palvelua solmimalla
yhteistyösopimuksen ruotsalaisen videopalvelu Voddlerin kanssa. Voddlerin avulla
kutsun saaneet Elisan asiakkaat voivat katsoa tuhansia videoita ilmaiseksi
internetistä. Uusien palvelujen lisäksi henkilöasiakasliiketoiminnan strategian
toteuttamisessa vahvistui älypuhelinten laaja tarjonta. Uusien Android ja Nokian
Symbian 3 -älypuhelimien lisäksi Elisa toi markkinaan iPhone 4:n.

Yritysasiakasliiketoiminta jatkoi myönteistä kehitystä uusien ICT-palvelujen
myötä. Elisa toi neljänneksen aikana markkinoille pk-yrityksille suunnatun
kattavan internet-pohjaisen sähköisen taloushallinnon ohjelmiston, mitä
tarjotaan palveluna. Ohjelmisto helpottaa pk-yritysten siirtymistä sähköiseen
laskutukseen ja taloushallintoon.

Jatkoimme panostusta asiakkaiden tarpeita vastaavaan asiakaspalveluun. Avasimme
Omaguru-palvelun kotitalouksille ja mikroyrityksille. Käyttäjät voivat tehdä
valinnan katsomalla Omaguru-sivuilta asiantuntijan saatavuuden ja
erikoisosaamisalueen.

Investoiminen mobiililaajakaistan mahdollistavan 3G-verkon laajentamiseen jatkui
määrätietoisesti rakentamalla kattavuutta Pohjois- ja Etelä-Savon, Etelä- ja
Pohjois-Karjalan sekä Kymenlaakson alueilla.

Kilpailu jatkuu haasteellisena Suomen televiestintämarkkinoilla.
Asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden parantamisessa on vielä merkittävästi
mahdollisuuksia. Jatkamme päättäväisesti toimintamme kehittämistä. Lisäksi
laajeneva palvelutarjonta ja investointikyky luovat hyvät lähtökohdat
tulevaisuuteen."ELISA OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 9510
IR- ja talousviestintäjohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.elisa.fi">www.elisa.fi

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2010

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita
noudattaen. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Markkinatilanne

Yleisen taloudellisen tilanteen myönteinen kehitys on jatkunut.
Liiketoimintaympäristö ei ole kuitenkaan toipunut vielä taantumaa edeltäneelle
tasolle.

Kilpailuympäristö on ollut tiukka. Matkaviestinnän liittymäkannan ja
datapalveluiden käytön myönteinen kehitys on jatkunut.  3G-liittymien kautta
tarjolla olevien palvelujen käyttö on lisääntynyt. Liittymäkannan kasvuun ovat
lisäksi vaikuttaneet useiden päätelaitteiden käyttö eri tarkoituksiin,
mobiililaajakaistapalvelut sekä prepaid-liittymät. Matkaviestinliittymien
vaihtuvuus on kasvanut aiempaa voimakkaamman kampanjoinnin takia. Älypuhelinten
markkinat alkavat vähitellen kasvaa puhelinvalikoimien laajetessa.

Perinteisten kiinteän verkon liittymien määrä ja käyttö vähentyivät samaan
tahtiin kuin aikaisemmilla vuosineljänneksillä. Kiinteiden laajakaistaliittymien
määrä kasvoi hiukan, ja mobiililaajakaistaliittymien määrä jatkoi voimakasta
kasvuaan.

Liikevaihto, tulos ja rahoitusasema

Liikevaihto ja tulos:
miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009
--------------------------------------------------------
Liikevaihto 363 360 1 081 1 066

Käyttökate* 127 131 362 363

Käyttökate-% 35 36 33 34

Liikevoitto* 73 77 199 203

Liikevoittoprosentti 20 21 18 19
--------------------------------------------------------
* Kertaluonteisia eriä ei käyttökatteessa eikä liikevoitossa

Kolmas neljännes 2010
Liikevaihto kasvoi 1 prosentin edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi
henkilöasiakkaiden mobiilipalveluissa ja laitemyynnissä sekä yritysasiakkaiden
mobiili- ja ICT-palveluissa. Myös henkilöasiakkaiden uudet palvelut vaikuttivat
myönteisesti liikevaihdon kasvuun. Perinteisten kiinteiden
televiestintäpalveluiden kehitys kummassakin segmentissä vaikutti liikevaihtoon
negatiivisesti.

Käyttökate pieneni edellisvuodesta. Matkaviestinnän liittymäkannan voimakas
kasvu ja aiempaa suurempi vaihtuvuus lisäsivät myyntikuluja.
Henkilöstökustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta asiakaspalvelukeskusten
toiminnan lisääntymisen takia.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -5 miljoonaa euroa (-8). Rahoituskulut
laskivat vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana tehtyyn takauskustannukseen
liittyvän dollarimääräisen varauksen valuuttakurssimuutoksen vuoksi.
Tuloslaskelman tuloverot olivat -17 miljoonaa euroa   (-17). Elisan tulos
verojen jälkeen oli 51 miljoonaa euroa (53). Konsernin tulos osaketta kohti oli
0,32 euroa (0,34).

Tammi-syyskuu 2010
Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1 prosentin, mikä johtui pääasiassa samoista
tekijöistä kuin kolmannella neljänneksellä.

Käyttökate oli edellisen vuoden tasolla. Markkinatoimenpiteiden lisääntyminen ja
uusien palveluiden lanseeraus kasvattivat myyntikuluja. Kustannusten kasvua
kompensoitiin tehostamistoimenpiteillä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -69 miljoonaa euroa (-24).
Rahoituskulut nousivat vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehtyyn
mahdolliseen takauskustannukseen liittyvän 45 miljoonan euron (60 miljoonan
Yhdysvaltain dollarin) varauksen takia. Tuloslaskelman tuloverot olivat -32
miljoonaa euroa (-43). Elisan tulos verojen jälkeen oli 99 miljoonaa euroa
(136). Konsernin tulos osaketta kohti oli 0,63 euroa (0,87).

Rahoitusasema:
miljoonaa euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
------------------------------------------------------------
Nettovelka 725 729 719

Nettovelka/käyttökate 1) 1,5 1,5 1,5

Velkaantumisaste (gearing), % 84,2 79,2 79,8

Omavaraisuusaste, % 44,8 47,7 46,1
------------------------------------------------------------

miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009
---------------------------------------------------------
Kassavirta
investointien jälkeen 29 43 144 178
---------------------------------------------------------
1)(korolliset velat - rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen
käyttökate ilman kertaluonteisia eriä)

Kolmas neljännes 2010
Elisan rahoitusasema ja likviditeetti säilyivät hyvinä. Heinä-syyskuun
kassavirta investointien jälkeen oli 29 miljoonaa euroa (43). Lasku
viimevuodesta johtui pääasiassa verojen aiempaa suuremmasta määrästä sekä
nettokäyttöpääoman negatiivisesta kehityksestä.

Tammi-syyskuu 2010
Elisan kassavirta investointien jälkeen oli 144 miljoonaa euroa (178).
Kassavirta oli edellisvuotta heikompi, mikä johtui pääasiassa nettokäyttöpääoman
negatiivisesta kehityksestä ja käyttöomaisuusinvestointien kasvusta.

Konsernirakenteen muutokset

Tammi-syyskuu 2010
Toukokuussa Elisa vahvisti asemaansa ICT-palvelujen tarjoajana ostamalla
enemmistöosuuden Pohjoismaiden johtavasta videoneuvottelutoimijasta Viderasta.
Viderasta tuli osa Elisa-konsernia, ja Elisan omistusosuus on 68,8 prosenttia.
Videra jatkaa toimintaansa Elisan tytäryhtiönä. Videran vuosiliikevaihto on noin
14 miljoonaa euroa, ja kauppahinta on enintään 13 miljoonaa euroa.

Syyskuussa Elisa aloitti yhteistyön Internetissä toimivan ruotsalaisen
videopalvelun Voddlerin kanssa. Yhteistyön syventämiseksi ja Voddlerin
kansainvälistymisen tukemiseksi Elisa sijoitti Voddleriin 3 miljoonaa euroa ja
sai 8 prosenttia Voddlerin osakkeista.

Henkilöasiakkaat

miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009
------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 225 220 656 631

Käyttökate 77 81 219 213

Käyttökate-% 34,4 36,8 33,3 33,8

Liikevoitto 46 50 125 122

Investoinnit käyttöomaisuuteen 26 21 76 59
------------------------------------------------------------------

Kolmas neljännes 2010
Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan liikevaihto oli 225 miljoonaa euroa (220) ja
käyttökate 77 miljoonaa euroa (81). Liikevaihdon kasvu oli hyvää
mobiilipalveluissa liittymien ja laitemyynnin kasvun seurauksena. Myös uusissa
palveluissa tapahtui kasvua. Kiinteän verkon palveluissa liikevaihdon kehitys
oli negatiivinen. Käyttökatteeseen vaikuttivat heikentävästi myyntikulujen ja
uusien palveluiden lanseerauksista aiheutuneiden kulujen kasvu. Viron
liiketoiminnan liikevaihto ja käyttökate olivat edellisvuoden tasolla.

Tammi-syyskuu 2010
Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan liikevaihto oli 656 miljoonaa euroa (631) ja
käyttökate 219 miljoonaa euroa (213). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa
samoista syistä kuin kolmannella neljänneksellä. Käyttökatteeseen vaikuttivat
myönteisesti liikevaihdon kasvu sekä tehostamistoimenpiteet ja heikentävästi
myyntikulujen kasvu ja uusien palveluiden lanseeraukset. Käyttökatetta heikensi
myös Viron liiketoiminnan pienentyminen, mikä johtui yleisestä
taloustilanteesta.

Yritysasiakkaat

miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009
------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 139 139 424 435

Käyttökate 50 50 143 150

Käyttökate-% 35,9 36,0 33,7 34,5

Liikevoitto 27 27 74 82

Investoinnit käyttöomaisuuteen 16 19 51 52
------------------------------------------------------------------

Kolmas neljännes 2010
Yritysasiakkaat-liiketoiminnan liikevaihto oli 139 miljoonaa euroa (139) ja
käyttökate 50 miljoonaa euroa (50). Mobiilipalvelujen käyttö ja liittymien
määrän kasvu kasvattivat liikevaihtoa. Myös ICT-palveluissa oli kasvua.
Perinteisen kiinteän verkon palvelujen liikevaihto oli edellisvuotta pienempi.

Tammi-syyskuu 2010
Yritysasiakkaat-liiketoiminnan liikevaihto oli 424 miljoonaa euroa (435) ja
käyttökate 143 miljoonaa euroa (150). Mobiilipalvelujen käyttö ja liittymien
määrän kasvu kasvattivat liikevaihtoa. Myös ICT-palveluissa oli kasvua.
Perinteisen kiinteän verkon palvelujen liikevaihto oli edellisvuotta pienempi.
Käyttökatteen lasku johtui lähinnä liikevaihdon pienenemisestä ja myyntikulujen
kasvusta.

Henkilöstö

Tammi-syyskuussa Elisalla oli henkilöstöä keskimäärin 3 421 (3 181).
Henkilömäärä segmenteittäin kauden lopussa:
   30.9.2010  30.9.2009  31.12.2009
--------------------------------------------------
Henkilöasiakkaat 2 054 1 592 1 975

Yritysasiakkaat 1 430 1 662 1 356

Yhteensä 3 484 3 254 3 331
--------------------------------------------------

Edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna henkilöstömäärä kasvoi pääasiassa
asiakaspalvelukeskukses kasvun sekä Videra-yritysoston takia.
Asiakaspalvelukeskuksen henkilömäärä vaihtelee joustavasti liiketoiminnan
aktiivisuuden mukaan.

Investoinnit

miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009
-------------------------------------------------------------------------
Investoinnit käyttöomaisuuteen, josta 42 40 127 111
- Henkilöasiakkaat 26 21 76 59
- Yritysasiakkaat 16 19 51 52
-------------------------------------------------------------------------
Osakkeet 4 0 15 6
-------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 46 40 142 117
-------------------------------------------------------------------------

Pääasialliset investoinnit liittyivät 3G-verkon kapasiteetin ja peittoalueen
kasvattamiseen sekä muihin verkkoihin ja IT-investointeihin.

Rahoitusjärjestelyt ja luokitukset

Voimassa olevat rahoitusjärjestelyt:
  Enimmäismäärä Käytössä 30.9.2010
miljoonaa euroa
-----------------------------------------------------------
Komittoidut luottolimiitit 300 0

Yritystodistusohjelma ¹) 250 68

EMTN-ohjelma ²) 1 000 601
-----------------------------------------------------------
1) Ohjelma ei ole komittoitu.
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu.

Pitkien lainojen luokitukset:
Luokittaja Luokitus Luokituksen näkymä
-----------------------------------------------------
Moody's Investor Services Baa2 Vakaa

Standard & Poor's BBB Vakaa
-----------------------------------------------------

Konsernin käteisvarojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien määrä
30.9.2010 oli 317 miljoonaa euroa (331 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa).

Osake

Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009
--------------------------------------------------------------------
Vaihdetut osakkeet, miljoonaa 34,6 38,6 106,2 145,0

Vaihto, miljoonaa euroa 534,5 504,8 1 610,9 1 661,4

% osakkeista 20,8 23,2 63,8 87,2
--------------------------------------------------------------------

Osakkeet ja markkina-arvot  30.9.2010  30.9.2009  31.12.2009
---------------------------------------------------------------
Osakkeita yhteensä 166 307 586 166 307 586 166 307 586

Omat osakkeet 10 534 506 10 688 629 10 688 629

Ulkona olevat osakkeet 155 773 080 155 618 957 155 618 957

Päätöskurssi, euroa 16,85 14,02 15,96

Osakekannan markkina-arvo,
miljoonaa euroa 2 625 2 182 2 484

Omien osakkeiden rahasto, % 6,33 6,43 6,43
---------------------------------------------------------------

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti 18.3.2010 hallituksen lahjoittamaan korkeintaan 700 000
euroa suomalaisten yliopistojen ja opistojen toiminnan tukemiseen vuonna 2010.
Yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella hallitus päätti tehdä lahjoituksia
näille institutioille.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen päättää vapaasta pääomasta tehtävästä
varojen jaosta korkeintaan 100 miljoonaan euroon saakka. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Yhtiökokous päätti valtuutuksesta omien osakkeiden ostamiseksi tai niiden
ottamiseksi pantiksi. Omien osakkeiden osto voi olla suunnattu. Valtuutuksen
kattama enimmäismäärä on 10 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2011
saakka.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakeannista ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Anti voi olla
suunnattu. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutuksen nojalla voidaan
laskea liikkeelle korkeintaan 15 miljoonaa yrityksen osaketta.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Kolmas neljännes 2010
Viestintävirasto antoi toukokuussa päätöksen tilaajayhteysmaksujen
hinnoittelusta. Päätöksen mukaan Elisan on laskettava hintojaan
Viestintäviraston päätöksen mukaiselle tasolle. Elisa valitti Viestintäviraston
päätöksestä ja haki toimeenpanon keskeytystä korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
KHO elokuussa antoi Elisan tilaajayhteysasiassa välipäätöksen, jonka mukaan
Elisan hakemus täytäntöönpanon keskeyttämisestä hylättiin. Välipäätöksessä ei
otettu kantaa pääasiaan ja varsinaisen näkemyseron osalta käsittely jatkuu
KHO:ssa.

Viranomaisasiat

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelussa on parhaillaan
viestintämarkkinalain muutos, joka mahdollisesti muuttaisi nykyisiä
numeronsiirrettävyyteen liittyviä käytäntöjä. Mahdollisen muutoksen keskeinen
sisältö on, että numeronsiirto olisi jatkossa tehtävä huolimatta siitä, että
asiakkaalla on voimassa oleva määräaikainen sopimus. Arvioitu
voimaantuloaikataulu muutokselle on kevät 2011.

Elisan toimintaan liittyvät oleelliset riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään
varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan,
niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Yhtiö jakaa liiketoimintaan vaikuttavat
riskinsä strategisiin, operatiivisiin, vahinko- sekä rahoitusriskeihin.

Strategiset ja operatiiviset riskit:
Televiestintäala on erityisen kilpailtu Elisan päämarkkina-alueilla, mikä voi
vaikuttaa Elisan liiketoimintaan. Televiestintäala on voimakkaasti säännelty.
Elisaa ja sen liiketoimintaa valvovat ja sääntelevät useat viranomaistahot. Nämä
tahot mm. sääntelevät joidenkin Elisan tuotteiden ja palvelujen hintatasoja.

Tietoliikenneteknologian nopea kehitys voi vaikuttaa merkittävästi Elisan
liiketoimintaan.

Elisan päämarkkina-alue on Suomi, missä matkapuhelimien määrä asukasta kohden on
maailman suurimpia ja liittymien kasvu on rajallista. Lisäksi Elisan kiinteän
verkon puhelinliikenteen volyymi on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät
voivat rajoittaa kasvumahdollisuuksia.

Taloudellisen ympäristön heikkeneminen voi vaikuttaa Elisan palveluiden ja
tuotteiden kysyntään ja sitä kautta kasvunäkymiin. Televiestintäpalveluiden
hyvän kysynnän odotetaan kuitenkin jatkuvan myös laskusuhdanteen aikana.

Vahinkoriskit:
Yhtiön toiminta on olennaisilta osin katettu vakuutuksin onnettomuuksista
aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten varalta. Vahinkoriskeihin sisältyvät
myös oikeudenkäynnit ja kanteet.

Rahoitusriskit:
Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainat ja sijoitukset on hajautettu
kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi
voidaan käyttää korkojohdannaisia.

Elisa-konsernin kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten valuuttariski on
vähäinen. Elisan Viron-liiketoiminta, jonka osuus konsernin liikevaihdosta on
noin 6 prosenttia, on Viron kruunun määräistä. Viro liittyy Euroopan Talous- ja
rahaliittoon 1.1.2011 nykyisellä vaihtokurssilla, mikä poistaa tämän
valuuttariskin.

60 miljoonan yhdysvaltain dollarin varaus mahdollisesta takauskulusta sisältää
valuuttakurssiriskin. Takauskulun pääosa on suojattu korkotermiineillä.

Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on varmentaa konsernin rahoitus
kaikissa tilanteissa. Elisalla on käteisvaroja, komittoituja luottojärjestelyjä
ja jatkuva kassavirta, jotka riittävät kattamaan ennakoitavissa olevat
rahoitustarpeet.

Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen limiittien rajoissa
kohteisiin, joiden luottokelpoisuus on hyvä. Myyntisaamisten
luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä asiakaskannan suuruuden ansiosta.

Rahoitusriskien hallinta on selostettu yksityiskohtaisesti Elisan vuoden 2009
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 34.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Elisan hallitus päätti 22.10.2010 jakaa ylimääräistä osinkoa 0,50 euroa
osakkeelta. Ylimääräisen osingonjaon yhteismäärä on 77.9 miljoonaa euroa.
Osinkoa ei makseta Elisan hallussa oleville omille osakkeille. Osingon
irtoamispäivä on 25.10.2010, täsmäytyspäivä 27.10.2010 ja osinkojen maksu alkaa
3.11.2010.

Päätös perustuu yhtiön tuloksen ja rahoitusaseman suotuisaan kehitykseen sekä
yhtiön pääomarakenteen pitämiseen asetettujen taloudellisten tavoitteiden
mukaisena.

Loppuvuoden näkymät

Yleisen taloudellisen tilanteen kehittyminen on jatkunut myönteisesti. Riskit
liittyvät rahoitusmarkkinoiden hermostuneisuuteen ja sen mahdollisiin yleisen
talouskehityksen vaikutuksiin. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla
jatkuu haasteellisena.

Liikevaihtoa, käyttökatetta ja investointeja koskevat näkymät pysyvät
muuttumattomina. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden
tasolla. Matkaviestinnän ja mobiililaajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan.
Kertaluonteisista eristä puhdistetun koko vuoden käyttökatteen odotetaan olevan
vuoden 2009 tasolla. Koko vuoden investointien odotetaan olevan 10-12 prosenttia
liikevaihdosta.

Vahvan verkkopalvelutoimittaja-asemansa lisäksi Elisa on muuttamassa omia
kykyjään tarjota asiakkailleen uusia, heille tarpeellisia ja mielenkiintoisia
palveluita. Pitkäaikaista kasvua ja tuottavuutta tukevia seikkoja on myös 3G-
markkinoiden kasvu. Elisa jatkaa määrätietoisesti tehostamistoimenpiteitään.
Elisan rahoitusasema ja likviditeetti ovat vakaat.

HALLITUS

Elisa Oyj

1.1. - 30.9.2010

Osavuosikatsauksen luvut
eivät ole tilintarkastettuja.KONSERNIN TULOSLASKELMA
---------------------------------------------------------------------------
    7-9 7-9 1-9 1-9 1-12

milj. euroa Liite 2010 2009 2010 2009 2009
---------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto 1 363,3 359,6 1080,6 1065,5 1430,4Liiketoiminnan muut
tuotot   0,8 0,2 2,6 2,2 4,2Materiaalit ja palvelut   -148,4 -143,0 -436,9 -432,3 -576,3

Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut   -46,2 -43,0 -153,3 -137,5 -188,8

Liiketoiminnan muut
kulut   -42,2 -42,5 -131,5 -135,3 -185,6
---------------------------------------------------------------------------
Käyttökate 1 127,3 131,3 361,5 362,6 483,9Poistot   -53,9 -53,9 -162,1 -159,6 -216,4
---------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 1 73,4 77,4 199,4 203,0 267,5Rahoitustuotot   5,4 2,1 10,6 8,2 10,5

Rahoituskulut   -10,7 -10,0 -79,3 -32,5 -43,1

Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta   0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
---------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja   68,1 69,6 130,7 178,8 234,9Tuloverot   -17,3 -17,0 -32,0 -42,7 -57,9
---------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto   50,8 52,6 98,7 136,1 177,0

Tilikauden voiton
jakautuminen

  Emoyhtiön omistajille   50,7 52,4 98,3 135,6 176,3

  Määräysvallattomille   0,1 0,2 0,4 0,5 0,7
---------------------------------------------------------------------------
    50,8 52,6 98,7 136,1 177,0Tulos/osake (euroa)

Laimentamaton   0,32 0,34 0,63 0,87 1,13

Laimennettu   0,32 0,34 0,63 0,87 1,13Ulkona olevia osakkeita
keskimäärin (1000 osaketta)

Laimentamaton   155 773 155 619 155 740 155 619 155 619

Laimennettu   156 149 155 619 156 116 155 619 155 809

LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
---------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto   50,8 52,6 98,7 136,1 177,0

Muut laajan tuloksen
erät verojen jälkeen:

Myytävissä olevat
sijoitukset   1,4 1,8 0,8 1,7 1,2
---------------------------------------------------------------------------
Laajan tuloslaskelman
voitto   52,2 54,4 99,5 137,8 178,2Laajan tuloslaskelman
voiton jakautuminen:

  Emoyhtiön omistajille   52,1 54,2 99,1 137,3 177,5

  Määräysvallattomille   0,1 0,2 0,4 0,5 0,7
---------------------------------------------------------------------------
    52,2 54,4 99,5 137,8 178,2


Elisa Oyj

1.1. - 30.9.2010

Osavuosikatsauksen luvut
eivät ole tilintarkastettuja.KONSERNIN TASE
----------------------------------------------------------
      30.9. 31.12.

milj. euroa     2010 2009
----------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     605,8 617,9

Liikearvo     787,6 782,0

Muut aineettomat hyödykkeet     122,9 148,2

Osuudet osakkuusyrityksissä     0,1 0,1

Myytävissä olevat sijoitukset     35,2 30,7

Saamiset     18,6 19,4

Laskennalliset verosaamiset     30,2 25,7
----------------------------------------------------------
      1600,4 1624,0

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus     35,4 31,2

Myyntisaamiset ja muut saamiset     280,3 278,4

Rahavarat     17,1 31,0
----------------------------------------------------------
      332,8 340,6Varat yhteensä     1933,2 1964,6Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     858,2 899,2

Määräysvallattomien osuus     2,7 0,8
----------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä     860,9 900,0Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat     23,0 26,6

Eläkevelvoitteet     0,7 0,8

Varaukset     26,2 3,7

Korolliset velat     445,4 592,3

Muut velat     12,7 13,4
----------------------------------------------------------
      508,0 636,8

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat     244,8 263,3

Tuloverovelat     1,0 6,4

Varaukset     22,0 0,9

Korolliset velat     296,5 157,2
----------------------------------------------------------
      564,3 427,8Oma pääoma ja velat yhteensä     1933,2 1964,6Elisa Oyj

1.1. - 30.9.2010

Osavuosikatsauksen luvut
eivät ole tilintarkastettuja.LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
------------------------------------------------------------
    1-9 1-9 1-12

milj. euroa   2010 2009 2009
------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat

Voitto ennen veroja   130,7 178,8 234,9

Oikaisut

  Poistot   162,1 159,6 216,4

  Muut oikaisut   70,2 22,0 29,5
------------------------------------------------------------
      232,3 181,6 245,9

Käyttöpääoman muutos

  Myynti- ja muiden
  saamisten muutos 4,3 26,3 36,3

  Vaihto-omaisuuden
  muutos -3,1 -2,8 -9,4

  Osto- ja muiden
  velkojen muutos -11,9 -12,4 10,1
------------------------------------------------------------
      -10,7 11,1 37,0Rahoituserät, netto   -26,5 -28,7 -29,6

Maksetut verot   -47,2 -45,9 -57,2
------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan
nettorahavirta 278,6 296,9 431,0Investointien rahavirrat

Investoinnit
käyttöomaisuuteen -126,2 -109,7 -170,3

Investoinnit osakkeisiin
ja muihin sijoituksiin -8,9 -9,7 -9,7

Omaisuuden myynnit 0,5 0,8 0,9
------------------------------------------------------------
Investointien
nettorahavirta -134,6 -118,6 -179,1Rahavirta ennen
rahoitusta 144,0 178,3 251,9Rahoituksen rahavirrat

Pitkäaikaisten lainojen
nostot 75,0

Pitkäaikaisten lainojen
maksut -80,2 -36,0 -36,1

Lyhytaikaisten lainojen
lisäys (+), vähennys (-) -6,1 -69,2 -56,6

Rahoitusleasingvelkojen
maksut -3,0 -3,6 -4,5

Maksetut osingot ja
pääoman palautukset -143,6 -93,9 -156,7
------------------------------------------------------------
Rahoituksen
nettorahavirta -157,9 -202,7 -253,9Rahavarojen muutos   -13,9 -24,4 -2,0

Rahavarat tilikauden
alussa 31,0 33,0 33,0
------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden
lopussa 17,1 8,6 31,0


Elisa Oyj

1.1. - 30.9.2010

Osavuosikatsauksen luvut
eivät ole
tilintarkastettuja.LASKELMA KONSERNIN
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
--------------------------------------------------------------------------------


Sijoitetun
 vapaan
 oman Oma
Omat Muut  pää Kertyneet Määräys- pää-
Osake- osak- rahas- oman voitto- vallatto- oma
milj. euroa pääoma keet tot rahasto varat  mille yht.
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
1.1.2009 83,0 -202,0 393,5 250,8 348,1 1,6 875,0
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako         -93,4 -1,5 -94,9

Osake-
palkitseminen         2,5   2,5

Laajan tuloksen
erät     1,7   135,6 0,5 137,8
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
30.9.2009 83,0 -202,0 395,2 250,8 392,8 0,6 920,4

milj. euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
1.1.2010 83,0 -202,0 394,7 188,6 434,9 0,8 900,0
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako ja
pääoman palautus       -143,3   -0,5 -143,8

Osake-
palkitseminen   3,0     0,4   3,4

Muut muutokset         -0,2 2,0 1,8

Laajan tuloksen
erät     0,8   98,3 0,4 99,5
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
30.9.2010 83,0 -199,0 395,5 45,3 533,4 2,7 860,9


Elisa Oyj

1.1. - 30.9.2010

Osavuosikatsauksen luvut
eivät ole tilintarkastettuja.

LIITETIEDOT

LASKENTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis-
ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta
sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia
IAS 34 standardin vaatimuksia. Tiedot on
laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial
Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan
unionissa on hyväksytty sovellettaviksi. Alla
mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia
lukuunottamatta osavuosikatsaus on laadittu
noudattaen 31.12.2009 tilinpäätöksen laatimis-
periaatteita.

Muutokset laatimisperiaatteissa

1.1.2010 käyttöön otettuja standardeja, standardien
muutoksia ja muutettuja tulkintoja ovat:

- Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen.
Muutos mahdollistaa vähemmistöosuuden ja
liikearvon arvostamisen käypiin arvoihin. Valinta
tehdään transaktiokohtaisesti. Vaiheittaisessa
hankinnassa aiemmin hankittu omistusosuus
arvostetaan uudestaan käypään arvoon hankinta-
ajankohtana, mikä vaikuttaa kirjattavan liikearvon
määrään. Ehdollisen kauppahinnan muutokset ja
hankintaan liittyvät menot kirjataan tulosvaikutteisesti.

- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.
Konsernin tytäryritysten omistusosuuksien lisäysten ja
vähennysten käsittely on muuttunut. Tytäryhtiöiden
tappiot kohdistetaan vähemmistölle myös sen tekemän
sijoituksen ylittävältä osalta.Seuraavilla käyttöönotetuilla, muutetuilla tai
uudistetuilla standardeilla ja uusilla tulkinnoilla
ei ole ollut vaikutusta osavuosikatsauksen tietoihin:

- Muutettu IFRS 2 Osakeperusteiset
  maksut

- Muutettu IFRS 39
  Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja
  arvostaminen

- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen
  jakaminen omistajille

- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot
  asiakkailta1. TIEDOT SEGMENTEITTÄIN7-9/2010 Henkilö- Yritys- Kohdista- Konserni
milj.euroa asiakkaat  asiakkaat mattomat  yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 224,6 138,7   363,3

Käyttökate 77,4 49,9   127,3

Poistot -31,4 -22,5   -53,9

Liikevoitto 46,0 27,4   73,4

Rahoitustuotot     5,4 5,4

Rahoituskulut     -10,7 -10,7

Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 0,0 0,0

Voitto ennen veroja       68,1Investoinnit 25,7 16,0   41,77-9/2009 Henkilö- Yritys- Kohdista- Konserni
milj.euroa asiakkaat  asiakkaat  mattomat yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 220,4 139,2   359,6

Käyttökate 80,9 50,4   131,3

Poistot -30,6 -23,3   -53,9

Liikevoitto 50,3 27,1   77,4

Rahoitustuotot     2,1 2,1

Rahoituskulut     -10,0 -10,0

Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 0,1 0,1

Voitto ennen veroja       69,6Investoinnit 21,5 18,8   40,3Elisa Oyj

1.1. - 30.9.2010

Osavuosikatsauksen luvut
eivät ole tilintarkastettuja.1-9/2010 Henkilö- Yritys- Kohdist a- Konserni
milj.euroa asiakkaat asiakkaat mattomat  yhteensä
----------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 656,1 424,5   1080,6

Käyttökate 218,6 142,9   361,5

Poistot -93,5 -68,6   -162,1

Liikevoitto 125,1 74,3   199,4

Rahoitustuotot     10,6 10,6

Rahoituskulut     -79,3 -79,3

Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 0,0 0,0

Voitto ennen veroja       130,7Investoinnit 76,4 50,9   127,31-9/2009 Henkilö- Yritys- Kohdista- Konserni
milj.euroa  asiakkaat asiakkaat  mattomat  yhteensä
----------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 630,6 434,9   1065,5

Käyttökate 212,6 150,0   362,6

Poistot -91,1 -68,5   -159,6

Liikevoitto 121,5 81,5   203,0

Rahoitustuotot     8,2 8,2

Rahoituskulut     -32,5 -32,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta     0,1 0,1

Voitto ennen veroja       178,8Investoinnit 58,7 51,8   110,51-12/2009 Henkilö- Yritys Kohdista- Konserni
milj.euroa asiakkaat asiakkaat  mattomat  yhteensä
----------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 847,8 582,7   1430,5

Käyttökate 283,8 200,1   483,9

Poistot -123,1 -93,3   -216,4

Liikevoitto 160,7 106,8   267,5

Rahoitustuotot     10,5 10,5

Rahoituskulut     -43,1 -43,1

Osuus osakkuusyritysten     0,0 0,0
tuloksesta

Voitto ennen veroja       234,9Varat 1059,5 766,3 138,8 1964,6

Investoinnit 91,9 79,5   171,4


Elisa Oyj

1.1. - 30.9.2010

Osavuosikatsauksen luvut
eivät ole tilintarkastettuja.2. MUUT VUOKRASOPIMUKSET    30.9. 31.12.

milj. euroa   2010 2009
-----------------------------------------------------------------------------
Erääntyy alle 1 vuoden kuluttua   20,1 19,2

Erääntyy 1 - 5 vuoden kuluttua   32,6 34,8

Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua   10,2 13,5
-----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä   62,9 67,53. EHDOLLISET VELAT

    30.9. 31.12.

milj. euroa   2010 2009
-----------------------------------------------------------------------------
Pantit

  Annetut pankkitalletukset
  omasta velasta   0,8 0,7

Takaukset

  Muiden puolesta (*   0,5 42,4
-----------------------------------------------------------------------------
Annetut pantit ja
 takaukset yhteensä   1,3 43,1*) 31.12.2009 annetuista takauksista 41,6 milj. euroa liittyi

QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen.
Takausvastuu on kirjattu 31.3.2010 taseeseen pakollisena
varauksena. Pakollisen varauksen määrä 30.9.2010 oli 44,0 milj.
euroa.4. JOHDANNAISSOPIMUKSET

    30.9. 31.12.

milj. euroa   2010 2009
-----------------------------------------------------------------------------
Koronvaihtosopimukset

  Nimellisarvo   150,0 150,0

  Käypä arvo   1,2 1,5

Luottoriskin vaihtosopimus (CDS) (*

  Nimellisarvo   46,0 44,0

Valuuttatermiinit

  Nimellisarvo   33,8

  Käypä arvo   -1,8
-----------------------------------------------------------------------------


*)  Tehty luottoriskin vaihtosopimus (CDS) liittyy QTE-sopimuksen
takaajapankkiriskin suojaamiseen. CDS-sopimuksen käypä arvo
kirjattiin alas tilinpäätöksessä 2008.

Elisa Oyj

1.1. - 30.9.2010

Osavuosikatsauksen luvut
eivät ole tilintarkastettuja.

TUNNUSLUVUT
--------------------------------------------------------------
1-9 1-9 1-12
milj. euroa 2010 2009 2009
--------------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake, (euroa) 5,51 5,91 5,78

Korollinen nettovelka 724,8 729,0 718,5

Gearing 84,2% 79,2% 79,8%

Omavaraisuusaste 44,8% 47,7% 46,1%

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *) 13,5% 17,0% 16,0%

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 127,3 110,5 171,4

josta rahoitusleasingillä hankittu osuus 1,1 0,8 1,1

Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 11,8% 10,4% 11,9%

Sijoitukset osakkeisiin 14,5 6,3 6,3


Henkilöstö keskimäärin 3421 3181 3216*) laskennassa käytetty rullaavaa
12 kk tulostaTunnuslukujen laskentakaavatGearing  %

Korolliset velat - rahavarat
---------------------------------- x 100
Oma pääoma yhteensäOmavaraisuusaste %

0ma pääoma yhteensä
------------------------------ x 100
Taseen loppusumma -
saadut ennakotSijoitetun pääoman tuotto % (ROI)

Voitto ennen veroja +
rahoituskulut rahoitusveloista
------------------------------------- x 100
Oma pääoma+
korolliset rahoitusvelat  (keskimäärin)Korollinen nettovelka

Korolliset velat - rahavaratOma pääoma/osake

Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
------------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä kauden lopussaTulos/osakeEmoyhtiön omistajille

kuuluva voitto

-----------------------------------

Ulkona olevien osakkeiden

lukumäärä keskimäärin[HUG#1454276]

Q3 Elisa:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Elisa Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug