Elisa

Elisan tilinpäätöstiedote vuodelta 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 11, 2011 19:31 EET

Vuosi 2010 

·           Liikevaihto nousi 1 463 miljoonaan euroon (1 430)

·           Käyttökate oli 485 miljoonaa euroa (484) ja liikevoitto 268 miljoonaa euroa (267)

·           Tulos ennen veroja ilman kertaeriä oli 237 miljoonaa euroa (235)

·           Osakekohtainen tulos oli 0,96 euroa (1,13)

·           Kassavirta investointien jälkeen oli 172 miljoonaa euroa (252)

·           Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,90 euroa osakkeelta, ja hakee yhtiökokoukselta valtuutusta 0,40 euron lisäosingolle

 

Loka-joulukuu 2010 

·           Liikevaihto nousi 383 miljoonaan euroon (365)

·           Käyttökate oli 123 miljoonaa euroa (121), ja liikevoitto oli 69 miljoonaa euroa (64)

·           Kassavirta investointien jälkeen oli 28 miljoonaa euroa (74)

·           Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 20,7 euroa (21,2 kolmannella neljänneksellä)

·           Vaihtuvuus laski 15,0 prosenttiin (18,1 kolmannella neljänneksellä)

·           Elisan matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana 144 400 kappaleella erityisesti uusien 3G-liittymien sekä  mobiililaajakaistaliittymien ansiosta

·           Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 3 400 kappaletta

 

Keskeiset raportoidut tunnusluvut:

miljoonaa euroa

10-12/2010

10-12/2009

1-12/2010

1-12/2009

Liikevaihto

383

365

1 463

1 430

Käyttökate

123

121

485

484

Liikevoitto

69

64

268

267

Tulos ennen veroja

66

56

197

235

Tulos ennen veroja ilman kertaeriä1)

61

56

237

235

Osakekohtainen tulos, euroa

0,33

0,26

0,96

1,13

Osakekohtainen tulos ilman kertaeriä1)

0,31

0,26

1,15

1,13

Investoinnit käyttöomaisuuteen

56

61

184

171

1) Kertaerä: CDO-johdannaissalkun sopimusmaksu (katso sivu 6)

 

Rahoitusasema ja kassavirta:

miljoonaa euroa

31.12.2010

31.12.2009

Nettovelka

776

719

Nettovelka/käyttökate 1)

1,6

1,5

Velkaantumisaste (gearing), %

93,2

79,8

Omavaraisuusaste, %

42,5

46,1

 

miljoonaa euroa

10-12/2010

10-12/2009

1-12/2010

1-12/2009

Kassavirta

investointien jälkeen 2)

 

28

 

74

 

172

 

252

1)(korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä)

2) Ilman CDO-johdannaissalkun sopimista 68 milj. euroa 10-12/2010 ja 212 milj. euroa 1-12/2010

 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,90 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa myös, että hallitukselle annetaan valtuutus jakaa myöhemmin lisäosinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus hankkia enintään 5 miljoonaa omaa osaketta, mikä on 3 prosenttia koko osakepääomasta.

 

Elisa julkaisee liiketoimintaan liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa http://www.elisa.fi/sijoittajat: Elisa Quarterly Data.xls.

 

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

 

"Uusilla palveluilla kasvua, älypuhelimet kasvattivat suosiotaan

 

Elisan liikevaihto ja tulos olivat vuonna 2010 ohjeistuksemme mukaisesti edellisen vuoden tasolla. Kasvua oli mobiililiiketoiminnan ja uusien palveluiden liikevaihdossa. Tuottavuuden parantaminen varmisti hyvän kannattavuuden. Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus näkyi vielä yritysasiakasliiketoiminnassa, missä kuitenkin tapahtui piristymistä loppuvuonna.

 

Kilpailutilanne jatkui vuonna 2010 haastavana, erityisesti mobiililaajakaistamarkkinassa. Siitä huolimatta Elisa pystyi vahvistamaan markkina-asemaa ja kilpailukykyä. Matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi koko vuonna lähes puolella miljoonalla liittymällä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä se kasvoi yli 140 000 liittymällä ja kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä yli 3 000 liittymällä.

 

Henkilöasiakasliiketoiminnan liikevaihto kehittyi hyvin mobiililiikevaihdon ja uusien palveluiden kasvun myötä. Älypuhelinten, tablettien ja niissä käytettävien sovellusten suosio kasvatti mobiililiikevaihtoa. Elisa toi markkinaan useita uusia älypuhelinmalleja eri hintakategorioihin. Elisa Viihde -palveluun tuotiin yksinoikeudella kattavaa NHL-erikoisisältöä ensimmäisenä maailmassa. Lisäksi Elisa Viihde -palvelun käyttöä laajennettiin Android-älypuhelinsovelluksella, minkä kautta ohjelmatallennusten ajastaminen ja videosuosikkien merkitseminen on entistä helpompaa.

 

Yritysasiakasliiketoiminta kehittyi hyvin ICT-palveluiden kasvun myötä. Elisa vahvisti edelleen ICT-palvelutarjontaa yritysten tuottavuuden ja joustavuuden parantamiseksi ostamalla videoneuvottelutoimija Videran ja IT-ulkoistuspalveluja tarjoavan Appelsiinin. Elisa toi ensimmäisenä maailmassa yritystason videoneuvottelut älypuhelimiin ja tabletteihin. Sovellus mahdollistaa kahden väliset sekä monipisteneuvottelut ajasta ja paikasta riippumatta.

 

Vuonna 2010 vahvistimme laajasti 3G-verkkomme kapasiteettia ja nopeutta. Riippumaton tutkimus osoitti jälleen, että Elisan 3G-verkko on suomalaisoperaattoreiden verkoista kattavin. Panostukset verkkoon vastaa älypuhelinten voimakkaasti kasvaviin tiedonsiirtotarpeisiin. Elisa avasi Suomen ensimmäisenä 4G-verkon yritysten käyttöön.

 

Elisa lahjoitti 650 000 euroa suomalaisille yliopistoille tieteen, tutkimuksen ja opetuksen tukemiseen. Suurimman lahjoituksen, 500 000 euroa, sai Aalto-yliopisto. Muut yliopistot olivat Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistot.

 

Yleinen taloudellinen tilanne on jatkanut positiivista kehitystä. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena. Jatkamme päättäväisesti asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden parantamista edelleen. Elämyksellisten ja tuottavuutta parantavien palveluiden tarjoaminen asiakkaille ja vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen."

 

Näkymät vuodelle 2011

 

Yleisen taloudellisen tilanteen myönteinen kehitys on jatkunut. Riskit liittyvät useiden Euroopan maiden budjettivajauksista aiheutuneeseen hermostuneisuuteen markkinoilla ja siihen, miten se vaikuttaa yleisen taloudellisen tilanteen kehitykseen. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

 

Koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman viime vuodesta. Matkaviestinnän ja erityisesti laajakaistapalvelujen käyttö sekä laitemyynti jatkavat kasvuaan. Lisäksi uusien ICT- ja online-palvelujen liikevaihto kasvaa. Kertaluonteisista eristä puhdistetun koko vuoden käyttökatteen arvioidaan parantuvan hieman vuoteen 2009 verrattuna. Koko vuoden investointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

 

Elisan vahvan verkkopalvelutoimittaja-aseman lisäksi Elisa on muuttamassa omia kykyjään tarjota asiakkailleen uusia, heille tarpeellisia mielenkiintoisia palveluja. Pitkäaikaista kasvua ja tuottavuutta tukevia seikkoja on myös 3G-markkinoiden kasvu sekä uudet online- ja ICT-palvelut. Elisa jatkaa määrätietoisesti tehostamistoimiaan. Elisan rahoitusasema ja likviditeetti ovat vakaat.

Muutos julkistamismenettelyssä

 

Elisa Oyj noudattaa nyt Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tilinpäätöstiedotteesta 2010. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla osoitteessa www.elisa.fi/sijoittajat.

 

ELISA OYJ

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. +358 10 262 2635

Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. +358 10 262 9510

IR- ja talousviestintäjohtaja Vesa Sahivirta, puh. +358 10 262 3036

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

 www.elisa.fi

Elisan tilinpäätös 2010