Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ELY-keskukselta lausunto Tahkon rinnealueen asemakaavaehdotuksesta

Lehdistötiedote   •   Marras 08, 2011 18:59 EET

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut Nilsiän kaupunginhallitukselle lausunnon Tahkon rinnealueen asemakaavaehdotuksesta. Nilsiän kaupunginvaltuusto hyväksyi rinnealueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tammikuussa 2011. ELY-keskus kuitenkin teki kaavasta oikaisukehotuksen, jonka johdosta kaupunki otti kaavan uudelleen käsiteltäväksi. Korjattu kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja siitä on pyydetty myös ELY-keskuksen lausunto.

Tahko on kovaa vauhtia kehittymässä valtakunnallisesti merkittäväksi matkailukeskukseksi. Tulevaisuudessa alueelle on syntymässä keskikokoisen kaupungin kokoinen 30 000 asukkaan taajama. Tämä tosiasia edellyttää sitä, että alueen kaavoitus tehdään riittävän yksityiskohtaisella tasolla ja riittäviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin perustuen.

ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että uudessa kaavaehdotuksessa vaikutustenarviointia on parannettu alkuperäisestä varsinkin luontovaikutusten osalta. Kaavaehdotusta on oikaisukehotuksen jälkeen kehitetty parempaan suuntaan myös olevien ja uusien rinteiden laajentamiseen liittyvien maisemallisten vaikutusarviointien osalta. Tämä on tehty osoittamalla kaavalla ohjeellisena ne alueet, joille ei tule sijoittaa varsinaisia laskettelurinteitä. Asemakaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus jättävät kuitenkin avoimeksi sen minne uudet rinnealueet lopulta tulevat sijoittumaan. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavaehdotuksen kaavamerkintöjä tulee tarkentaa sitovampaan suuntaan ja myös vaikutusten arvioinnissa on edelleenkin kehittämisen varaa.

ELY-keskus on toimittanut lausuntonsa Nilsiän kaupunginhallitukselle ja toivoo, että siinä esitetyt näkökohdat otetaan huomioon kaavan jatkovalmistelussa. Lopullisen päätöksen kaavan hyväksymisestä tekee Nilsiän kaupunginvaltuusto.

ELY-keskuksen lausunto 4.11.2011 (pdf-tiedosto)

Lisätietoja

Alueiden käytön ylitarkastaja Leila Kantonen, puh. 0400 916 014, leila.kantonen(at)ely-keskus.fi.