Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ELY-keskuksen käynnistyminen ei hidastanut tehtävien hoitoa Hämeessä

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 23:35 EEST

Hämeen ELY-keskuksen asiakaspalvelu toimi muutoksen keskellä kohtuullisen hyvin, eivätkä asioiden käsittelyajat venyneet, vaikka TE-keskuksen, ympäristökeskuksen ja osin lääninhallituksen yhdistyminen ELY-keskukseksi viime vuoden vaihteessa toikin mukanaan monia muutoksia viraston käytännön toimintaan. Myös yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa jatkui entiseen tapaan. Yhteistyö maakuntaliittojen kanssa on jopa tiivistynyt, ja uusia avauksia maakunnallisen yhteistyön kehittämiseksi on jo ehditty tehdä. Hämeen ELY-keskus on arvioinut toimintansa onnistumisia ja kehittämistarpeita työvoima- ja elinkeinoministeriölle tekemässään strategisen tulossopimuksensa tarkistusesityksessä.

ELY-keskus arvioi onnistumisiksi mm. sen, että alueelle perustettujen uusien yritysten määrä vastaa tavoitetta ja on jopa ylittymässä. Kaikkien EU-ohjelmien toteutus on edennyt hyvin. Toimintaa on suunnattu maakuntien painopisteiden mukaisesti tukemaan yrittäjyyttä, maaseudun kehittymistä sekä elinikäistä oppimista ja alueen avaintoimialoja. Myönteisenä koetaan myös se, että alueen kokonaistyöttömyyden kasvu on pysähtynyt, lomautukset ovat vähentyneet olennaisesti ja nuorten työllisyystilanne on paranemassa. Forssan seudun äkillisen rakennemuutosalueen hoidon tulokset näyttävät myönteisiltä ja seudun työttömyystilanne on paranemassa. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on aloitettu Hämeessä, ja METSO-ohjelman toteutus on lähtenyt ripeästi liikkeelle. Myös haja-asutusalueiden vesihuollon parantamista on tuettu suunnitellusti.

Kehittämistä vaativia asioitakin listattiin tulossopimuksen päivittämisen yhteydessä. Yhteistyö uuden kumppanin Uudenmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen kanssa, joka on vuodenvaiheesta lähtien hoitanut Hämeen liikenneasiat, on käynnistynyt hyvin, mutta työ on vasta alussa. Samoin Heinolan rakennemuutosalueelle pitäisi saada syntymään korvaavaa yritystoimintaa. Itä-Hämeen yritysten tukemiseen tarjolla olevan rahoituksen käyttöä tulee aktivoida, kun suhdanteetkin ovat nyt paranemassa. Maatilojen investointeja ja sukupolvenvaihdoksia tulee myös edelleen vauhdittaa. Samoin PK-yritysten omistajanvaihdosten toteutus on nyt ajankohtaista. Olisi käynnistettävä myös ilmastonmuutoksen hidastamiseen liittyvien alueellisten toimeenpanostrategioiden laadinta, aktivoitava alueellisen jätesuunnitelman toimeenpanoa ja huolehdittava Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelman toimeenpanosta yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Hämeen maakunnista on ELY-keskuksen arvion mukaan mahdollisuus kehittyä vahvoja ympäristöliiketoiminnan ja uusiutuvan energian tuotannon kehittäjiä ja hyödyntäjiä. Tämän tavoitteen edistämisessä ELY-keskuksella on nyt käytössään laaja osaaminen ja monipuoliset rahoitusvälineet.

Vuoden 2011 rahoitukseen ei ELY-keskuksessa odoteta suuria muutoksia. Yritystoiminnan kehittämiseen ja työllisyyden hoitoon liittyvät resurssit säilynevät jatkossakin kohtuullisen hyvällä tasolla.

ELY-keskuksen väki pääsee loka-marraskuun aikana muuttamaan yhteisiin tiloihin sekä Lahdessa että Hämeenlinnassa, mikä edistää edelleen yhteisen toimintakulttuurin syntyä ja keskinäisen synergian hyödyntämistä.

Lisätietoja

Ylijohtaja Pekka Savolainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 050 552 1941
Johtaja Harri Kallio, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 600

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680