Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

ELY-keskuksen tarkastajat pelloille pinta-alavalvontaan 16.6.2011

Lehdistötiedote   •   Kesä 15, 2011 17:08 EEST

Maatilojen pinta-alatukien valvonnat aloitetaan 16.6.2011. Viljelijät voivat ilmoittaa tapahtuneet muutokset kylvöaloissa viimeistään 15.6.2011 mennessä kunnan maatalousviranomaiselle, jonka jälkeen tukitarkastukset voidaan aloittaa ja ne jatkuvat aina syys- lokakuun vaihteeseen asti.

ELY-keskuksen tarkastajat tekevät kokotilanvalvonnan noin 300 tilalla Pohjois-Savossa. Määrä on lähes 7 % kaikista tukea hakeneista tiloista. Näillä käynneillä tarkastetaan viljelijöiden päätukihaussa 29.4.2011 jätettyjen tukihakemusten tietoja. Tiloilla tarkastetaan peltojen pinta-aloja, viljelyä sekä viljelyyn ja viljelyn seurantaan liittyviä asiakirjoja. Edellisvuoden tapaan tiloilla tarkastetaan kaikki maatalousmaaksi ilmoitetut lohkot.

Tänä vuonna 48 % Pohjois-Savolaisista viljelijöistä jätti tukihakemuksensa sähköisesti internetin välityksellä. Tämä odotetaan edelleen vähentävän virheellisyyksiä hakemuksissa ja hakemusten tallennuksessa. Sähköisen tukihaun kehittyessä on ohjelmaan kyetty kehittämään erilaisia tarkisteita, jotka avustavat viljelijää tukihakemuksen täyttämisessä. Sähköisesti jätetyt hakemukset vähentävät myös hakemuspapereiden kopioinnin ja lähettelyn tarvetta kuntien viranomaisten ja ELY-keskuksen välillä. Viljelijät ovat voineet tänä vuonna tehdä myös karttakorjauksiaan peltolohkorekisteriin sähköisesti.

Lukuun ottamatta tilatukea, viljelijöille maksetaan haettujen tukien ennakkona 70 % syyskuussa. Loppuosa voidaan maksaa kun kaikki valvonnat ovat alueella tehty.

Päätavoitteena viljelijätukien valvonnalla on varmistaa, että viljelijät saavat tuet mahdollisimman oikein ja tasapuolisin perustein koko maassa. Tilat, jotka valvotaan, valitaan satunnaisella otannalla tai riskianalyysin perustuen, joten mikä tahansa tila voi tulla valvotuksi.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valvontapäällikkö Pauli Lehtonen kertoo, että ELY-keskus on pyrkinyt resursoimaan valvonnan siten, että viimevuoden kaltaista tukimaksujen viivästymistä joidenkin tilojen kohdalla ei tapahtuisi. -Tavoitteena on, että 90 % tiloista on valvottu syyskuun loppuun mennessä, jatkaa Lehtonen.

Maaseutuvirasto julkaisi tänä vuonna oppaan valvonnasta, joka on postitettu kaikille tiloille. Tietoa valvonnan menettelyistä ja säädöksistä viljelijät voivat myös saada hakuoppaista sekä Maaseutuviraston Internet-sivuilta.

Lisätietoja: 
valvontapäällikkö Pauli Lehtonen 040 5316 678 pauli.lehtonen@ely-keskus.fi