Motiva

Energiaa säästyy kun hehkulamput korvataan energiansäästölampuilla

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 13:28 EEST

​Energiansäästölamppukeskustelun käynnistämä tutkimus on valmistunut ja tulokset ovat selkeitä. Tutkituissa tyypillisissä asunnoissa sähkönsäästöä syntyy n. 470 kWh vuodessa. Kun otetaan huomioon kasvanut lämmitystarve, jää nettosäästöksi n. 115 kWh vuodessa. Säästöä syntyy aina, kun lämmitystä ohjataan termostaateilla tai huonesäätimillä. 

 

Lamppujen vaihtamisen vaikutusta kotitalouksien energiankäyttöön tutkittiin Motivan ja Helsingin Energian käynnistämässä yhteishankkeessa talvella 2010. Talven kylmimpään aikaan mitattiin kahden helsinkiläisen kaukolämmitteisen asuinrakennuksen sähkön ja lämmön kulutuksia sekä vertailtiin lampputyypin vaihtamisen vaikutusta mm. sisälämpötilaan sekä lämmitystarpeeseen. Hankkeen rahoittivat Sitran Energiaohjelma ja Helsingin Energia.

Sähkön kulutus laskee enemmän kuin lämmön kulutus nousee

Lampputyypin muutos vaikuttaa tarvittavan energian muotoon: sähköä kuluu vähemmän mutta lämpöä tarvitaan lisää. Sähkön kulutus kuitenkin vähenee enemmän kuin lämmitysenergian tarve kasvaa – säästöä siis syntyy.

– Ratkaisevaa säästöjen toteutumisessa on lämmityksen nopea ja tarkka säätö. Hyvät patteritermostaatit ja muut lämmityksen säätöjärjestelmät ovat erittäin tärkeitä tekijöitä, painottaa Motivan asiantuntija Antti Kokkonen.

Helsingin Energian kehitysinsinööri Pekka Takki korostaa myös tarkempien säätöjärjestelmien tärkeyttä. 

– Käytännössä lamppujen vaihtaminen johti sisälämpötilan laskemiseen n. 0,3-0,5 asteella, koska tutkittujen asuntojen termostaatit toimivat epätarkasti. Tämä vähentää osaltaan asuntojen ylilämmitystä, koska huonelämpötilat laskivat lähemmäs suositusten mukaista 21 astetta.

Lämmöntuotannon näkökulmasta lämmöntarpeen huippu saavutetaan, kun hehkulamput ovat poistuneet markkinoilta ekosuunnitteludirektiivin mukaisesti.

Asiallisuutta ja faktatietoja tarvitaan energiatehokkuuskeskusteluun. Vaikka tämän tutkimuksen tulos on melko triviaali – energiansäästölamput säästävät energiaa – koki Sitran Energiaohjelma hankkeen tärkeäksi julkisuudessa käydyn keskustelun takia.

– Tutkittu tieto on tarpeen, jotta energiansäästölampuista ja muistakin energiatehokkuusratkaisuista saadaan kaikki hyöty irti, toteaa johtava asiantuntijaJarek Kurnitski Sitran Energiaohjelmasta. 

Lampputyypin muuttuminen vaikuttaa myös syntyviin hiilidioksidipäästöihin. Riippuen säästyvän sähköenergian lähteestä voidaan hiilidioksidipäästöjä vähentää merkittävästikin. Jos sähköenergian tuotantovähennykset voidaan kohdistaa paljon päästöjä tuottaviin tuotantomuotoihin, kuten hiililauhdesähköön, vähenevät hiilidioksidipäästöt riippumatta lämmitysmuodosta.