Energiateollisuus

Energiapolitiikan muutokset vaarantaisivat investoinnit

Lehdistötiedote   •   Kesä 21, 2011 13:46 EEST

LEHDISTÖTIEDOTE
18.6.2011
Julkaisuvapaa heti

Energiateollisuus hallitusohjelmasta:
Energiapolitiikan muutokset vaarantaisivat investoinnit

Hallituksen suunnitelmat uusiutuvan energian lisäämiseen tähtäävän energiapaketin mahdollisesta avaamisesta sekä ydinvoiman ja mahdollisesti myös vesivoiman verottamisesta ovat lyhytnäköistä politiikkaa, ET:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen arvioi. Yrityksillä on lukuisia investointihankkeita, joiden avulla voitaisiin saavuttaa Suomen ilmastopolitiikan ja uusiutuvan energian tavoitteet. Hallituksen uudet linjaukset tuovat näille hankkeille epävarmuutta. Seurauksena saattaa olla projektien viivästymisiä ja peruuntumisia. Päätösten myötä sähkön hinta nousee, mikä nostaa kansalaisten asumiskustannuksia ja heikentää elinkeinoelämän kilpailukykyä. Hallituksen tulee vielä vakavasti pohtia erityisesti päästöttömän tuotannon verottamisen mielekkyyttä ja vaikutuksia.

Suunnitelmat ovat Naukkarisen mukaan perusteettomia myös ilmasto- ja omavaraisuusnäkökulmasta katsottuna. On vaikeata ymmärtää, että päästöttömälle energiantuotannolle asetetaan erillisveroja samalla kun tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta. Sähköntuottajien investointeja pitäisi ohjata pyrkimys pienempiin päästöihin, tähän ajatukseen perustuu myös päästökauppa. Investointien vaarantuessa myös omavaraisuus uhkaa heikentyä ja Suomesta uhkaa tulla yhä riippuvaisempi tuontisähköstä. Jo nyt yli 10 prosenttia sähköstämme tuodaan Venäjältä. Omavarainen sähköntuotanto ja kohtuuhintainen energia ovat Euroopan kylmimmässä maassa keskeisiä hyvinvoinnin edellytyksiä.

Hallitus tavoittelee oikeita asioita: hiilineutraalia tulevaisuutta, uusiutuvan energian lisäämistä ja energiatehokkuutta kustannustehokkaasti omavaraisuutta kasvattaen. Ohjelmaan on kirjattu uusiutuvan energian tukien uudelleenarviointi ja siinä on päätetty leikata uusiutuvan energian tukia. Uusiutuvan energian tukien muutoksissa olisi oltava varovainen. Nopeat muutokset halvaannuttavat investointeja, kun yritykset jäävät odottamaan uusia ratkaisuja. Energiateollisuus toivoo, että uusi hallitus sitoutuu niihin tavoitteisiin ja keinoihin, jotka on juuri pantu toimeen bioenergian ja tuulivoiman lisäämiseksi. Pidemmällä aikavälillä on lähdettävä hakemaan yhteiseurooppalaisempia ratkaisuja tukitasojen ja -muotojen harmonisoimiseksi yhteisillä markkinoilla. Tämän työn valmistelu on hyvä uuden hallituksen käynnistää.

Aktiivinen ote EU:n energiapolitiikkaan myönteistä

Kataisen hallituksen hallitusohjelma perustuu vahvan talouskasvun oletukseen. Se on oikea tavoite, mutta edellyttää toteutuakseen investointeihin perustuvaa uskottavaa kasvupolitiikkaa. Energiateollisuus on valmis osallistumaan kestävän kasvun luomiseen omalla merkittävällä roolillaan.

Energiateollisuus pitää hyvänä, että hallitus tunnistaa Euroopan unionin keskeisen roolin Suomen ja Euroopan energiatulevaisuuden määrittelyssä. ET on tyytyväinen hallituksen aikeeseen laatia energiaan ja ilmastoon keskittyvä pitkän aikavälin EU-strategia. Sen avulla Suomi voi parantaa EU-politiikan vaikuttavuutta sekä edistää Suomen mahdollisuuksia selviytyä ja hyötyä edessä olevista energia- ja ilmastohaasteista.

Tuulivoiman esteiden perkaaminen tärkeää

Energiateollisuus kiittää hallituksen suunnitelmia selkeyttää ja nopeuttaa tuulivoiman kaavoitusta, luvitusta, ympäristövaikutusten arviointia. Tämä on tärkeää, jotta investoinnit lähtevät liikkeelle, sillä kaavoitus-, lupa- ja YVA-prosesseihin liittyvät kankeudet ovat hidastaneet ja vaikeuttaneet tuulivoimainvestointien käynnistymistä.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen; puh. 050 60 772
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Eeva Kalli; 044 355 4400