Energiateollisuus

Energiateollisuuden ydinvoimagallup: Suomalaiset suhtautuvat

Lehdistötiedote   •   Helmi 15, 2010 09:44 EET

Nuoret nyt myönteisempiä ydinvoimalle kuin koskaan

Lähes joka toinen suomalainen (48 prosenttia) suhtautuu ydinvoimaan myönteisesti, vain 17 prosenttia suhtautuu ydinvoimaan kielteisesti. Myönteisesti suhtautuvia on nyt 31 prosenttiyksikköä enemmän kuin kielteisesti suhtautuvia. Ero ei ole ollut koskaan näin suuri tutkimussarjan 28 vuoden aikana. Tulokset ilmenevät TNS Gallup Oy:n tekemästä ja Energiateollisuus ry:n tilaamasta mielipidetutkimuksesta, jossa 18.1.–27.01. haastateltiin tuhatta 15 vuotta täyttänyttä suomalaista.

Kahdessakymmenessä vuodessa ydinvoimaan myönteisesti suhtautuvien osuus on kasvanut 21 prosenttiyksikköä ja kielteinen suhtautuminen vähentynyt 17 prosenttiyksikköä. Vuonna 1990 ydinvoimaan suhtautui myönteisesti 29 prosenttia ja kielteisesti 34 prosenttia suomalaisista. Vuodesta 1997 lähtien ydinvoimaan myönteisesti suhtautuvia on ollut kielteisesti suhtautuvia enemmän. Noin kolmasosa vastaajista ei osa sanoa tai suhtautuu ydinvoimaan neutraalisti.

Ilmastonmuutoksen hillintä kasvattaa ydinvoiman kannatusta

Tutkimussarjan alusta vuodesta 1982 ydinvoimaan kielteisesti suhtautuvien osuus on pudonnut alle puoleen ja myönteisesti suhtautuvien osuus on kaksinkertaistunut. Merkittävä osa ydinvoiman kannatuksen kasvusta johtuu siitä, että kansalaiset ymmärtävät ydinvoiman merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsijänä, toteaa johtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä.

- Hiilidioksidipäästöjen leikkaamisessa ydinvoimalla on merkittävä rooli paitsi Suomessa myös muualla teollisuusmaissa.

Miehet ydinvoimamyönteisempiä kuin naiset

Myönteisimmin ydinvoimaan suhtautuvat viime tammikuussa tehdyn kyselyn mukaan miehet (64 %), johtavassa asemassa olevat (60 %), yli 50-vuotiaat (53 %), korkeakoulututkinnon suorittaneet (52 %) ja toimihenkilöt (51 %).
Suurten puolueiden kannattajista eniten ydinvoiman puolella ovat kokoomusta (71 %), sosialidemokraatteja (55 %) ja keskustaa (53 %) äänestävät. Vihreiden kannattajista 21 prosenttia suhtautuu myönteisesti ydinvoimaan energialähteenä.

Vihreitä äänestäneistä enää 36 prosenttia kielteisiä ydinvoimalle

Yleissuhtautuminen ydinvoimaan on kielteisintä vihreitä äänestäneiden keskuudessa, mutta heistäkin tammikuussa enää vain 36 prosenttia suhtautuu ydinvoimaan kielteisesti. Viisi vuotta sitten 57 prosenttia vihreitä äänestäneistä suhtautui ydinvoimaan kielteisesti.

Myös naisista ydinvoimaan myönteisesti suhtautuvia on nyt selvästi enemmän (33 %) kuin kielteisesti suhtautuvia (23 %). Vielä muutama vuosi sitten naisista kielteisesti suhtautuvia oli enemmän kuin myönteisesti suhtautuvia.

Nuoret ydinvoimamyönteisempiä kuin koskaan

Viime vuosina 15–24 –vuotiaat ovat alkaneet suhtautua entistä myönteisemmin ydinvoimaan. Tammikuun kyselyssä nuorista 40 prosenttia suhtautui myönteisesti ydinvoimaan. Osuus ei ole ollut koskaan aikaisemmin näin suuri. Vastaavasti tammikuussa nuorten joukossa kielteisten osuus (10 %) on pienempi kuin koskaan tutkimussarjan historiassa.

TNS Gallup/Suomen Gallup on tehnyt energia-alan tilauksesta mielipidemittauksia vuodesta 1982. Tutkimuksissa on kysytty suomalaisten yleissuhtautumista ydinvoimaan energialähteenä samalla kysymyksellä kaikissa kyselyissä. Tutkimuksen teettää nykyisin Energiateollisuus ry.

Suomalaisten yleissuhtautuminen ydinvoimaan 1982–2010

Kysymys: Millainen on yleissuhtautumisenne ydinvoimaan
energianlähteenä Suomen oloissa?
Prosenttia vastaajista, noin 1000 vastaajaa jokaisessa kyselyssä
Lähde Energiateollisuus ry ja TNS Gallup Oy

 

Avaa kuva pdf-tiedostona

 

Kuukausi ja vuosi/
Yleissuhtautuminen
ydinvoimaan

12/1982

6/1990

9/1995

2-3/
2000

2/2008

1/2009

Tammikuu
2010

myönteiset

24

25

35

44

46

47

48

kielteiset

38

42

39

26

19

17

17

neutraalit

36

29

25

29

31

32

29

ei osaa sanoa

2

3

1

1

3

3

5

 

Lähde Energiateollisuus ry ja TNS Gallup Oy


Lisätiedot
Energiateollisuus ry
- johtaja Jukka Leskelä, puh. 050 593 7233 begin_of_the_skype_highlighting              050 593 7233      end_of_the_skype_highlighting
- viestintäpäällikkö Pekka Tiusanen, puh. 050 5521 347 begin_of_the_skype_highlighting              050 5521 347      end_of_the_skype_highlighting