Energiateollisuus

Energiateollisuus torjuu harmaata taloutta selkeillä ohjeilla

Lehdistötiedote   •   Helmi 22, 2011 13:06 EET

Energiateollisuus ry:n hallitus vahvisti torstaina 17.2.2011 energia-alan hankinta ja kilpailutus -ohjeen. Ohjeen perustavoitteena on edesauttaa energia-alan avointa, tasapuolista ja reilua palveluiden kilpailuttamista. Uusitussa ohjeessa on erityistä huomiota kiinnitetty harmaan talouden torjuntaan ja annettu konkreettiset ohjeet osapuolille menettelytavoista.

Suomessa energia-alan palvelumarkkinat ovat avoimet ja kehittyneimpiä Euroopassa. Energian tuotanto- ja verkkoyhtiöt ovat ulkoistaneet toimintojaan menestyksellisesti. Palveluntuottajien verkostoitumisella ja alihankintaketjuilla on pystytty lisäämään tehokkuutta ja joustavuutta..

Suuria investointeja on tulossa sekä energian tuotantoon että siirto- ja jakeluverkkoihin lähivuosina. Hankkeiden toteuttaminen vaatii kotimaisten palveluntuottajien lisäksi ulkomaisia resursseja ja ulkomaista työvoimaa kotimaisten toimijoiden käyttöön. Julkisten hankintojen lainsäädäntö edellyttää avointa ja syrjimätöntä kansainvälistä kilpailuttamista.

Energiateollisuus ry:n jäsenistö edustaa kattavasti alan yhtiöitä sähkön ja lämmön tuotannosta, siirrosta ja jakelusta energian tukku- ja vähittäismyyntiin sekä alan yhtiöille rakentamis- ja muita palveluja tuottavia yrityksiä. Hallituksen vahvistamien ohjeiden tavoitteena on torjua harmaata taloutta. Ohjeessa edellytetään tilaajayhtiöitten lisäksi myös palveluyhtiöitten osaltaan noudattavan samoja menettelyjä omissa alihankinnoissaan.

Energia-alan yhtiöitten edellytetään puuttuvan mahdollisiin epäkohtiin ennakoivasti, nopeasti ja määrätietoisesti. Laadituilla menettelytavoilla voidaan etukäteen varmistaa asianmukaiset kilpailutusmenettelyt myös ulkomaisten toimijoiden kanssa, joita käsitellään tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Kaikilta kuitenkin vaaditaan suomalaisen lainsäädännön ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista myös esim. ammattitaito- ja työturvallisuusvaatimusten osalta.


Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Pertti Lindberg, 050 5900529

Avaa tästä ENERGIA-ALAN HANKINTA JA KILPAILUTUS -ohje liitteineen

http://www.energia.fi/fi/sahko/palveluntuotanto