Valtioneuvosto

Energiatukea Oulun ja Mustasaaren jätteenpolttolaitosten rakentamiseen

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 14:42 EEST

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen päätöksillä yhteensä 4 435 000 euroa energiatukea jätteenpolttolaitosten rakentamiseen Ouluun ja Mustasaareen. Oulun Energialle myönnettiin 1 635 000 euroa laitoksen rakentamiseen Ouluun Kemiran teollisuusalueelle. Westenergy Oy sai 2 800 000 euroa laitokseen, joka rakennetaan Stormossenin jätekeskuksen alueelle Mustasaareen. Laitokset valmistuisivat vuonna 2012.

Ouluun rakennettavan laitoksen sähköteho olisi 9,5 MW (megawattia) ja lämpöteho 33 MW. Se tuottaisi sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä Kemira Oy:n ja Oulun kaupungin tarpeisiin. Laitos korvaisi nykyisten turvevoimalaitosten tuotantoa. Sen avulla vähennettäisiin myös jätteen sijoittamista kaatopaikoille.

Polttoaineena käytettäisiin lajiteltua yhdyskunta- ja teollisuusjätettä, josta puolet kerätään Oulun Jätehuollon alueelta ja puolet muualta Pohjois- ja Itä-Suomesta. Polttoaineen määrä olisi vuodessa noin 120 000 tonnia.

Laitos tuottaisi sähköä 77 GWh (gigawattituntia) sekä prosessi- ja kaukolämpöä 27 GWh vuodessa. Laitos vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 150 000 tonnia vuodessa. Sen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin 8 000 henkilötyöpäivää.

Mustasaareen rakennettavan polttolaitoksen sähköteho olisi 15 MW ja kaukolämpöteho 40 MW. Laitos korvaisi kolmanneksen Vaasan alueen kaukolämmön tuotantokapasiteetista, joka on perustunut fossiilisiin polttoaineisiin, kivihiileen ja polttoöljyyn. Se vähentäisi myös jätteen sijoittamista kaatopaikoille.

Laitoksen pääpolttoaineena on syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte tai vastaava jäte. Polttoaineena käytettäisiin noin 400 000 asukkaan yhdyskuntajätteet viiden maakunnan alueelta. Jätteen toimittaisivat laitoksen omistavat viisi jäteyhtiötä, Stormossen, Lakeuden Etappi, Vestia, Botniarosk ja Millespakka. Polttoaineen määrä olisi noin 150 000 tonnia vuodessa.

Laitoksella tuotettaisiin sähköä 120 GWh ja kaukolämpöä noin 320 GWh vuodessa. Laitos vähentäisi hiilidioksidipäästöjä noin 250 000 tonnia vuodessa. Sen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin 50 000 henkilötyöpäivää. Uusia pysyviä työpaikkoja syntyy hakijan mukaan noin 25-30.

- Suomessa on tällä hetkellä käytössä kolme isoa jätevoimalaa Turussa, Riihimäellä ja Kotkassa. Lahteen on rakenteilla jätettä polttoaineena käyttävä uuden sukupolven kaasutusvoimalaitos. Oulun ja Mustasaaren laitosten valmistumisen jälkeen suunnilleen puolet sähkön- ja lämmöntuotantoon kelpaavasta jätteestä on hyötykäytössä. Näiden laitosten lisäksi jäteraaka-ainetta riittää noin 5-6 uuden jätteenpolttolaitoksen tarpeisiin, sanoo elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

Lisätiedot:

ylitarkastaja Teuvo Blomberg, TEM, puh. 010 606 4815