Valtioneuvosto

Energiatukea Raahen haketerminaalille ja Kokkolan biokaasulaitokselle

Lehdistötiedote   •   Joulu 30, 2011 15:48 EET

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Sievin Biohake Oy:lle noin 3,98 miljoonaa euroa energiatukea suuren mittakaavan bioterminaalilaitokseen. Siinä kuivattaisiin kosteaa metsähaketta Rautaruukin Raahen tehtaiden ylijäämälämmön sillä osalla, jota ei tarvita Raahen kaupungin kaukolämmitykseen. Nyt tämä 10-20 MW ylijäämälämpö menee mereen.

Investointiin kuuluu hakeraaka-aineen vastaanottokentät ja laitteet, haketus- ja murskauslaitteistot, hakkeen kuivauslaitos, kuivan hakkeen varastointitilat. Hankkeen arvioidaan olevan valmis vuoden 2013 lopulla.

Bioterminaalikuivauslaitoksen käsittelemä ja tuottama hakemäärä olisi noin 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa, mikä energiana on runsaat 400 gigawattituntia (GWh). Hakeraaka-aine hankittaisiin lähialueilta, josta myös löytyisivät kuivan hakkeen ostajat.

Laitoksessa tuore metsähake kuivataan noin 50 % kosteudesta 20 prosenttiin. Kuivattu hake säilyy paremmin ja sen lämpöarvo on korkea. Kuivalla hakkeella saadaan polttokattiloista irti suurempi teho ja sen avulla parannetaan heikkolaatuisempaa polttoainetta.

Raahen bioterminaalihanke voisi olla monistettava toimintamalli muille suurteollisuuspaikkakunnille, joilla syntyy hukkalämpöä ja joiden ympäristössä on paljon metsävaroja.

Terminaalin rakennusvaiheen aikainen työllisyysvaikutus on noin 3 000 henkilötyöpäivää. Bioterminaaliyhtiön arvioidaan työllistävän pysyvästi noin 20 henkilöä pysyvästi. Metsäpolttoainehankinnassa aliurakoitsijoiden työllistävä vaikutus on huomattavasti suurempi.

Energiatukea Biokaasulaitoksen rakentamiseen Kokkolaan

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Pohjanmaan Biokaasu - Österbottens Biogas Oy:lle noin 1,92 miljoonaa euroa energiatukea biokaasulaitoksen rakentamiseen Kokkolan Ykspihlajan satama- ja teollisuusalueelle uuden jätevedenpuhdistamon välittömään läheisyyteen.

Pohjanmaan Biokaasu on pääosin Kokkolan Veden, Pietarsaaren Veden ja Ekorosk Oy:n omistama yhtiö. Muita omistajia ovat Evijärven ja Vöyrin kunnat sekä Kronoby Vatten och Avlopp.

Tässä yhteismädätyslaitoksessa on tarkoitus käsitellä pääosin osakkailta tulevia jätevedenpuhdistamolietteitä sekä sako- ja umpikaivolietteitä. Lisäksi laitos varautuu ottamaan vastaan alueen peruna- ja rehuteollisuuden biolietteitä. Hanke on käynnistetty alkuvuodesta. Laitoksen on määrä olla kaupallisessa käytössä lokakuussa 2012.

Laitos tuottaisi 1,2 miljoonaa kuutiota biokaasua vuosittain. Kaasusta tuotettaisiin sähköä kaasumoottorilla noin 2 800 MWh vuodessa ja lämpöä noin 3 000 MWh. Laitos ei kuulu biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffin piiriin. Hankkeen työllisyysvaikutus on rakennusaikana noin 5 000 henkilötyöpäivää. Pysyviä uusia työpaikkoja syntyy kaksi.

Lisätiedot:

ylitarkastaja Aimo Aalto, TEM, puh. 010 606 4793