Energiateollisuus

Energiavuosi 2009

Lehdistötiedote   •   Tammi 20, 2010 09:36 EET

Sähkön käyttö väheni taantuman vuoksi 7 prosenttia
- teollisuuden sähköntarve väheni 16 prosenttia,
  muu kulutus kuitenkin yli kahden prosentin kasvussa

Venäläissähkön tuonti ennätykseen

Talven hintapiikit osoitus
sähköntuotantokapasiteetin lisäystarpeesta

Sähkönkulutus kääntyi viime vuoden lopulla taas kasvuun, mikä viittaa taantuman pahimman vaiheen ohittamiseen. Joulukuussa teollisuuden sähkönkäyttö kasvoi vuodentakaisesta vastaavasta kuukaudesta ensi kerran kahteen vuoteen. Taantuma leimasi kuitenkin vahvasti vuotta 2009, ja sähkönkäyttö väheni seitsemän prosenttia.

Suurimmat muutokset viime vuonna olivat teollisuuden sähkönkulutuksen supistuminen 16 prosenttia ja vesivoimatuotannon supistuminen neljänneksellä. Sähkön tuonti Venäjältä nousi kaikkien aikojen ennätykseen. Myös ydinvoiman ja tuulivoiman tuotannoissa saavutettiin ennätykset. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto väheni teollisuuden yhteistuotannon supistumisen myötä, ilmenee Energiateollisuus ry:n Energiavuosi 2009 –tiedoista.

Kuluvan talven toistaiseksi suurin tilastoitu huipputeho - 14 077 megawattia (MW) - saavutettiin torstaina 17.12.2009. Joulun alla saavutettu huipputeho oli noin 790 MW suurempi kuin talvikauden 2008/2009 begin_of_the_skype_highlighting              2008/2009      end_of_the_skype_highlighting huipputeho. Tammikuun pakkasilla huipputeho nousi mahdollisesti vielä korkeammalle kuin ennen joulua. Pakkasten aikaan sähkön markkinahinnoissa on ollut kaksi hintapiikkiä: joulukuun 17. päivä sähköpörssissä kallein tunti oli 1400 euroa/MWh, tammikuun 8. päivä kolme kalleinta tuntia maksoivat 1000 eur/MWh. Hintapiikit osoittavat Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajan Juha Naukkarisen mukaan tarpeen lisätä sähköntuotantokapasiteettia Suomessa ja Ruotsissa.

Sähkön käyttö väheni taantuman vuoksi 7 prosenttia

Suomi käytti sähköä viime vuonna 80,8 miljardia kilowattituntia (terawattituntia, TWh), vähennys vuoteen 2008 oli 6,5 TWh eli 7,4 prosenttia. Lämpötilakorjattuna sähkönkäyttö väheni viime vuonna 8,8 prosenttia.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) kattoi sähkön käytöstä viime vuonna lähes 30, ydinvoima lähes 28, vesivoima runsaat 15 sekä hiili- ja muu lauhdutusvoima yli 11 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli 0,3 prosenttia. Sähkön nettotuonti kattoi 15,0 prosenttia sähkön käytöstä.

CHP-tuotanto (24,2 TWh) supistui lähes yhdeksän prosenttia teollisuustuotannon supistumisen vuoksi. Kaukolämmityksen yhteydessä tuotettiin sähköä kuitenkin prosentin verran enemmän kuin vuonna 2008, teollisuuden CHP väheni viidesosan. Ydinvoiman tuotanto (22,6 TWh) nousi kaikkien aikojen ennätykseensä.

Vesivoima supistui neljänneksen

Vesivoima (12,6 TWh) supistui neljänneksen edellisvuonna saavutetusta ennätyksestään. Pääosin hiilellä tuotettua lauhdutussähköä (9,1 TWh) tarvittiin 3,7 prosenttia enemmän. Tuulivoiman tuotanto (0,3 TWh) kasvoi lähes kuusi prosenttia uusien tuulivoimalaitosten myötä.

Sähkön nettotuonti (12,1 TWh) supistui runsaat viisi prosenttia. Pohjoismaiden vesitilanne huononi selvästi edellisvuodesta ja oli koko vuoden pitkä ajan keskiarvon alapuolella. Sähkön tuonti Ruotsista ja Norjasta väheni edellisvuodesta, ja sähkökauppa Pohjoismaiden kanssa oli edellisvuoden tapaan Suomelle vientivoittoista. Sähkön tuonti Virosta supistui viidenneksen. Tuonti Venäjältä sen sijaan kasvoi kahdeksan prosenttia ja nousi kaikkien aikojen ennätykseen. Runsaat 14 prosenttia viime vuonna Suomessa kulutetusta sähköstä oli tuotu Venäjältä.

Teollisuuden osuus sähkön käytöstä putosi alemmas kuin koskaan

Teollisuuden sähkön tarve supistui viime vuonna 16 prosenttia. Samalla teollisuuden osuus Suomen sähkönkulutuksesta putosi 46 prosenttiin. Osuus on alempi kuin koskaan aikaisemmin. Määrällisesti teollisuuden kulutus painui viime vuonna alle vuoden 1997 tason. Suurin sähkönkulutuksen lasku oli metsäteollisuudessa. Syksyllä teollisuuden sähkönkulutuksen muutos osoitti, että teollisuudessa on tapahtunut selvä muutos parempaan. Joulukuussa teollisuuden sähkönkulutus oli jo kasvussa.

Viime vuonna asuminen ja maatalous käyttivät sähköstä noin 29 sekä palvelut ja rakentaminen noin 22 prosenttia. Siirto- ja jakeluhäviöihin meni sähköstä noin neljä prosenttia.

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt 12,7 miljoonaa tonnia

Sähköntuotannon päästöt hiilestä, maakaasusta ja turpeesta olivat viime vuonna 12,7 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, noin viisi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kasvu johtuu CHP-tuotannon supistumisesta, biopolttoaineiden saantivaikeuksista ja siitä, että hiili on korvannut myös kaasun käyttöä. Suomessa tuotettu sähkö oli viime vuonna 63-prosenttisesti kasvihuonekaasupäästötöntä. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli 31 prosenttia sähköntuotannosta.

Markkinasähkö keskimäärin neljäsosa halvempi kuin vuonna 2008

Nord Pool Spot –sähköpörssissä sähkön markkinahinnat olivat viime vuonna selvästi edellisvuotta alemmat. Keskimäärin markkinasähkön hinta oli Suomessa viime vuonna 3,7 snt/kWh, yli neljäsosan halvempi kuin vuonna 2008 keskimäärin.

Sähkön hinta Suomessa on Euroopan halvimpia. Ostovoimalla mitaten kotitaloussähkön hinta on EU-maiden halvin ja noin kolmasosan halvempi kuin EU-maissa keskimäärin, ilmenee EU:n Eurostat-tilastosta.

Energia-alalla massiivisia investointeja

Energia-ala on jo vuosikausia ollut eri teollisuudenaloista suurin investoija maassamme. Vuonna 2009 alan investoinnit olivat noin puolet maamme koko teollisuuden investoinneista. Seuraavan 15 vuoden aikana sähkön ja kaukolämmön investoinneiksi arvioidaan yhteensä noin 25-30 miljardia euroa.

Energiateollisuuden loppuvuodesta 2009 julkistamassa vuoteen 2050 yltävässä visiossa on arvioitu, että sähkö korvaa fossiilisia polttoaineita mm. liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuuden prosesseissa. Tämä vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä, parantaa energiatehokkuutta ja lisää samalla sähkön käyttöä.Uutta sähköntuotantokapasiteettia arvioidaan vuoteen 2030 mennessä tarvittavan 7000 – 8000 begin_of_the_skype_highlighting              7000 – 8000      end_of_the_skype_highlighting megawattia ja vuoteen 2050 mennessä 19 000 – 27 000 begin_of_the_skype_highlighting              19 000 – 27 000      end_of_the_skype_highlighting MW.

Lataa tästä SÄHKÖVUOSI 2009 -kuvat Power Point -tiedostona

Avaa tästä Kuukausittaiset sähkötilastot

Avaa muut ENERGIAVUOSI 2009 -lehdistötiedotteet
- Kaukolämpövuosi 2009

Pressmeddelanden
-
Elåret 2009 
- Fjärrvärmeåret 2009

Press Releases
-
Electricity Year 2009 
- District Heating Year 2009

Lisätiedot:
www.energia.fi/
toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, puh. 050 607 72 begin_of_the_skype_highlighting              050 607 72      end_of_the_skype_highlighting
viestintäpäällikkö Pekka Tiusanen, puh. 050 552 1347 begin_of_the_skype_highlighting              050 552 1347      end_of_the_skype_highlighting

 

SÄHKÖN HANKINTA JA KULUTUS 2008–2009

SÄHKÖN HANKINTA

 

TWh

TWh

Osuudet (%)

Muutos (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

2009

2008

2009

2008/2009 begin_of_the_skype_highlighting              2008/2009      end_of_the_skype_highlighting

Vesivoima

16,9

12,6

19,4

15,6

-25,7

Tuulivoima

0,3

0,3

0,3

0,3

5,9

Ydinvoima

22,0

22,6

25,3

27,9

2,4

Yhteistuotanto

26,5

24,2

30,3

29,9

-8,7

  teollisuus

11,9

9,4

13,6

11,6

-20,7

 

  kaukolämpö

14,6

14,8

16,7

18,2

1,1

Erillistuotanto

8,8

9,1

10,1

11,3

3,7

TUOTANTO

74,5

68,7

85,4

85,0

-7,7

+ Nettotuonti

12,8

12,0

14,6

15,0

-5,4

SÄHKÖN KULUTUS

87,2

80,8

100,0

100,0

-7,4

SÄHKÖN KÄYTTÖ

TWh

TWh

Osuudet (%)

Muutos (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

2009

2008

2009

2008/2009 begin_of_the_skype_highlighting              2008/2009      end_of_the_skype_highlighting

Teollisuus 

44,3

37,2

50,7

45,8

-16,0

  Metsä

24,8

19,7

28,4

24,3

-20,5

 

  Kemia

6,8

6,4

7,8

7,9

-6,5

 

  Metalli

8,1

6,8

9,2

8,3

-16,1

 

  Muu

4,6

4,3

5,2

5,3

-5,2

Muu kulutus

39,7

40,8

45,5

50,5

2,8

Häviöt

3,3

2,8

3,8

3,5

-15,2

SÄHKÖN KULUTUS

87,2

80,8

100,0

100,0

-7,4

Lämpötilakorjattu muutos             (2007/2008 -2 begin_of_the_skype_highlighting              2007/2008 -2      end_of_the_skype_highlighting,6 %)             2008/2009 begin_of_the_skype_highlighting              2008/2009      end_of_the_skype_highlighting  -8,8 %

 

Lähde: Energiateollisuus ry