Editor Helsinki Oy

Eneron pilvipalvelu – älykäs tapa parantaa kiinteistöjen energia- ja kustannustehokkuutta

Lehdistötiedote   •   Kesä 26, 2014 09:51 EEST

Eneron kiinteistöjohtamisen pilvipalvelun avulla voi tehostaa kiinteistöjohtamisen ja ylläpidon prosesseja ja laskee merkittävästi kustannuksia.

Eneron Oy:n toiminnan ytimessä on kiinteistöjen energiatehokkuutta tehostava verkkosovellus Eneron Online. – Se muodostaa pilvipalvelun palvelualustan ja verkossa toimivan ekosysteemin, jonka avulla voit johtaa kiinteistöjä, organisaatioita ja sidosryhmiä energiatehokkaasti, olivat ne missä päin maailmaa tahansa, toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi toteaa. Lisäksi palvelu kokoaa yhteen kaiken kiinteistöjohtamisen tiedot, tuotteet ja palvelut yhteen paikkaan. – Usein tilanne on se, että asiakkaalla on käytössä useita eri kiinteistöylläpidon tietojärjestelmiä. Eneron Online toiminnallisuudet kattavat laajasti teknisen ylläpidon ja johtamisen toiminnallisuudet eli se tehostaa myös järjestelmäylläpidon kustannustehokkuutta.

Kaiken kattava kokonaisuus

Eneron Online on Hirvijärven mukaan kattava ja skaalautuva kiinteistöhallinnan sovellus, joka yhdistää yhteen paikkaan energiatehokkaan kiinteistön johtamisen, lainsäädännön, energiatehokkaat ratkaisut sekä tuote- ja palvelutarjoajat, jolloin voidaan helposti saavuttaa säästöjä kiinteistöjen energiankulutuksessa ja ylläpitoprosessissa sekä nostaa kiinteistöjen arvoa.

- Tyypillisiä käyttäjiä ovat kiinteistöjen omistajat, kiinteistöylläpidon henkilökunta ja johto, suunnittelijat, huolto- ja asennuspalveluiden tuottajat sekä energiatehokkuuden ammattilaiset.

Prosessit haltuun reaaliaikaisella seurannalla

Palvelun avulla saa nopeasti ja kattavasti haltuun kaikki kiinteistöylläpitoon liittyvät prosessit aina hankesuunnittelusta, projektinhallintaan, seurantaan, raportointiin ja auditointiin saakka. Avainsanana on sovelluksen helppo ja vaivaton käyttö. – Asiakas saa reaaliaikaisen seurannan avulla nopeasti kokonaiskuvan kiinteistöjen eri energiamuotojen kulutusten ja kustannusten kehityksestä yksittäisten kiinteistöjen tai koko kiinteistömassan tasolla, jonka jälkeen on helppo ymmärtää mistä energiakustannukset muodostuvat. Näin voi piirtää tarkan kuvan kiinteistöjen teknisestä ja taloudellisesta tilasta ja aloittaa hankesuunnittelu.

Maailman ensimmäinen verifioitu energiatehokkuuden johtamisen verkkosovellus

Hirvijärvi kertoo, että Bureau Veritas on juuri verfioinnit Eneron Online -verkkosovelluksen soveltuvuuden ISO 50001: 2001 Standardin asettamiin vaatimuksiin. – Kyseistä verifiointia ei tietojemme mukaan ole vielä yhdelläkään energiatehokkaan kiinteistöjohtamisen verkkosovelluksella maailmassa. Asiakkaalle tämä tarkoittaa sitä, että jos ottaa meidän palvelun käyttöön ja standardisoi energiatehokkuuden johtamisen, vastaa uuden EU-direktiivin asettamiin vaatimuksiin, joka mm. velvoittaa suuryrityksiä katselmoimaan kiinteistönsä vuoteen 2015 loppuun mennessä ja sen jälkeen joka neljän vuoden välein. Näin verkkosovellus yhdessä ISO 50001 standardisoinnin kanssa on kustannustehokas tapa vastata energiatehokkuusdirektiiviin vaatimuksiin.


Lisätietoa ja yhteydenotot: http://bit.ly/1lG7zHO
Julkaisija: Editori.fi

Editori Helsinki Oy -yritysviestinnän asiantuntija

Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi


Vastaava tuottaja Valtteri Rantalainen | p. 09 4241 2223 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi