Energiateollisuus

ENETE Energiatehokkuuden kehittäminen

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 09:37 EEST

SÄHKÖTUTKIMUSPOOLI / ENERGIATEOLLISUUS RY
Lehdistötiedote  Julkaistavissa 7.10.2010 klo 11.30

ENETE

Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin
– voidaanko EU:n päästövaatimuksiin vastata

Euroopan komission energiapaketti (10.1.2007) asettaa energiajärjestelmien kehittämiselle kovat vaatimukset. Kasvihuonepäästöjä on vähennettävä 20 prosenttia, uusiutuvan energian käyttöä lisättävä 20 prosenttia ja energiantuotantoa ja –käyttöä tehostettava 20 prosenttia. Tavoitteet on saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Miten EU:n vaatimuksiin voidaan vastata energiayhtiöiden asiakaskunnassa – tähän on haettu vastauksia ENETE-tutkimushankkeen avulla.

ENETE-tutkimushankkeen ydinajatuksena oli kehittää perusteita energian säästölle ja uusiutuvien energialähteiden laajemmalle käytölle. Hanke toteutettiin vuosina 2008–2010 yhdessä neljän tutkimustahon (Aalto, LTY, VTT, Itä-Suomen yliopisto), viranomaistahojen (TEM, Motiva, EMV), Energiateollisuus ry:n ja erilaisten järjestelmä- ja palveluntuottajien kanssa. Tutkimuksen tavoitteet olivat:

  • Tunnistaa avainteknologiat, joilla yhdyskuntien energiahuolto voidaan järjestää kestävämmälle pohjalle, sekä menetelmät näiden teknologioiden ottamiseksi markkinalähtöisesti käyttöön
  • Tunnistaa potentiaali joka erilaisilla energiansäästötoimilla on valtakunnan tasolla primäärienergian tarpeen vähentämisen ja CO2-päästöjen vähentämisen osalta.
  • Tunnistaa uusiutuvan energian käytön potentiaali ja sen maantieteellinen jakautuminen. Tämä edistää kannattavien logistiikkaratkaisujen kehittämistä eri alueiden energiahuollon kehittämisessä.

Vuoteen 2014 mennessä valtaosa sähköasiakkaista on kaukoluettavan tuntimittauksen piirissä. Tämä mahdollistaa nopean energiankäytön palautetiedon antamisen joko paikallisen näyttölaitteen tai Internetin kautta. Näin asiakkaat voivat tunnistaa tehostamiskohteet energiankäytössään. Automaattisten mittarijärjestelmien avulla sähkönkulutusta voidaan myös ohjata sähköntuotannon kannalta edullisempaan ajankohtaan, vähentäen päästöjä sähkön tuotannossa.

Tutkimuksessa koottiin noin 4000 sähkönkäyttäjän energiatiedot taustatietoineen ja analysoitiin niistä energiansäästön keinoja ja potentiaalia. Suurin säästöpotentiaali on nykyisten rakennusten lämmitysjärjestelmissä. Lämpöpumppujen käytöllä, poistoilman lämmön talteenotolla ja huonelämpötilan tarkemmalla tarpeenmukaisella säädöllä voidaan päästä rakennuskohtaisesti jopa 50–70 prosenttia energiansäästöön.

Tutkimuksessa tuli esille myös sähkölaitteiden hukkalämmön luultua suurempi merkitys. Esimerkiksi valaistukseen käytetty sähkö muuttuu lopulta lämpöenergiaksi, joka suurelta osin jää huoneistoon. Valaistuksen energiankäytön tehostaminen lisää siten vastaavasti lämmitysenergian tarvetta. Tämä korostaa tehokkaiden lämmitysratkaisujen merkitystä.

Energiankäytön tehostuminen vaikuttaa merkittävästi energiayhtiöiden liiketoimintaan ja jakeluverkkojen suunnitteluun sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Älykkäät sähköverkot sekä asiakasliittymän interaktiivisuus puolestaan luovat tekniset mahdollisuudet uudenlaisille energiankäyttöä tehostaville toiminnoille sekä tulevat synnyttämään merkittävän liiketoiminnan murroksen energiatoimialalla.

Lisätiedot:

Matti Lehtonen, Aalto-yliopisto, tutkimusprojektin koordinaattori
Email: matti.lehtonen@tkk.fi, puh. 040 581 5726

Sirpa Leino, Energiateollisuus ry, Sähkötutkimuspoolin edustaja
Email: sirpa.leino@energia.fi, puh. 050 548 1128


ENETE-tutkimushankkeen osapuolet ovat ST-pooli/Energiateollisuus ry, Savon Voima Verkko Oy, EK12 Verkko-ryhmän yhtiöt, Landis&Gyr Oy, Enfo Oyj, Fortum Sähkönsiirto Oy, Vantaan Energia Oy, Aalto-yliopisto, VTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Motiva, TEM.


Muut Sähkötutkimuspoolin seminaarissa 7.10.2010 klo 11.30 julkistetut lehdistötiedotteet:

CLEEN OY
ENERGIATEOLLISUUS RY
Lehdistötiedote 7.10.2010 klo 11.30

Älykkäitä energiaratkaisuja Helsingin Kalasatamaan
ja As Oy Espoon Adjutanttiin

ja

SÄHKÖTUTKIMUSPOOLI / ENERGIATEOLLISUUS RY
Lehdistötiedote 7.10.2010 klo 11.30

Älykäs sähköliittymä tehostaa sähköverkon hallintaa ja sähkömarkkinoiden toimivuutta
Laajassa tutkimushankkeessa selvitetty älykkään sähköverkon
ja asiakasrajapinnan mahdollistamia uusia toimintoja ja palveluita