Enfo Oyj

Enfo Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2010Tilinpäätöstiedotteen pääkohdat

Lehdistötiedote   •   Helmi 25, 2011 00:44 EET

· Liikevaihto laski loka-joulukuussa 12,7 % ja oli 36,6 (41,9) milj. euroa.
Tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,3 % 137,6 milj. euroon (140,8).

· Liikevoitto (EBIT) oli loka-joulukuussa 2,3 milj. euroa (2,4). Tammi-
joulukuussa liikevoitto oli 8,6 milj. euroa (7,0).

· Tulos ennen veroja oli loka-joulukuussa 2,1 milj. euroa (2,1). Tammi-
joulukuussa voitto ennen veroja oli 7,9 milj. euroa (5,0).

· Osakekohtainen tulos loka-joulukuussa oli 2,66 euroa (2,41). Tammi-joulukuun
osakekohtainen tulos oli 10,23 euroa (6,29).

· Sijoitetun pääoman tuotto 12 kk oli 12,4 % (9,3).

· Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-joulukuussa keskimäärin 681 henkilöä
(685). Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 694 henkilöä
(692).

· Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-joulukuussa 9,6 milj. euroa (6,8).


· Kysyntätilanteen jatkuessa suotuisana yhtiö arvioi konsernin vuoden 2011
liikevaihdon kasvavan hieman edellisvuodesta ja liikevoiton paranevan vuoteen
2010 verrattuna.


Markkinat

Asiakasyritysten parantuneet tulevaisuudennäkymät yhtiön päämarkkina-alueella
Suomessa ja Ruotsissa luovat pohjaa myös IT-palveluitten kasvulle. Yhtiö arvioi
Suomen IT-palvelumarkkinoiden kasvun olleen vuonna 2010 noin 2 % ja Ruotsin noin
4 % edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2011 osalta yhtiö odottaa IT-
palvelumarkkinoiden kasvun olevan Suomessa noin 3 % ja Ruotsissa yli 4 %.

Konsernin liiketoiminnot

Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfon liiketoiminnot on jaettu kahteen
erikseen raportoitavaan liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat
Tietotekniikkapalvelut ja Tiedonvälityspalvelut. Enfon Ruotsin liiketoiminnot
raportoidaan osana Tietotekniikkapalveluja.

Liiketoiminnan kehitys

Enfo voitti vuoden 2010 aikana useita merkittäviä ja laajoja IT-
ulkoistuspalveluasiakkuuksia. Kotimaassa johtava työympäristöjen ja julkitilojen
ratkaisutoimittaja Martela Oyj keskitti tietotekniikkapalvelunsa Enfolle.
Yritykset solmivat sopimuksen, jonka mukaan Martelan uusi IT-ympäristö
rakennetaan Enfon datakeskukseen. Lisäksi ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen
ja laitosten tukipalveluihin erikoistunut Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) solmi
perustietotekniikkapalveluitaan koskevan kolmivuotisen ulkoistussopimuksen Enfon
kanssa. Sopimuksen myötä viisi L&T:n tietotekniikkapalveluista vastannutta
henkilöä siirtyi Enfon palvelukseen. Yhteistyösopimuksia solmittiin myös mm.
Berner Oy:n, Jot Automation Ltd:n, Visma Software Oy:n sekä Sponda Oyj:n kanssa.
Enfon Tietotekniikkapalvelut voittivat viime vuonna mittavan asiakkuussopimuksen
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa matkakorttijärjestelmän IT-
palveluista. Sopimuksen arvo on yli 7 miljoonaa euroa ja se kattaa
matkakorttijärjestelmän tuotannon operoinnin, valvonnan, ohjelmistojen ylläpidon
sekä laitteiden huollon. Konsultointipalveluissa Windows 7- ja
identiteetinhallinnan projektit työllistivät hyvin ja niiden kysyntä oli vahvaa.

Toimialakohtaisissa sovellusratkaisuissa Enfo sai tunnustusta, kun sen
toteuttama puheentunnistusratkaisu Itella Oyj:lle valittiin Vuoden ICT-
hankkeeksi 600Minutes Executive IT -tilaisuudessa maaliskuussa 2010. Tuomariston
mukaan puheentunnistushanke oli edelläkävijä Suomessa ja sillä oli saavutettu
nopeasti hyviä tuloksia. Hanke sisälsi puheentunnistusratkaisun postilähetysten
seurantaan sekä Itellan sisäiseen puhelinvaihteeseen.

Enfon Tiedonvälityspalvelut onnistuivat liiketoiminnassaan erittäin hyvin vuonna
2010. Sähköisen laskutuksen kysyntä kotimaan markkinoilla jatkui vahvana ja
erityisesti e-laskuihin liittyvät lisäpalvelut herättivät laajaa kiinnostusta
asiakaskunnassa. Tiedonvälityspalvelujen asiakkaat laajensivat palveluidensa
hankintaa Enfosta ja lisäksi palvelutuotanto aloitettiin kymmenille uusille
asiakkaille. Enfo solmi vuoden 2010 aikana Fortum Asiakaspalvelu Oy:n kanssa
laajan tiedonvälityspalveluita koskevan kolmivuotisen sopimuksen, jonka arvo on
n. 8,5 miljoonaa euroa. Sopimus pitää sisällään mittavan määrän erilaisia
tiedonvälityksen palveluita esim. sähköisen laskutukseen ja sähkökauppaan
liittyen. Uusia sopimuksia solmittiin myös mm. Satapirkan Sähkö Oy:n sekä
Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:n kanssa.

Enfon Ruotsin IT-liiketoiminnot vahvistuivat selvästi vuoden 2010 aikana. IT-
palvelujen kysyntä lähti nousuun laskusuhdanteen jälkeen ja tarjouspyynnöt
liiketoimintaa tehostavista palveluista lisääntyivät koko vuoden ajan. Vuoden
lopulla Ruotsissa oli jo nähtävissä myös kasvavaa kysyntää hyvistä IT-osaajista.
Enfon IT-ulkoistusliiketoiminnan kehitys eteni hyvin Ruotsissa ja Enfo solmi
ensimmäisen suuren ulkoistusliiketoimintasopimuksen kansainvälisen
rekrytointikonserni Poolian kanssa. Konsultointipalvelusopimuksia solmittiin
lisäksi mm. terveydenhuollon tuotteisiin erikoistuneen Getinge AB:n, Volvo
Cars:in sekä Husqvarna AB:n kanssa. Erityisen merkittävä sopimus vuoden lopulla
oli laaja kokonaisuus Tukholman läänin maakäräjien kanssa.

Liikevaihto

Enfo-konsernin liikevaihto laski loka-joulukuussa 12,7 % 36,6 milj. euroon
(41,9). Koko vuoden liikevaihto laski 2,3 % 137,6 milj. euroon (140,8).
Konsernin liikevaihdon laskussa näkyy kotimaan liiketoimintojen painopisteen
muutos laitteiden ja ohjelmistojen myynnistä jatkuviin IT-palveluihin.
Liikevaihdon kehitykseen vaikutti positiivisesti erityisesti IT-markkinoiden
piristyminen sekä Tiedonvälityspalveluiden hyvä eteneminen
markkinoillaalveluiden hyvä kehitysvä kehitys.neljänneksellä vaikutti
erityisesti markkinoiden piristyminen .

Liikevaihdon kehitys raportointisegmenteittäin

+------------------------+------------+------------+-----------+-----------+
| Milj. euroa | 10-12/2010 | 10-12/2009 | 1-12/2010 | 1-12/2009 |
+------------------------+------------+------------+-----------+-----------+
| Tietotekniikkapalvelut | 27,7 | 34,6 | 105,8 | 112,8 |
+------------------------+------------+------------+-----------+-----------+
| Tiedonvälityspalvelut | 8,9 | 7,6 | 33,2 | 29,9 |
+------------------------+------------+------------+-----------+-----------+

Tietotekniikkapalveluiden liikevaihto laski loka-joulukuussa 19,9 % 27,7 milj.
euroon (34,6). Tammi-joulukuussa liikevaihto laski yhteensä 6,3 % 105,8 milj.
euroon (112,8). Liikevaihdon laskuun vaikutti voimakkaasti Enfon liiketoiminnan
painopisteen siirtyminen laite- ja ohjelmistomyynnistä jatkuviin IT-palveluihin.

Tiedonvälityspalveluiden liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 17,4 % 8,9 milj.
euroon (7,6) ja tammi-joulukuussa 11,2 % 33,2 milj. euroon (29,9).
Tiedonvälityspalveluiden liikevaihto kasvoi suunnitelmien mukaan ja palveluiden
kysyntä säilyi hyvänä koko vuoden ajan.

Kannattavuus

Enfo-konsernin kannattavuus parani loka-joulukuussa liikevoiton ollessa 2,3
milj. euroa ja 6,3 % liikevaihdosta (2,4 ja 5,7 %). Tammi-joulukuussa konsernin
liikevoitto oli 8,6 milj. euroa ja 6,3 % liikevaihdosta (7,0 ja 5,0 %).
Konsernin tulokseen vaikutti Tiedonvälityspalvelujen liiketoiminnan vahva kasvu
ja kannattavuuskehitys.

Konsernin voitto ennen veroja oli loka-joulukuussa 2,1 milj. euroa (2,1). Tammi-
joulukuussa voitto ennen veroja oli 7,9 milj. euroa ja 5,8 % liikevaihdosta (5,0
ja 3,6 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat loka-joulukuussa 0,2 milj. euroa
(0,3) ja tammi-joulukuussa 0,7 milj. euroa (2,0). Loka-joulukuun tulos oli 1,5
milj. euroa ja 4,2 % liikevaihdosta (1,4  ja 3,2 %). Tammi-joulukuun tulos oli
5,8 milj. euroa ja 4,2 % liikevaihdosta (3,5 ja 2,5 %). Osakekohtainen tulos
loka-joulukuussa oli 2,66 euroa (2,41). Tammi-joulukuun osakekohtainen tulos oli
10,23 euroa (6,29).

Liikevoiton kehitys raportointisegmenteittäin

+------------------------+------------+------------+-----------+-----------+
| Milj. euroa | 10-12/2010 | 10-12/2009 | 1-12/2010 | 1-12/2009 |
+------------------------+------------+------------+-----------+-----------+
| Tietotekniikkapalvelut | 0,9 | 1,2 | 3,6 | 2,9 |
+------------------------+------------+------------+-----------+-----------+
| Tiedonvälityspalvelut | 1,4 | 0,9 | 5,1 | 4,1 |
+------------------------+------------+------------+-----------+-----------+

Tietotekniikkapalvelujen liikevoitossa näkyy koko vuoden osalta IT-markkinoiden
kysynnän elpyminen niin Suomessa kuin Ruotsissa. Panostukset
ulkoistusliiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen Ruotsissa rasittivat
liikevoittoa. Vaikutusta oli myös Ruotsin konsultointipalveluissa suurprojektien
käynnistymiseen ja entisten päättymiseen liittyvällä vaihtelulla vuoteen 2009
verrattuna.

Tiedonvälityspalveluiden liikevoitto kehittyi erittäin hyvin koko tilikauden
ajan. Liikevoiton suotuisaan kehitykseen vaikuttivat sähköisten palveluiden
kysyntä markkinoilla, palvelujen laajennukset sekä hyvä asiakkuudenhoito.
Markkinoilla oli selvää kysyntää liiketoimintaa tehostavista palveluista.

Rahoitus ja investoinnit

Enfon nettoinvestoinnit olivat loka-joulukuussa 0,6 milj. euroa (0,4) ja tammi-
joulukuussa 3,3 milj. euroa (1,4). Koko vuoden investoinnit kohdistuivat pääosin
datakeskuslaitteiden hankintaan, jotka hankittiin rahoitusleasing-sopimuksilla.

Yhtiön omavaraisuusaste on tilikauden lopussa 43,6 % (33,7). Korolliset
nettovelat olivat joulukuun lopussa 24,0 milj. euroa (29,1) ja
nettovelkaantumisaste oli 53,4 % (83,3).

Henkilöstö

Enfo-konsernin palveluksessa oli tammi-joulukuussa keskimäärin 681 henkilöä
(685). Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 694 henkilöä
(692).

Enfon Tietotekniikkapalvelujen palveluksessa oli tammi-joulukuussa keskimäärin
593 henkilöä (588) ja Tiedonvälityspalvelujen palveluksessa oli keskimäärin 73
henkilöä (83). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa
keskimäärin 360 (415) ja Ruotsissa 321 (270).

Hallitus ja johto

Enfo Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Webstor Oy:n toimitusjohtaja Tapio
Hakakari. Muut hallituksen jäsenet ovat Lujatalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Hannu Isotalo, Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Saksman,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen senior salkunhoitaja Jorma Tammenaho ja
Unicus Oy:n partneri Marja Liisa Kaario.

Enfo-konsernin johtoryhmän muodostivat vuonna 2010 toimitusjohtaja Arto
Herranen, talousjohtaja Kati Kokkonen, henkilöstöjohtaja Maria Lundell,
liiketoiminnan kehitysjohtaja Pertti Silén, Suomen maajohtaja Osmo Wilska sekä
Ruotsin maajohtaja Johan de Verdier.

Osakkeet

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 31.12.2010 yhteensä 586 720 osaketta.
Osakkeiden kokonaismäärään on rekisteröity 18 164 osakkeen lisäys 27.12.2010.
Enfolla oli tilikauden lopussa yhteensä 107 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on yksi
osakesarja. Enfo omisti omia osakkeita joulukuun 2010 lopussa 78 kappaletta.

Tilikauden lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY,
Pohjola Vakuutus Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Suomi, Enfo Oyj:n Henkilöstörahasto HR, Einari Vidgrén Oy,
Keskisuomalainen Oyj, Kuopion Osuuspankki, Hannu Isotalo Oy ja Savon Voima Oyj.
Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 82,3 %.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Konserni on tammikuussa 2011 yhdistänyt organisaationsa Suomessa ja Ruotsissa
liiketoimintapohjaiseksi. Samalla yhtiö on laajentanut konsernin johtoryhmäänsä.
Johtoryhmän muodostavat 1. maaliskuuta 2011 alkaen toimitusjohtaja Arto
Herranen, talousjohtaja Kati Kokkonen (talous ja viestintä), henkilöstöjohtaja
Maria Lundell (HR), liiketoimintajohtaja Osmo Wilska (Ulkoistuspalvelut),
liiketoimintajohtaja Nina Annila (Toimialaratkaisut), liiketoimintajohtaja Johan
de Verdier (Konsultointipalvelut) ja liiketoimintajohtaja Tero Saksman
(Tiedonvälityspalvelut).

Enfo on vahvistanut asemaansa järjestelmäintegraatioliiketoiminnassa ostamalla
ruotsalaisen Enjoy IT Integration AB:n koko osakekannan. Liiketoimintakaupassa
Enfon palvelukseen siirtyi 17 integraatiopalveluiden osaajaa. Kaupan jälkeen
Enfolla on yhteensä noin 120 integraatiopalveluiden ammattilaista Pohjoismaissa.
Kauppa julkistettiin 3.2.2011.

Enfo valittiin 10.2.2011 ensimmäistä kertaa Suomen parhaimpien työpaikkojen
joukkoon Great Place to Work Institute Finlandin järjestämässä Suomen Parhaat
Työpaikat -tutkimuksessa. Enfo nousi listan sijalle 11 ja se on yleisen sarjan
neljänneksi paras IT-alan työpaikka.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kysyntätilanteen jatkuessa suotuisana yhtiö arvioi konsernin vuoden 2011
liikevaihdon kasvavan hieman edellisvuodesta ja liikevoiton paranevan vuoteen
2010 verrattuna.


Riskit ja epävarmuustekijät


Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät hintakilpailukyvyn
ylläpitoon kilpailluilla IT-palvelumarkkinoilla ja lainsäädäntömuutosten
mahdollisesti aiheuttamiin epäjatkuvuustekijöihin Suomen
tiedonvälityspalveluiden markkinoilla. Pidemmällä tähtäimellä avainhenkilöiden
sitouttamisjärjestelyjen purkautuminen saattaa aiheuttaa toimialalle tyypillistä
avainhenkilöriskiä.

Voitonjako

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 21 170 158,14 euroa.
Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 5,00 euroa
osakkeelta eli yhteensä arviolta 2 932 917 euroa.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2011

Vuoden 2010 tilinpäätös ja vuosikertomus julkaistaan Enfo Oyj:n www-sivuilla
2.3.2011. Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.3.2011.

Vuoden 2011 Q1 osavuosikatsaus julkaistaan 28.4.2011, Q2 osavuosikatsaus
julkaistaan 28.7.2011 ja Q3 osavuosikatsaus julkaistaan 27.10.2011.

Taulukot

Taulukot saatavilla: http://http://www.enfo.fi/lehdistotiedotteet">http://www.enfo.fi/lehdistotiedotteet

Lisätietoja: toimitusjohtaja Arto Herranen 044 7193 000 ja talousjohtaja Kati
Kokkonen 044 7193 015 (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@enfo.fi)

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tarjoaa yrityksille ja yhteisöille
mutkattomia tietotekniikkapalveluja. Enfo hyödyntää palveluissaan yli 45 vuoden
kokemustaan tietotekniikasta sekä vahvojen IT-ammattilaistensa osaamista. Lähes
700 huippuosaajaa varmistavat, että asiakkaat saavat parhaimman hyödyn irti
tietotekniikasta. Enfon liikevaihto on lähes 140 milj. euroa. Lisätietoa Enfosta
osoitteissa http://www.enfo.fi">www.enfo.fija http://www.enfo.se">www.enfo.se

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet http://jawww.enfo.fi">jawww.enfo.fi

Enfo Oyj
Y-tunnus: 2081212-9
Käyntiosoite: Kiveläntie 4, Kuopio
Postiosoite: PL 1582, 70461 Kuopio
Laskutusosoite: PL 5005, 70701 Kuopio
Puhelinvaihde: 020 54321
Faksi: 020 543 2355
Sähköposti:etunimi.sukunimi@enfo.fi

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Enfo via Thomson Reuters ONE

[HUG#1491849]

Source: Millistream