Suomen Metsäyhdistys

Ennätysmäärä nuoria kilpailee juhlavuoden Metsävisassa

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 00:38 EET

YK:n Kansainvälinen metsien vuosi 2011 ja Metsävisan 30-vuotisjuhlavuosi ovat innostaneet ennätysmäärän opettajia ilmoittamaan oppilaansa keskiviikkona 9. päivänä helmikuuta käytävään visaan. Ikäluokan kokoon ja nykyiseen koulujen määrään suhteutettuna osallistujamäärä on ennätys. 

 Kilpailukysymyksiin vastaa 33 000 koululaista 416 yläkoulussa. Kaikkiaan 750 opettajaa tarkistaa vastaukset, joiden perusteella valitaan koulun paras kilpailija maakuntatasolle. Visaan osallistuu kouluja Ahvenanmaan saaristosta Ylä-Lappiin. Osallistua voi suomeksi tai ruotsiksi.

Juhlavisan teemoja ovat luovuus ja innovaatiot

Juhlavisan teemoja ovat luovuus ja innovaatiot eli luonnon omat ja ihmisten keksinnöt. Oppilaat voivat tehtävien avulla perehtyä metsien moniin merkityksiin niin omasta, kuin koko yhteiskunnan näkökulmasta. Metsävisa haluaa haastaa nuoria itseään keksimään metsien arvon innovaatioiden, vaurauden ja virkistyksen lähteenä. Lajien tunnistaminen ja luokittelu ovat perustana luontoon liittyvälle oppimiselle, joten visailijat pääsevät palauttamaan mieliinsä tuttujen metsälajien nimiä. Osa kysymyksistä liittyy metsien perusekologiaan. Tehtävät tukeutuvat opetussuunnitelmien perusteisiin.

Metsävisa kannustaa nuoria metsäkeskusteluun sosiaalisessa mediassa 

YK:n Kansainvälisenä metsien vuonna metsäala haastaa yläkoululaisia vilkkaaseen metsäkeskusteluun. Metsä puhuu -tulevaisuushanke on Suomen panos YK:n teemavuoteen. Keskiviikkona 9. helmikuuta avattavan hankkeen nuorisotoiminnan avulla metsäala ja sen ammattilaiset haluavat kertoa kaikille, erityisesti nuorille, metsistä ja monipuolisesta metsäalasta. Metsävisan viimeinen kysymys kannustaa nuoria osallistumaan keskusteluun sosiaalisessa mediassa.

 Keskiviikon avajaistapahtuman vaalipaneelissa eduskuntapuolueet kertovat näkemyksistään metsäasioista. Tapahtuma lähetetään suorana verkkolähetyksenä klo 9.30–12.00 osoitteessa www.metsapuhuu.fi . Tilaisuudessa kerrotaan tuoreita tutkimustuloksia metsien taloudellisesta ja sosiaalisesta merkityksestä eri puolilla Suomea. Etukäteen valitut lukiolaisryhmät eri puolilla Suomea kommentoivat keskustelua Twitterissä.

Metsävisa edistää työelämän ja koulujen yhteistyötä

Kolmivaiheisen Metsävisan alkukilpailu käydään kouluissa 9.2. Kysymykset ovat Suomen Metsäyhdistyksen ja Biologian ja maantieteen opettajien liiton käsialaa. Ruotsinkielisestä visasta on huolehtinut Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Yhteistyökumppanit Metsähallituksesta, Stora Ensosta, UPM:stä ja Metsäliitosta järjestävät Metsävisan palkintojenjaon ohessa metsäretkiä ja oppitunteja. 

 Koulujen parhaat visailijat pääsevät metsäkeskusten järjestämiin maakuntakilpailuihin huhti-toukokuussa. Maakuntavoittajat ottavat osaa valtakunnalliseen Nordean, Metsähallituksen ja Suomen Metsäyhdistyksen järjestämään loppukilpailuun 30.–31.5. Rovaniemellä. Metsäteollisuus ry ja Suomen Metsäsäätiö tukevat Metsävisaa. 

 

Lisätietoja:

Yleistä Metsävisasta, visaan osallistuvat koulut eri maakunnissa, visaa järjestävien opettajien nimet:

- Anne Turunen, Suomen Metsäyhdistys, (09) 6850 8823, puh. 045 6575 440, anne.turunen@smy.fi 

- metsäkeskusten Metsävisa-yhteyshenkilöt  (www.metsavisa.fi  > Yhteystiedot > Metsäkeskusten Metsävisa-vastaavat)

Yleistietoa Metsävisan kulusta, yhteistyökumppaneista ja aiempien vuosien visoista: www.metsavisa.fi 

Metsä puhuu -tulevaisuuskampanja:   www.metsapuhuu.fi