Etera

Ennakkotietoja Eteran tilinpäätöksestä 2013: Vakuutusmaksutulo kasvoi edellisvuodesta – sijoitustuotot laskivat

Lehdistötiedote   •   Tammi 29, 2014 14:30 EET

Etera kasvatti vakuutusten maksutuloaan Suomen talouden hiipumisesta huolimatta vuonna 2013. Sijoitustuotot jäivät puolestaan tavoitteesta, koska Eteran jatkama sijoitusstrategia sopi odotettua huonommin viime vuoden markkinakehitykseen.

Eteran sijoitusten markkina-arvo oli 5 515 miljoonaa euroa vuoden 2013 lopussa (5 711 milj. € v. 2012). Sijoitustuotto oli 0,3 prosenttia (9,9 %).

Vakavaraisuusaste oli vuoden lopussa 15,2 prosenttia (21,3 %). Vakavaraisuus on normaalilla toiminta-alueella, mikä mahdollistaa täysipainoisen sijoitustoiminnan ja eläkejärjestelmälle asetettujen tuottovaatimusten tavoittelun.

”Sijoitusstrategiamme ei toiminut viime vuoden markkinaympäristössä, toisin kuin edellisinä vuosina”, Eteran toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen sanoo.

Etera uudisti sijoitusstrategiansa vuonna 2010. Sijoitusstrategian ydin on hajauttaa riskejä laajasti. Vuosina 2011 ja 2012 tämä toimi hyvin, mutta ei vuonna 2013. ”Olimme varautuneet toteutunutta heikompaan markkinakehitykseen. Vuonna 2013 osakkeiden tuotto dominoi, minkä lisäksi vuoden aikana ei ollut voimakkaita markkinaliikkeitä, kuten edellisvuosina, jolloin Etera loi lisäarvoa tekemällä taktisia sijoituspäätöksiä”, sijoitusjohtaja Jari Puhakka toteaa.

Osake- ja korkosijoitusten tuotot jäivät heikoiksi, mutta yritysrahoituksen ja kiinteistöjen tuotot vastasivat hyvin pitkän aikavälin tuottotavoitteita.

Nyt Etera on muuttanut sijoitusstrategiansa painopistettä. ”Keskitymme jatkossa aiempaa enemmän strategisen allokaation optimointiin. Taktisen allokaation roolia on vastaavasti pienennetty. Olemme myös kehittäneet systemaattisesti sijoitus- ja riskienhallintaprosesseja sekä järjestelmiä”, sanoo Puhakka.

Suomen talouden hiipumisesta ja työllisyystilanteen heikentymisestä huolimatta Eteran maksutulo kasvoi 2,5 prosenttia. Erityisesti uusien vakuutusten kautta tuleva maksutulo kasvoi.

”Kehitys näyttää hyvältä. Asiakkaat arvostavat toteutuneisiin kuukausittaisiin palkkamenoihin perustuvaa eläkemaksua, mikä tukee asiakkaiden kassanhallintaa. Myös viime vuoden lopussa valmistunut vakuutusjärjestelmäuudistus koituu asiakkaidemme hyväksi aiempaa parempana palveluna”, Tarkkonen kertoo.

Luvut ovat alustavia. Vuoden 2013 tilinpäätöksensä Etera julkistaa 19.3.2014.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen p. 040 5949 173 tai etunimi.sukunimi@etera.fi
Sijoitusjohtaja Jari Puhakka p. 050 3588 746 tai etunimi.sukunimi@etera.fi