Aluehallintovirasto

Ensimmäinen laaja valtakunnallinen tilastoraportti: Suuri ero hyvien ja huonojen työpaikkojen välillä

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 10:55 EET

Työsuojelutarkastajien käyttöön on kehitetty menetelmiä mitata työolojen laatua yksittäisillä työpaikoilla. Ensimmäinen mittauksiin perustuva laaja valtakunnallinen tilastoraportti kertoo, että kaikilla toimialoilla eri työpaikkojen väliset erot ovat paljon suuremmat kuin toimialojen väliset erot.

Vuosina 2002 - 2009 fyysistä työympäristöä ja psykososiaalista kuormitusta mittaavaan kyselyyn vastasi yli 28000 työntekijää noin 1500 työpaikalta. Pienten alle 20 hengen työpaikkojen työntekijät olivat työoloihinsa kaikkein tyytyväisimpiä. Parhaiksi työolot koettiin informaatio- ja viestintätoimialalla sekä pankeissa ja vakuutuslaitoksissa. Kehnoimmiksi olot koettiin teollisuudessa, kuljetuksissa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Parhaiten kyselyssä menestyneiden toimialojen työpaikoista puolella henkilöstö oli hyvin tyytyväinen kaikkiin kysyttyihin työolojen osa-alueisiin. Näiden alojen heikoimmillakin työpaikoilla vastauskeskiarvot olivat neutraalin kolmosen tyytyväisemmällä puolella.

Teollisuuden, kuljetusten sekä sosiaali- ja terveyspalveluidenkin työpaikoista paras neljännes yltää samalle hyvälle tasolle kuin viestinnän ja rahoituspalvelujen parhaat työpaikat. Ongelmat kasaantuvatkin heikoimpaan neljännekseen näiden toimialojen työpaikoista. 

Teollisuudessa tyytymättömiä oltiin erityisesti lämpöolosuhteisiin ja keskusteluun työtehtävistä ja työn tavoitteista. Terveyspalveluissa eniten tyytymättömyyttä aiheuttivat työn huono sujuvuus, kiire ja lämpöolosuhteet.

Työsuojelutarkastajat arvioivat myös miten hyvin työpaikka noudattaa lakisääteisiä työturvallisuus- ja työterveysjohtamisen menettelytapoja. Vuosina 2006 - 2009 käytiin kyselyllä läpi yhteensä yli 3 000 työpaikan työsuojelutoiminta.

Pienillä työpaikoilla työntekijöiden opetus ja ohjaus, esimiesten toiminta ja työolojen seurantamenettelyt olivat paremmin hoidossa, mutta työsuojelun muodollinen yhteistoiminta ja vaarojen selvitys heikommin kuin suurilla työpaikoilla.

Työsuojelun menettelyt olivat parhaiten hoidettu informaatio- ja viestintätoimialalla sekä pankeissa ja vakuutuslaitoksissa. Huomattavasti heikommin ne oli hoidettu muun muassa rakennusalalla, teollisuudessa, kuljetuksissa, koulutusalalla sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Paras neljännes kaikista työpaikoista on hoitanut hyväksyttävästi yli 90 % lakisääteisistä velvoitteista, kun heikoimmalla neljänneksellä velvoitteista on hoitamatta kolmasosa. Heikoiten toteutuneita asioita olivat työn vaarojen selvitys, työpaikan omat työsuojelutarkastukset, työsuojeluhenkilöstön koulutus ja työsuojelun toimintaohjelma.

Lisätietoja:
johtaja Arto Teronen, L-S AVI työsuojelun vastuualue, puh. 040 845 9192, arto.teronen(at)avi.fi
TkT, dosentti Heikki Laitinen, 3T Ratkaisut Oy, puh. 0400 602 154, heikki.laitinen(at)3tratkaisut.fi
ylitarkastaja Tarja Nupponen, STM työsuojeluosasto, puh. 040 8276939, tarja.nupponen(at)stm.fi


Linkki julkaisuun:
Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla. Työsuojeluhallinnon Valmeri-kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002 – 2009. Työsuojelujulkaisuja 93. Työsuojeluhallinto 2010.