Boehringer Ingelheim Finland Ky

Ensimmäinen suoran suun kautta otettavan verenohennuslääkkeen vastalääke tuli sairaaloihin

Lehdistötiedote   •   Tammi 13, 2016 10:01 EET

Suomessa on noin 190 000 antikoagulaatio- eli verenohennuslääkkeiden käyttäjää (1). Heistä valtaosa käyttää lääkitystä siksi, että se ehkäisee eteisvärinä-rytmihäiriön aiheuttamia aivohalvauksia. On arvioitu, että vuosittain jopa yksi viidestäkymmenestä verenohennuslääkkeen käyttäjästä voi joutua tilanteeseen, jossa veren hyytymistä estävä vaikutus on kumottava (2,3). Kumoamista voidaan tarvita esimerkiksi ennen hätäleikkausta tai muuta kiireellisistä toimenpidettä. Sitä voidaan tarvita muiden tukitoimien lisäksi myös silloin, jos potilaalla on hallitsematon tai henkeä uhkaava verenvuoto. Tällaisia verenvuotoja voi tulla esimerkiksi onnettomuudessa tai potilaalle, jonka verenohennuslääkkeen pitoisuus veressä on noussut esimerkiksi munuaisten vajaatoiminnan takia.

– Tällaisissa verenvuototilanteissa veren normaali hyytyminen pitää pystyä palauttamaan nopeasti, sillä vakava verenvuoto voi aiheuttaa pysyvän vammautumisen tai johtaa kuolemaan, sanoo hyytymissairauksien professori, sisätautien erikoislääkäri Riitta Lassila Hyksistä.

Suomen yliopisto- ja keskussairaaloilla on nyt käytössä vastalääke, joka on kehitetty kumoamaan verenohennuslääke dabigatraanin vaikutus. Boehringer Ingelheimin kehittämä idarusitsumabi on ensimmäinen suoran oraalisen antikoagulantin vastalääke, joka on saanut myyntiluvan Euroopan unionissa. Idarusitsumabilla voidaan kumota dabigatraanin veren hyytymistä estävä vaikutus potilailla, jotka tarvitsevat kiireellisen toimenpiteen tai hätäleikkauksen. Vastalääke on tarkoitettu myös henkeä uhkaaviin tai hallitsemattomiin verenvuotoihin. (4)

Kun potilas aloittaa verenohennuslääkityksen, lääkärin täytyy arvioida tarkasti sekä potilaan veritulppariski että verenvuotoriski. Samoin seurannassa ja terveydentilan muuttuessa tarvitaan aina vastaava riskiarvio. Jos potilas joutuu leikkaukseen, hyytymistasapainon merkitys korostuu. Jos leikkauksella ei ole kiire, voidaan yleensä odottaa, että verenohennuslääkkeen vaikutus väistyy. Vastalääke kuitenkin nopeuttaa leikkaukseen pääsyä, kun toimenpide pitää tehdä nopeasti.

– Erityisesti hätäleikkauksissa, aivoverenvuodoissa ja sisäelinten verenvuodoissa idarusitsumabin tulo antaa lääkärille pelivaraa ja parantaa komplikaatioista toipumisen mahdollisuutta. Vastalääkkeen käyttöön liittyy vielä koulutettavaa, sillä kyseessä on uusi lääkeaine, Lassila sanoo.

– Oikealla potilaalla oikein käytettynä verenohennuslääkitys on turvallista. Vastalääke on keino varautua odottamattomiin tilanteisiin, Lassila sanoo.

Lisätiedot:

Olli Hannuksela
Medical Information Manager
Boehringer Ingelheim
Puh. 010 310 2800
Sähköposti: medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com

Dabigatraani

Dabigatraanieteksilaatti (kauppanimi Pradaxa) on veren hyytymistä hidastava lääke, jota käytetään aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla potilailla. Sillä on käyttöaiheet myös syvän laskimotukoksen ja keuhkoveritulpan hoitoon sekä niiden uusiutumisen ehkäisyyn. Lisäksi dabigatraani on hyväksytty laskimotromboembolian estoon elektiivisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Kliininen kokemus dabigatraanin käytöstä kattaa yli viisi miljoonaa potilasvuotta.(7)

Idarusitsumabi
Idarusitsumabi (kauppanimi Praxbind) on humanisoitu monoklonaalinen vasta-ainefragmentti, joka sitoutuu dabigatraaniin ja neutraloi dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen vaikuttamatta elimistön hyytymisjärjestelmään. Idarusitsumabi kumoaa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutuksen välittömästi. Idarusitsumabia käytetään aikuisille potilaille tilanteissa, joissa dabigatraanin antikoagulaatiovaikutus on kumottava nopeasti. Tällaisia ovat esimerkiksi kiireellistä tai hätäleikkausta vaativat tilanteet sekä henkeä uhkaavat verenvuototilanteet.(4) Idarusitsumabiin liittyviä vakavia haittavaikutuksia tai vastalääkkeen annostelun jälkeistä veren hyytymistä edistävää vaikutusta ei ole havaittu tutkimuksissa (5,6).

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim (BI) on yksi maailman 20 johtavasta lääkeyrityksestä. Vuonna 1885 perustettu saksalaisomisteinen perheyritys työllistää 47 700 ihmistä 146 tytäryhtiössä eri puolilla maailmaa. Tutkimme, valmistamme ja markkinoimme uusia alkuperäislääkkeitä ihmisten ja eläinten lääkintään. Vuonna 2014 Boehringer Ingelheimin liikevaihto maailmanlaajuisesti oli 13,3 miljardia euroa. Tutkimus- ja tuotekehitykseen investoitiin 19,9 prosenttia lääkkeiden myynnistä. Suomessa Boehringer Ingelheimin tuotevalikoimaan kuuluu alkuperäisiä reseptilääkkeitä ja tunnettuja itsehoitovalmisteita. Keskeisimmät tutkimusalueet ovat hengityselinsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, autoimmuunisairaudet, neurologiset sairaudet ja onkologia.

Lähteet

  1. Kelan tilastollinen tietokanta Kelasto. Lääkekorvausten saajat ja reseptitiedot, WIT137A.
  2. Healey JS et al. Periprocedural bleeding and thromboembolic events with dabigatran compared with warfarin: results from the randomized evaluation of long-term anticoagulation therapy (RE-LY) randomized trial. Circulation 2012;126:343–8.
  3. Supplement to: Connolly SJ et. al. Newly identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med 2010;363:1875-6.
  4. Praxbind valmisteyhteenveto.
  5. Pollack C. V., et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal. NEJM 2015;373:511–520.
  6. Glund S, et al. Safety, tolerability, and efficacy of idarucizumab for the reversal of the anticoagulant effect of dabigatran in healthy male volunteers: a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 1 trial. Lancet 2015;386:680–690.
  7. Boehringer Ingelheim data on file.