Valtiokonttori

Ensimmäinen yhteinen työelämän verkostopäivä: Valtiolla ja kunta-alalla paljon annettavaa toisilleen työelämän kehittämisessä

Lehdistötiedote   •   Joulu 10, 2013 14:45 EET

Valtiokonttorin Kaiku-työelämäpalvelut ja julkisen sektorin työeläkevakuuttaja Keva järjestivät ensimmäisen yhteisen Työelämän kehittämisen verkostopäivän Helsingissä Congress Paasitornissa 10.12.2013. Tilaisuudessa käytiin läpi sekä valtion että kuntasektorin hyviä käytäntöjä työelämän kehittämiseksi.

Tilaisuudessa pohdittiin myös, mitä kansallinen työelämästrategia ja julkisen johtamisen laatukriteeristö tarjoavat eväiksi tulevaisuuteen. Keskusteluun johdatteli mm. työministeri Lauri Ihalainen.

Ministeri Ihalainen puhui työelämästrategiasta, joka kuuluu yhtenä osana Työelämä 2020 -hankkeeseen.

"Laajassa yhteistyössä toteutettavan Työelämä 2020 -hankkeen tavoite on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi seuraavassa seitsemässä vuodessa. Työelämä 2020 -hanke kokoaa työelämän kehittämiseksi tehtävää työtä yhteen ja tarjoaa työpaikoille apua ja välineitä. Hankkeen perusajatus on, että hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työelämää on kehitettävä joustavasti niin, että ihmiset haluavat ja kykenevät jatkamaan työntekoa entistä pidempään", kertoo ministeri Ihalainen työ- ja elinkeinoministeriön hankkeesta.

Valtiokonttorin kehityspäällikkö Liisa Virolainen totesi, että valtiolla hyviä käytäntöjä jaetaan vuosittain muun muassa Kaiku-kilpailun avulla.

"Kaiku-palkinnolla nostetaan vuosittain esiin toimivia, innovatiivisiakin käytänteitä hyvien työyhteisöjen ja organisaatioiden luomiseksi. Näistä ja muusta Kaikun piirissä tehtävästä työelämän kehittämistyöstä saatavia oppeja levitämme vapaasti muiden organisaatioiden hyödynnettäviksi mm. verkkosivuillamme ja sieltä löytyvissä julkaisuissa", kertoo Liisa Virolainen.

"Vaikka valtion ja kuntasektorin organisaatiot poikkeavat toisistaan, ovat johtamiseen, yhteiseen kehittämiseen ja osallisuuteen sekä osaamisen hyödyntämiseen liittyvät haasteet samanlaisia julkishallinnossa ja sen vuoksi yhteistyö kannattaa", toteavat kehityspäällikkö Liisa Virolainen Valtiokonttorista ja työhyvinvointipäällikkö Taina Tuomi Kevasta.

Lisätietoja:

Liisa Virolainen, puh. 050 405 8275 tai liisa.virolainen(at)valtiokonttori.fi kehityspäällikkö, Kaiku-työelämäpalvelut, Valtiokonttori

Taina Tuomi, puh. 020 614 2668 tai taina.tuomi(at)keva.fi työhyvinvointipäällikkö, Keva