Valtioneuvosto

Epävirallinen maatalousneuvoston kokous 19.-21.9.2010 La Hulpessa, Belgiassa: Keskustelu maatalouspolitiikan tulevaisuudesta jatkuu

Lehdistötiedote   •   Syys 18, 2010 02:02 EEST

EU:n maatalousministereiden epävirallisessa maatalousneuvoston kokouksessa jatketaan keskustelua yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Epävirallinen kokous pidetään 19.-21.9.2010 La Hulpessa, Belgiassa. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila.

Puheenjohtajavaltio on laatinut epäviralliseen kokoukseen tausta-asiakirjan, jossa esitetään ministereille kaksi kysymystä. Ministereiltä kysytään maatalouspolitiikan ykköspilarin tukien eli suorien tukien merkityksestä tulevaisuudessa. Lisäksi on tarkoitus keskustella siitä, miten maatalouspolitiikassa voidaan ottaa paremmin huomioon alueelliset erityispiirteet ja hoitaa ennakoimattomat taloudelliset kriisit. Keskustelu kokouksessa käydään kolmessa pienryhmässä, joiden päätelmät sitten esitellään kaikille ministereille.

Maatalouspolitiikan osa-alueista on käyty keskustelua jo pitkään epävirallisissa maatalousneuvoston kokouksissa. Jäsenmaiden enemmistö, Suomi mukaan lukien, kannattaa nykyiselle politiikalle pääosin perustuvan järjestelmän jatkamista.

Suomi katsoo, että yhteistä maatalouspolitiikkaa tarvitaan kannattavan tuotannon ylläpitämiseksi koko unionin alueella sekä ympäristön kannalta kestävällä tavalla tuotettujen puhtaiden ja laadukkaiden elintarvikkeiden saatavuuden turvaamiseksi EU-kansalaisille. Yhteisen maatalouspolitiikan ykköspilarin tukien rooli on tärkeä kohtuuhintaisten elintarvikkeiden saatavuuden ja viljelijöiden tulotason vakauden turvaamisessa.

Suomi pitää tärkeänä lisätä maatalouspolitiikan joustavuutta ja kohdennettavuutta. Esimerkiksi tuotantosidonnaisia tukia tarvitaan jatkossakin herkillä alueilla ja sektoreilla. Ympäristötukijärjestelmää tulee kehittää niin, että se edelleen tehostaa Itämeren ja muiden vesistöjen suojelua.

Euroopan komissio järjesti julkisen kuulemisen tulevasta uudistuksesta touko-kesäkuussa ja sen tuloksia esiteltiin konferenssissa Brysselissä heinäkuussa. Euroopan parlamentti on käynyt aiempaa aktiivisemmin keskustelua uudistuksesta, koska yhteispäätösmenettelyn mukaan parlamentti osallistuu päätöksentekoon yhteispäättäjänä. Euroopan Parlamentti kannattaa vahvan yhteisen maatalouspolitiikan jatkamista.

Komissio antaa lokakuun alussa tiedonannon EU:n budjetin välitarkastelusta ja marraskuussa tiedonannon maatalouspolitiikan uudistamisesta. Marraskuun tiedonanto sisältää vaihtoehtoja tulevan politiikan linjauksista. Keskustelu tiedonannoista jatkunee kevääseen 2011. Tulevan puheenjohtajavaltion Unkarin tavoitteena on saada asiasta aikaan neuvoston päätelmät maaliskuussa 2011. Lainsäädäntöehdotusten arvioidaan valmistuvan kesällä 2011. Päätöksiä tulevasta uudistuksesta odotetaan loppuvuonna 2012.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Kari Valonen, p. (09) 1605 2428, 040 751 8407