Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu, NHV/Nordic School of Public Health

Eriarvoisuus vie hengen

Lehdistötiedote   •   Marras 23, 2010 09:44 EET

Mielenterveyden häiriöistä kärsivillä henkilöillä on Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa muuta väestöä lyhyempi elinajanodote. Mielenterveyden häiriöistä kärsivillä naisilla ero on 15 vuotta ja miehillä 20 vuotta. Pohjoismaisen kansanterveystieteen korkeakoulun (NHV) tutkijat esittelevät tänään tuloksiaan Kööpenhaminassa pidettävässä Pohjoismaiden ministerineuvoston mielenterveyden toimintaohjelmaan kuuluvassa seminaarissa.

Eriarvoisuutta elinajanodotteen suhteen on kaikissa kolmessa maassa. Monet kuolemista ovat estettävissä. Ero muuhun väestöön selittyy ennen kaikkea tautikuolemilla, joita on kaksi-kolme kertaa enemmän kuin muulla väestöllä.
Mielenterveyden häiriöistä kärsivillä henkilöillä on myös selkeästi suurentunut riski kuolla itsemurhaan, väkivaltaan tai tapaturmaan, raportoi NHV:n tutkijaryhmä professori Mika Gissler, professori Merete Nordentoft, tohtori Thomas Munk Laursen, tutkimusprofessori Kristian Wahlbeck ja tohtori Jeanette Westman.
Ylikuolleisuuteen on useita syitä. Fyysinen sairaus jää terveydenhuollossa usein psyykkisten oireiden katveeseen.
– Leimaaminen, stigma, ja syrjintä voivat estää mielenterveyskuntoutujia ja mielenterveyden häiriöistä kärsiviä hakemasta apua ja johtaa eriarvoiseen kohteluun terveydenhuollossa, sanoo Kristian Wahlbeck Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).
Köyhyys, syrjäytyminen ja eristäytyminen ovat hoitoon pääsyn esteitä, vaikka hoidon tarve on muuta väestöä suurempi tässä haavoittuvassa ryhmässä. Tupakoinnista, liikunnan puutteesta ja muista tekijöistä johtuvat elintapasairaudet ovat tässä ryhmässä yleisempiä kuin väestöllä keskimäärin.
Tutkijoiden mielestä kohdennetut terveyden edistämistoimet ovat osa ratkaisua. Samalla tulisi parantaa mielenterveyden häiriöstä kärsivien henkilöiden pääsyä terveydenhuoltoon. Toimia itsemurhien ja väkivallan ehkäisemiseksi tulisi vahvistaa.
NHV vastaa mielenterveyden toimintasuunnitelman toimeenpanosta Pohjoismaiden ministerineuvoston puolesta. Elinajanodotetta selvittänyt hanke on osa tätä toimintasuunnitelmaa. Suomen vuoden 2011 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuden suunniteltuja terveyden alan prioriteetteja on yhteistyö mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi.
Contact: mika.gissler@nhv.se

Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu NHV – kansanterveyden edelläkävijä NHV on Pohjoismaisen ministerineuvoston vanhimpia ja suurimpia laitoksia. Työssäkäyvät opiskelijat ja korkeatasoinen yhteiskunnallisesti merkittävä tieteellinen tutkimus on NHV:n toiminnan keskiössä. NHV tutkii, opettaa ja täsmäkouluttaa tämän päivän ja huomisen kansanterveyttä varten. NHV:llä on viehettävät opetustilat ja uudenaikaiset opiskelija-asunnot korkeakoulunsa alueella.
The Nordic School of Public Health is one of the oldest and largest institutions under the Nordic Council of Ministers. With the student in focus and a high level of scientific quality and public relevance, NHV conducts research and delivers teaching and commissioned courses to ensure public health now and in the future.