Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Erillinen tavaraliikenteen tie Vaalimaan ja Torfjanovkan rajanylityspaikkojen välille

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2010 22:33 EET

Marraskuun 2. päivänä kello 13 avataan uusi, vain kuorma-autoille tarkoitettu tie Vaalimaan ja Torfjanovkan rajanylityspaikkojen välille. Venäjän puolella 2 km:n  pituinen tie on rakennettu nelikaistaisena tienä. Tien sijainti on 50 metriä nykyisen, vain henkilöliikenteelle jäävän tien eteläpuolella. Suomen puolella on jouduttu tyytymään väliaikaisratkaisuun rakentamalla vain 0,5 km uutta tietä, joka on liitetty nykyiseen Vaalimaan rajanylityspaikan ja valtakunnan rajan väliseen kaikkien ajoneuvojen käyttämään tiehen.

Vaalimaan ja Torfjanovkan rajanylityspaikoilla on lähivuosien tavoitteena rakentaa uudet tavaraliikenteen tarkastusasemat. Tarkastusasemien rakentamisella ja uusilla järjestelyillä pystytään huomattavasti tehostamaan tavaraliikenteen tarkastustoimintaa ja lisäämään rajanylityspaikkojen välityskykyä. Näin päästäneen eroon muuta liikennettä ja ympäröivää maankäyttöä häiritsevistä rekkajonoista. Tavaraliikenteelle jonottamisesta aiheutuu nykyisellään merkittävät lisäkustannukset. 

Asemia yhdistämään rakennetaan nelikaistainen (2+2) tavaraliikenteen tie erilleen henkilö- ja linja-autoliikenteestä. Järjestely parantaa liikenteen selkeyttä ja turvallisuutta. Reunakaista on tarkoitettu tavallisille tavarakuljetuksille ja keskikaista etuoikeutetuille (esimerkiksi nopeasti pilaantuville elintarvikkeille tai muille vihreän linjan) kuljetuksille.

Vaalimaalla tavaraliikenteen eriyttäminen on lykkäytynyt muutamalla vuodella valtion tiukan taloustilanteen vuoksi. Siksi on rakennettu vain 0,5 km:n pituinen osuus nelikaistaista raskaan liikenteen tietä rajan pintaan lopulliseen paikkaansa ja liitetty se tasoliittymänä nykyiseen tiehen. Tässä väliaikaisjärjestelyssä Suomeen saapuva tavaraliikenne ja Suomesta lähtevä henkilöliikenne risteävät kertaalleen siten, että raskaalla liikenteellä on etuajo-oikeus.

Tullilaitos on rakentanut uudelle tielle valvontalaitteet Suomeen saapuvalle tavaraliikenteelle.

Sito Oy ja Etteplan Oy ovat laatineet rakennussuunnitelmat. Suomen puolella tien rakentamiskustannukset ovat olleet 1,2 miljoonaa euroa. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue yleisten teiden ylläpidosta vastaavana viranomaisena on ollut tilaajana ja Destia Oy urakoitsijana. Tie- ja liikennejärjestelyjen rakentamisaika on ollut noin neljä kuukautta.

Tien avajaiset pidetään 2.11.2010 alkaen kello 13 Suomen aikaa valtakuntien rajalla.

Lisätietoja                   
Projektipäällikkö Hannu Heinikainen, puh. 0400 555 265

 Liitteet
Rajavartiolaitoksen ilmakuvat 6.9.2010:
Kuva 1 (jpg, 1139 kt)
Kuva 2 (jpg, 1623 kt)
Havainnollinen suunnitelmakartta Suomen puolelta (pdf, 126 kt)
Tiesuunnitelma Venäjän puolelta:
Kartta 1 (pdf, 532 kt)
Kartta 2 (pdf, 471 kt)
Luoteis-Venäjän tiehallinnon tiedote Venäjän puolen hankkeesta (pdf, 864 kt) 

 

Päivitetty  2.11.2010Tulosta