Aluehallintovirasto

Erityisavustusta opettajien täydennyskoulutuksen kehittämiseen

Lehdistötiedote   •   Marras 01, 2011 20:40 EET

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjät voivat hakea Etelä-Suomen aluehallintovirastosta valtion erityisavustusta opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksen kehittämiseen vuosille 2012-2013. Hakuaika on 1.11.2011 – 21.12.2011.

Osaava-ohjelma on tarkoitettu opetustoimessa työskenteleville henkilöille. Erityisinä kohderyhminä vuosina 2012-2013 ovat pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat, yli 55-vuotiaat opettajat sekä henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet lainkaan tai vain vähän täydennyskoulutukseen viime vuosina.

Osaava-ohjelmalla edistetään laatua ja työhyvinvointia

Koulutuksen järjestäjät tai oppilaitokset voivat yhdessä alueellisesti tai verkostona hakea rahoitusta kehittämistoimintaan. Verkosto voi Osaava-ohjelman avustuksella lisätä henkilöstönsä osaamista ja järjestää täydennyskoulutusta, joka edistää opetuksen laatutyötä, henkilöstön työhyvinvointia tai henkilöstön tietoyhteiskuntaosaamista.

Koulutukset pyritään toteuttamaan työyhteisössä ja nivomaan mahdollisimman suurelta osin työtehtäviin. Työn ohella tapahtuvan koulutuksen toteuttamistapoja voivat olla esim. verkko-opetus, osa-aikaisen opiskelun mahdollistavat mallit tai työn ja koulutuksen vuorottelu. Hakijoita kannustetaan uusien täydennyskoulutuksen muotojen kehittämiseen. Näitä ovat esimerkiksi opintovierailut, verkko-opiskelu, video/audiovälitteinen koulutus, työskentelyn seuraaminen toisessa työyhteisössä ja mentorointi. Osaava-ohjelmassa järjestettävä täydennyskoulutus on maksutonta osallistujille.

Yhteyshenkilö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on erikoissuunnittelija Raija Alanko, raija.alanko@ely-keskus.fi, 040 488 0489 ja  Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa kulttuuri- ja koulutusasiantuntija Kristiina Juusti, kristiina.juusti@ely-keskus.fi, 040 839 2212.

Lisätietoja: ylitarkastaja Maritta Castrén puh. 050 401 7347 ja opetustoimen ylitarkastaja Virve Smarzoch puh. 040 672 2318, virve.smarzoch@avi.fi