Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Espoon Lommilan ja Kullonmäen kauppakeskushankkeet eivät edellytä YVA-menettelyä

Lehdistötiedote   •   Syys 27, 2010 23:45 EEST

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on antanut päätöksensä Espoon Lommilaan ja Kulloonmäkeen suunniteltujen kauppakeskushankkeiden ympäristövaikutustenarvioinnin (YVA) tarpeesta. Tehtyjen päätösten mukaan hankkeet eivät todennäköisesti aiheuta sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, että niihin tulisi soveltaa YVA-menettelyä. Uudenmaan ELY-keskus ratkaisi nyt ensimmäistä kertaa YVA-menettelyn tarpeen kauppakeskuksen suunnittelun yhteydessä.

Uudenmaan ELY painottaa, että tämän kokoisisten kauppakeskushankkeiden sijoitus pitää ratkaista kaavoituksen keinoin. Kaavoituksen olennaisena osana tulee laatia riittävät selvitykset hankkeiden vaikutuksista ja varmistaa kaavoihin liittyvä asukkaiden kuuleminen riittävän laajalla alueella. Lommilan ja Kulloonmäen kauppakeskushankkeiden alueille ollaan laatimassa asemakaavaa.

Lisätietoja:

  • Apulaisjohtaja Rolf Nyström, Uudenmaan ELY-keskus, p. 040 532 8783, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 Kesko Oyj ja HOK-Elanto Liiketoiminta Oy suunnittelevat kauppakeskuksen rakentamista Espoon Lommilan alueelle Turunväylän, Kehä III:n ja Espoontien rajaamaan kolmioon. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otettavissa kokonaisrakennusoikeus tulisi olemaan 60 000 k-m².   Svenska småbruk och egnahem Ab suunnittelee kauppakeskuksen rakentamista Espoon Kulloonsillan alueelle Kehä III:n, Röyläntien ja Vanhankartanontien liittymäkohtaan. Kokonaisrakennusoikeus tulisi olemaan 29 000 k-m².